Меню

3 години

Какво може детето на 3 години?

Честит трети рожден ден!

Някои от нещата, които детето може на 3 години според стандартите и показателите за развитие и учене, са:
 1. Да се качва и слиза по стълба без помощ.
 2. Да скача напред с двата крака едновременно.
 3. Да отстоява позицията си и да се опитва да я аргументира.
 4. Да рисува крива затворена линия.
 5. Да експериментира, когато рисува, апликира, моделира, конструира.
 6. Да произнася все повече и по-сложни думи и изрази като: артист/ка, певица, група, (детски) ясли, градина, (куклен) театър, цирк, компютър, диск, телевизия, спорт, език, дума, буква.
Показатели за добро здраве

Ръст и Тегло – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000 г и увеличава ръста си с общо около 4,5 см.

Хранене – приема разнообразна храна, почти еднаква по вид и консистенция с тази на възрастните. Храни се самостоятелно, помни вида и миризмата на храните, показва вкусови предпочитания.

Безопасност – обръща внимание на инструкциите за безопасност, но повтаря забранени действия, като все още не може да предвиди евентуалните опасности.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си самостоятелно. Облича се, съблича, обува и събува самó или с минимална помощ.

Детето се развива в още редица аспекти, като личност, емоции и общуване, игра, учене, познание на света, език. Прочетете за тях в Стандартите и показателите за развитие и учене от 31 до 36 месеца. 

Време е да заведете детето на профилактичен преглед

Време е и за поредното посещение за профилактичен преглед при детския лекар. Какво се очаква в предстоящата една година:

Прегледи на 3 години

 1. Изследване на кръв (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCН, MCHC, хематокрит, СУЕ) - важно за установяване на желязо-дефицитна анемия.
 2. Обстоен преглед на здравословното състояние (2 пъти годишно, през 6 месеца)
 3. Измерване на ръста, теглото и обиколката на гърдите (2 пъти годишно, през 6 месеца)
 4. Оценка на психическото развитие (1 път годишно)
 5. Изследване на физическото развитие (1 път годишно)
 6. Изследване за чревни паразити (1 път годишно)

*по програма Детско здравоопазване на НЗОК, полагат се безплатно, за изследвания и преглед от специалист се дава направление от личния лекар на детето.

 

Харесай ни във Facebook