Меню

6 месеца

Какво може детето на 6 месеца?

Добре дошли в седмия месец на вашето дете! Това е периодът от навършването на 6 до навършването на 7 месеца. Какви са постиженията на повечето деца в този период можете да прочетете в стандартите и показателите за развитие и учене. Това ще ви ориентира какво да очаквате и стимулирате и какво не бива да бъде пропуснато.

Според българските стандарти, на 6-месечна възраст детето може:

 1. Да опитва да пристъпва и подскача, придържано от възрастен.
 2. Да се обръща от гръб по корем и обратно. 
 3. Да повдига глава, да хваща крачета и да рита, легнало по гръб.
 4. Да хваща играчка в обсега на ръцете си, да я прехвърля от една ръка в друга,  да я поставя в устата си.
 5. Да поема храни от лъжичка при захранване...

Ръст и тегло – за периода от 4 до 6 месеца наддава на тегло с общо около 1800 г и увеличава  ръста си с общо около 6 см.;

Режим – будно е по-продължително време (няколко пъти в денонощието по 1,5-2 часа) и има добра двигателна активност – например рита, маха с ръце и др.; научава някои многократно повтарящи се действия в ежедневния му режим – при хранене, при поддържане на хигиената и др.

Безопасност – разграничава майката (грижещия се) от непознати, което е предпоставка за безопасно поведение в по-горна възраст; 

Грижи – сигнализира с неспокойство и раздразнение нуждата от смяна на пелената; проявява повишена двигателна активност (движи крака, ръце, наблюдава наоколо) по време на бодърстване и при закалителни процедури (разходки, гимнастика, въздушни бани). 

Детето се развива в още редица аспекти, като личност, емоции и общуване, игра, учене, познание на света, език. Прочетете за тях в Стандартите и показателите за развитие и учене от 4 до 6 месеца

За постигането на посочените в стандарта умения и постижения e важно осигуряването на добро здраве, подходяща среда и стимули на детето да се развива и учи. 

Как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 3 месеца прочетете.

Психологът обяснява

„Не“ на раздялата

През седмия месец (периода от навършване на 6 до навършването на 7 месеца) отношенията между майката и детето влизат в нов етап. Страхът от изоставяне става реалност за малчугана и се демонстрира с желанието майката да бъде непрекъснато около него. То търси постоянно внимание от близките си, става по-срамежливо в присъствието на непознати и се разстройва, когато остава само. Тъй като нараства активното внимание, детето внимателно изследва новите лица и едва тогава прави плах опит за контакт с тях.

Понеже зрението е напълно развито, предпочита да гледа предмети с много цветни детайли. Дори може да се премести, за да вижда по-добре. Преценява разстоянието и прави съзнателни движения, за да вземе нещо. Бебето не различава кои предмети са играчки и кои не, но определено показва повече интерес към тези, които го забавляват повече. Ето защо мобилният телефон или таблетът се превръща в желана цел. И тъй като паметта и мисленето все още не са достатъчно развити, то не може да запомни и осмисли какво може да се пипа и какво не. Възможно е вече да има любима плюшена играчка, която да го успокоява, когато е разстроено.

Ако го попитате къде е даден предмет, то го търси с поглед, което означава, че започва да трупа понятиен запас и разбиране за света. Сръчността му позволява  да сключва длани около играчките и да ги вземе в ръцете си с помощта на палеца. Удрянето на предмети един в друг и възпроизвеждането на силен  шум е сред любимите занимания. Моментът е идеален да се обяснят понятията „вън и вътре“ чрез подходящи игри. Бебето използва ръцете си все по-добре и това му позволява да държи чашка с дръжки и да пие само от нея. Важен етап от развитието му е преминаването от пасивен контакт (отреагиране на предложения му контакт) към първите опити да инициира комуникация. Например, желанието на възрастния да върне играчката в полето на детето се осмисля от него като възможност за контакт. Захвърлянето и получаването на играчката (отново и отново) е не само игра, но и осъзната възможност детето да провокира със собствената си активност желана и търсена от него комуникация. И докато през шестия месец детето се фокусира предимно върху устните на говорещия, през седмия месец то може да разпознава лицевата експресия и да отчита чувствата „страх“, „гняв“ и „щастие“ у събеседника си. Играта на криеница възпитава у него „безстрашие“, защото му показва, че предметите не изчезват завинаги, когато са извън полезрението. Това е важен етап от осмисляне на връзката с майката.  Детето се научава, че дори да излезе от стаята или от вкъщи, тя ще се върне отново и всичко ще бъде наред.

Игрите на децата не са забавление, а начин за овладяване на света, в който живеят. Чрез тях те се подготвят за ефективната си социализация, развиват своя емоционален и интелектуален капацитет, тренират ефективна комуникация, научават се да мислят, да съпреживяват и да се пазят. Игрите, всъщност, продължават през целия човешкия живот, но възрастните ги назовават с други имена.

Автор: доц. Диана Димитрова

Логопедът обяснява

От 6 до 7 месеца

периода между навършването на 6 и 7 месеца или т.нар. седми месец

Новите говорни умения, които бебето демонстрира по време на шестия месец, се усъвършенстват през седмия. Ако в предния повторенията са по-скоро на една и съща сричка (ма-ма-ма, ба-ба), сега чуваме комбинация от различни срички – „да-ба“, „буу-ма“, и т.н. Бебето „говори“ доста по-продължително, с различна интонация и сила на гласа. Бърборенето (т.нар. лепетна реч – свързване на два звука в сричка) вече се влияе от външни въздействия, а не е спонтанна изява на бебето. Понякога е резултат от подражание, което е изключително важно умение за по-нататъшното развитие на говора.

Продължителните звукосъчетания под формата на лепетна реч са важна част от подготвителния период на говора и в повечето случаи имат пряка връзка с проговарянето. Монотонното бърборене, закъснението или липсата му, са част от симптомите на закъсняло говорно развитие, макар да има редки случаи на нормално говорно развитие без лепетна реч.

Гергана Димова, логопед

Препоръки на СЗО за двигателна активност, време за седящи занимания и сън за деца до 1 година

За най-големи ползи за здравето, бебетата и малките деца трябва да отговарят на всички препоръки за физическа активност, седящи занимания и сън в рамките на 24 часа. Замяната на време за седящи занимания пред екрана с умерена и интензивна физическа активност, придружено с достатъчно сън, може да осигури допълнителни ползи за здравето.


Препоръки за физическа активност

Трябва да бъдат физически активни по няколко пъти на ден по различни начини, особено чрез интерактивна игра на пода. Повече е по-добре. За тези, които още не са подвижни, това включва най-малко 30 минути в позиция по корем, разпределени в рамките на деня, докато детето е будно.


Препоръки за време в седящо положение

• Не трябва да бъдат задържани за повече от 1 час наведнъж (в детски колички, високи столове за хранене или на гърба на грижещия се).

• Времето пред екран не се препоръчва.

• Когато са седнали, се насърчава четенето и разказването на истории от грижещия се.


Препоръки за време за сън

Трябва да имат 14–17 часа (0–3-месечна възраст) или 12–16 часа (4–11-месечна възраст) качествен сън, включително дрямка.

 

Речник
Интерактивна игра Интерактивна игра е игра с родител или грижещ се, в която детето и възрастният взаимодействат помежду си и се ангажират в играта както с цел познавателно учене и моторно учене. 
Да бъдат задържани  Когато децата не могат да се движат наоколо свободно и да играят за продължителен период от време

 

Тези указания са предназначени за всички здрави деца под 5 годишна възраст, независимо от пола, културния произход или социално-икономическия статус на семейството и са валидни за деца с всякакви способности. Въпреки това, грижещите се за деца с увреждания или медицинско състояние, могат да потърсят допълнителни указания от здравен специалист.


 

Източник и снимка: WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age

Прегледи на 6 месеца

 

Прегледи и имунизации на 6 месеца

 1. Измерване на ръста и теглото
 2. Оценка на психическото развитие
 3. Измерване на обиколката на главата и гърдите
 4. Имунизация против пневмококи
 5. Обща оценка на зрението
 6. Обща оценка на слуха        
 7. Изследване на кръв: (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCN, MCHC);
 8. Изследване на урина (седимент) 
 9. Изследване за албумин в урината  
 10. Ехография на коремни органи 
 11. Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б

Новите умения и новата храна

Хранене в седмия месец

от Христина Янева-Хедра

Вашето бебе вече пълзи, може за кратко (или дори за дълго) да се задържа седнало без опора зад гръбчето и получава и други храни наред с кърмата или обичайното мляко. Основните нужди на бебето са от желязо – затова е важно да включите месото (или друг добър източник на желязо, за предпочитане от животински произход, тъй като се усвоява по-добре) като една от първите 2-3 храни след захранването на детето.

Другото, което е важно да се включи в храненето на вашето бебе в този период, е глутенът (съдържа се в зърнените храни). Изследванията показват, че включването на глутен след 8-ия месец увеличава риска от развитие на непоносимост също толкова, колкото и въвеждането му преди 4-месечна възраст – последното становище на ESPGHAN, което излезе по този въпрос през 2016, е че няма значение по кое време между 6 и 12 месец се включва глутена. Затова, след като бъде захранено с първата си храна,  може да му връчите изпитания от поколенията начин за въвеждане на глутенови храни – дайте му коричка хляб, която да опитва да дъвче и смуче. Това ще бъде и първата от серия забавни “храни за ядене с пръсти” (finger foods), които можете да предлагате от тук нататък.

Млечното хранене (кърмене или АМ) си остава все така важно за бебето – огромната част от храненето му следва да идва все още от него, докато новите храни се включват и разнообразяват постепенно, и то, когато бебето е здраво. Макар че в този период много бебета все още отказват вода, добре е да изградите навика да предлагате. 

Не се тревожете, ако през първите седмици детето яде все още само символични количества твърди храни – това е съвсем нормално. Целта на този етап е то да свикне с новата храна, да се научи да се храни от лъжичка и да преглъща.

Ако вашето бебе е било изцяло на кърма, вероятно започвате захранването сега. Ако вече сте захранили детето с каша, зеленчук или плод, време е да въведете месото. 
Прочетете пълния текст за захранването и въвеждането на месо:

Захранване

Актуализиран текст от книжното издание "Дневникът на мама и татко", тираж 40, ноември 2022.

Преди да започнете захранване, прочетете за начало и готовност за захранване.

Не винаги можем да върнем времето назад и да наваксаме минали липси. Детето има нужда
да получи точните хранителни вещества в точния момент. Тази наша роля се нарича "програмиране". С храната "програмираме" здравето и умствените способности: поведението, обучението, наднорменото тегло, диабета.

Недостигът на определени хранителни вещества може да отключи определени гени, които носим.

Подходящи първи храни

Всяка от предложените храни можете да предложите като първа. 

Група храни Какво
Зеленчуци

тиква, морков, тиквичка, пащърнак, картоф, карфиол, броколи, сладък картоф                     

Безглутенови зърнени каши, обогатени с желязо

Ориз, царевица, елда, просо, под формата на готови каши, обогатени с желязо. За предпочитане зърнени култури, които детето вече познава през кърмата и още от бременността, когато майката ги е консумирала. 

Месо

пилешко, пуешко, заешко 

Плодове

ябълка, слива, круша, праскова, кайсия, банан, пъпеш


Кое да е първо? 

 1. Ако се колебаете с какво да започнете (зеленчуци, плодове или каша): зеленчуците са препоръчителна първа храна, защото съдържат повече влакнини, въглехидратите в тях са по-лесно усвоими – близки до тези в кърмата, а за обработката им са нужни по-малко ензими в сравнение със зърнените каши. Плодовете не са подходяща първа храна заради сладостта им, а и за да не привикне първо към нея – после може по-трудно да приеме несладките храни.

 1. Ако се колебаете коя желязо-съдържаща храна да въведете първо (месо или каша): месото е препоръчителният избор, защото е натурален източник на желязо и цинк.
 2. Консистенцията зависи от възрастта на захранване. Преди навършени 6 месеца плодовете и зеленчуците се предлагат под формата на пюре, след това – намачкани с вилица (вижте схемите по-долу). При по-големите, може и нарязани на меки ивички с дебелината на женски пръст и по-къси от него, които детето да може да вземе с пръсти. Твърдите плодове и зеленчуци – поради риск от задавяне трябва да са добре сварени, а впоследствие, когато се предлагат сурови, трябва да са настъргани. Ако се спрете на този вариант, консултирайте се със специалист.
 3. Първата храна се въвежда в рамките на около 5 дни. Предлагат се с по 2-3 чаени лъжички повече всеки следващ ден, без да е необходимо достигането на пълна порция преди въвеждането на следващата храна.
 • Предложете 2-3 лъжички от първата храна, след това дохранете с кърма или мляко за кърмачета. 
 • Ако бебето е неспокойно и откаже лъжичката, дайте му първо кърма (мляко за кърмачета), за да го успокоите.

Детето приема новата храна по-лесно, когато я получава разпределена по време на няколко хранения, например: 

Захранване с първа храна

ден

Готова храна за деня от 1 зеленчук 

Предлагане
1 2 ч.л.  1 ч.л на обяд и 1 ч.л следобяд 
2 4 ч.л.  на обяд и следобяд 
3 6 ч.л.  на обяд и следобяд 
4 8 ч.л.  на обяд и следобяд
5 10 ч.л.  на обяд и следобяд 
В посочения брой лъжички, който е ориентировъчен, се има предвид готовото количество храна, включващо и кърма/мляко.
1 чаена лъжичка = 5 грама
Захранването може да бъде лесно с помощта на безплатния тракер за захранване в електронния дневник на мама и татко. 

 

Ако детето приема храната и няма признаци на непоносимост (обрив, диария, запек и др.), след 5-ия ден, то е захранено с нея. 

 1. Всяка следваща храна се въвежда по-бързо – за 2-3 дни – с по няколко лъжички повече всеки ден, разпределени в едно или две хранения, до достигането на една порция (1/2 чаена чаша = 24 ч.л) храна на всяко хранене. След всяко хранене с лъжичка дохранвайте с кърма (мляко за кърмачета). При частично или изцяло кърмените деца нуждата от желязо-съдържащи храни настъпва по-рано в сравнение с хранените с мляко за кърмачета (млеката за кърмачета са обогатени с желязо). Затова:

Захранване с месо

Ден

Готова храна за деня от зеленчук и месо

Със зеленчук 1 С месо Предлагане
6

15 ч.л. месно-зеленчуково пюре 

14 ч.л 

+ 1 ч.л 

на обяд 

7

20 ч.л. месно-зеленчуково пюре 

18 ч.л 

+ 2 ч.л 

на обяд и следобяд 

8

24 ч.л. месно-зеленчуково пюре 

21 ч.л 

+ 3 ч.л 

на обяд и следобяд 

9

24 ч.л. месно-зеленчуково пюре

20 ч.л 

+ 4 ч.л 

на обяд и следобяд 

В посочения брой лъжички, който е ориентировъчен, се има предвид готовото количество храна, включващо и кърма/мляко.
1 чаена лъжичка = 5 грама


Детето е захранено с месо. Можете да започнете предлагането му като част от обедното хранене – през ден, а в деня без месо малко по-късно да въведете жълтък.

 • Ако детето е изцяло на изкуствено хранене, преди месото или кашата можете да въведете още няколко зеленчука и/или плодовете. Например: 

Захранване с нов зеленчук

ден

Готова храна за деня от зеленчуци 

Със зеленчук 1 

Със зеленчук 2 

Със зеленчук 3 

Предлагане
6

15 ч.л. зеленчуково пюре 

12 ч.л 

+ 3 ч.л 

 

на обяд и следобяд 

7

20 ч.л. зеленчуково пюре 

14 ч.л 

+ 6 ч.л 

 

на обяд и следобяд 

8

24 ч.л. зеленчуково пюре 

21 ч.л 

+ 3 ч.л 

на обяд и следобяд 

9

24 ч.л. зеленчуково пюре 

21 ч.л 

+ 3 ч.л 

на обяд и следобяд 

В посочения брой лъжички, който е ориентировъчен, се има предвид готовото количество храна, включващо и кърма/мляко.
1 чаена лъжичка = 5 грама


Детето е готово за захранване с първата желязосъдържаща храна – месо или каша. 

Захранването с плодове и каши е като захранването с нови зеленчуци – всеки нов плод или зърнена култура се въвеждат за около 2-3 дни. Можете да правите различни комбинации – плодове с плодове, плодове със зеленчуци, плодове с каша и т.н. Важно е в един и същи ден да се предлага само една нова храна, така че, ако има реакция – да знаете, че е от нея. 
 

С какво да продължите? 

Въвеждайте нови храни през 2-3 дни и ги комбинирайте. Целта е постигането на разнообразие. Редът няма значение. Например след първия зеленчук, можете да добавите плод, после да захраните с месо, после – нов зеленчук и т.н.


Примернa схема на хранене до 3 години

 • Обичайно мляко означава кърмата или млякото за кърмачета, които обичайно давате. 
 • Към храните се добавя 1/2 чаена лъжичка млечно масло. 
 • Зеленчуците се предлагат сварени или на пара, месото в първите месеци се пасира. 
 • Жълтъкът се усвоява по-добре, добавен към зеленчуци или плодове, богати на витамин С.
 • От 8 месеца преди основното хранене с месо или риба може да се предлага около 30 мл зеленчуков бульон или супа, а преди основно без месо – около 30 мл месен бульон или супа.
   

на 6 месеца 

 • 6.30-8 ч – кърмене при поискване/хранене с обичайното мляко
 • 9.30-10 ч – млечно-зърнена каша (без глутен) + плод/зеленчук + 1/2 лъжичка млечно масло – ако е нужно, дохранване с обичайното мляко
 • 12.30-13 ч – зеленчуци с месо или зеленчуци с риба или зеленчуци с 1/4 жълтък (въвеждат се постепенно, редуват се по дни) 
 • 16.30-17 ч – плодове и/или зеленчуци с обичайното мляко – ако е нужно, дохранване с обичайното мляко
 • 19.30-20.30 ч и през нощта – кърмене при поискване/хранене с обичайното мляко

на 7-8 месеца 

 • 6.30-8 ч – кърмене при поискване/хранене с обичайното мляко
 • 9.30-10 ч – зърнено-млечна каша (с глутен)+плод/зеленчук или макарони (кус-кус) или попара 
 • 12.30-13 ч – зеленчуци (1-2 пъти седмично) или зеленчуци с пасирано месо (2-3 пъти седмично) или зеленчуци с пасирана риба (1-2 пъти седмично) или зеленчуци с пасирана бобова храна (червена леща, лющен боб/нахут, 1 път седмично). В някои дни в менюто включвайте картофи.
 • 16.30-17 ч – зърнено-млечна каша + плодове/зеленчуци или само плодове
 • 19.30-20.30 ч – кърмене при поискване/хранене с обичайното мляко

2 пъти седмично по 1/2 жълтък към подходящи храни (например намачкани зеленчуци)
Между храненията – 1-2 пъти на ден храни за ядене с пръсти (например мек обелен плод, варено бейби морковче, бебешка бисквита)

на 9-10 месеца 

 • 6.30-8 ч – кърмене при поискване/хранене с обичайното мляко

 • 9.30-10 ч – зърнено-млечно-плодова каша (с глутен) или макарони (кус-кус) или попара

 • 12.30-13 ч – зеленчуци (1-2 пъти седмично) или зеленчуци с пасирано месо (2-3 пъти седмично) или зеленчуци с пасирана риба (1-2 пъти седмично) или зеленчуци с пасирана бобова храна (червена леща, лющен боб/ нахут, 1-2 пъти седмично). В някои дни в менюто включвайте картофи.

 • 16.30-17 ч – зърнено-млечна каша (с глутен) + плодове/зеленчуци или само плодове или кекс, мъфин, баница

 • 19.30-20.30 ч – зеленчуково ястие с хляб/сухар + кърмене при поискване

3 пъти седмично по 1/2 жълтък към подходящи храни
Между храненията – 2 пъти на ден храни за ядене с пръсти

след 10 месеца – постепенно преминаване към общата кухня

 • Сутрин: попара, млечно-плодова каша, млечно-нишестен крем, кифла, кекс, макаронени изделия, баница, филийка с масло и обезсолено сирене или кашкавал (кашкавал след 1 г). След 1 годинка – чаша айрян или краве мляко и зърнена закуска с мляко, мляко с ориз и др.
 • Обяд: ястие с: месо 3-4 пъти седмично, риба 1-2 пъти, бобова храна (леща, лющен боб/ нахут) 1-2 пъти; зеленчуци, пресен зеленчук (салата)
 • Следобяд: крем или каша с пресен плод, плодово кисело мляко с бисквита, грис, мляко с ориз и др.
 • Вечер: постно зеленчуково ястие (може със сирене, кашкавал, яйце), десерт – кисело мляко или плод. 

2 пъти седмично по 1 жълтък, разпределен на 2 приема към подходящи храни.
Между храненията – храни за ядене с пръсти.

 

Препоръчителни количества

 1. За възрастта от 6 до 8 месеца: една порция твърда храна = 1/2 чаена чаша (около 120-130 г) на всяко хранене при 2-3 хранения на ден и дневен прием на 550 мл мляко (кърма); 
 2. За възрастта от 9 до 11 месеца: една порция твърда храна = 1/2 чаена чаша на всяко хранене при 3-4 хранения на ден и дневен прием на 550 мл мляко (кърма); 
 3. За възрастта 12-23 месеца: една порция твърда храна = 3/4 или цяла чаена чаша на всяко хранене (190-200 г) при 3-4 основни хранения на ден и дневен прием на средно 400 мл мляко (кърма). 

Препоръчаните количества храна са ориентировъчни. Някои деца може да се хранят с апетит и да изяждат повече от посоченото количество, а може да има моменти, в които частично или напълно да отказват твърди храни покрай заболяване, никнене на зъбки или други проблеми. 


Рецепти и съвети за приготвяне и предлагане на първите храни

Рецепти и съвети за приготвяне и предлагане на първите храни

Как да приготвите и захраните със зеленчуково-, месно-зеленчуково-, плодово пюре, жълтък каша, хляб и хлебни изделия. Как да захраните детето с приготвените храни.

 


Насоки за начинаещите в захранването родители

 1. Количествата и редът на въвеждане на новите храни са ориентировъчни. Не насилвайте детето и не забравяйте, че то също като вас има вкус, добри и лоши дни ;-) В края на краищата, в този период по-важно е качеството и приемането на новите храни, отколкото количеството. Ако обаче детето отказва да се храни, обърнете се към педиатъра.
 2. В процеса на захранване наблюдавайте и следете реакциите на детето. Ако отказва или не понася добре дадена храна, сменете я с друга и след седмица опитайте да я предложите отново. Вкусът на детето към храните се развива, след като е опитвало дадена храна поне 10-15 пъти.
 3. Нормално е в този период да има промяна в цвета, консистенцията и честотата на ходене по голяма нужда, но появата на запек, диария, непоносимост към дадена храна или алергична реакция следва да определят с какво и кога захранвате. В повечето случаи подобни реакции се дължат на все още незрялата храносмилателна система на бебето и отшумяват след навършването на 1г.
 4. При по-висок риск от непоносимост и алергия към определени храни приемът им не трябва да бъде отлаган „профилактично“. (Отлага се само ако детето е опитало и е проявило реакция.) В тези случаи прието е по-бавното им въвеждане (с увеличаване на количеството по мин. 3 лъжички дневно) не по-рано от навършени 6 месеца. Добре е да знаете, че кърменето подпомага по-лесното въвеждане на тези храни – когато ги консумирате през първите месеци от живота на бебето, вие подготвяте организма му да се справя с тях и вероятността от алергични прояви е по-малка.

  Единственото изключение е кравето мляко, към което има много чести алергични прояви – то се отлага за след навършване на 1 г.
 5. Майките избират различни варианти за захранване – някои предпочитат да готвят сами на своето бебе, други разчитат на готовите бебешки храни. Ако изберете сама да приготвяте храната на вашето бебе, подходящ избор са зеленчуци, плодове, месо, яйца от проверен източник:  еко- или био- сертифицирани или от домашно стопанство. (Прочетете статията Био продукти, ГМО, пестициди – как да се ориентираме?При липса на избор ­– сертифицирани и с гарантирано качество замразени зеленчуци (размразяване в гореща вода). Пресните и замразените плодове и зеленчуци са по-богати на хранителни вещества и на вкусове, отколкото консервираните и готовите бебешки пюрета. Домашно приготвената храна ще улесни преминаването на бебето към общата храна. Още сега ще можете да вземете например сварено морковче или месце от вашата супа (преди да сте добавили подправки и мазнина) и да ги пасирате или намачкате за бебето. Така домашната храна не само ще му помогне да усети различни по консистенция и текстура храни, но и да свикне с вкуса на семейната храна. Около навършването на 8 месеца вече ще можете да намачквате, вместо да пасирате зеленчуците, да настъргвате плод и т.н. Ако нямате възможност да готвите и предлагате готови бебешки храни –  предпочитайте такива с био сертификат.
 6. Не забравяйте, че при приготвянето на бебешката храна не се добавя сол, захар, мед.
 7. Прясно приготвената храна може да съхранявате в хладилник до 24 ч, а пюре от отворено вече бурканче, от което детето е хранено, не се предлага повторно. Затова е важно да отделяте от неначенатото бурканче в друг съд само порцията, която бебето ви ще изяде – така можете да съхраните останалото количество за друго хранене в следващите 1-2 дни.
 8. Затоплянето на бебешката храна става на водна баня (бурканчето се слага в съд с вода на котлона). Преди да предложите храната, разбъркайте добре и проверете с отделна лъжица температурата й. Не претопляйте повторно. Не използвайте микровълнова фурна – нейните вълни могат да вреда върху храната. 
 9. Ако държите месото във фризер, проверете максималното време за престой във фризер.
 10. Ако бебето е под 6 месеца, стерилизирайте съдовете, в които приготвяте и поднасяте храната.
 11. Кърменето или предлагането на формула в подходящите за възрастта количества би следвало да продължи поне до навършването на една годинка. Между храненията на бебето се предлага вода от чашка с капаче (неразливаща се чашка) – ако желае. 

По текстовете работиха Христина Янева-Хедра и Елена Бачева

Харесай ни във Facebook