Меню

5. Социализация на детето в общността

5. Социализация на детето в общността

Социализирането на детето и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти за неговото Личностно, социално и емоционално развитие. Тези умения включват усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, ценности и нагласи.

Социализацията се подпомага на първо място от семейството; след това от средата и мрежата от контакти, които поддържа семейството; от образователните институции (детска градина, училище, колеж); от връстниците; от медиите; и т.н.

За да развие богат набор от социални умения, детето следва да натрупа опит от общуване в различни социални общности, а родителите биха могли деликатно да го насочват към сферите, в които то да трупа социалния си опит. Често обаче, принудени да работят по цял ден и да оставят детето си на отглеждане в детска ясла или градина, те нямат тази възможност. Институцията се превръща в основния източник на познания за света и отношенията в него. Телевизията и компютърният екран – във втория основен фактор в изграждане социалния опит на детето. А семейството, семейните ценности, времето за общуване и споделяне остава на заден план.


Рискове за детето от продължителния престой в детско заведение:

 • детето гради социалния си опит на базата на целодневен престой в ограничено пространство в компанията на едни и същи деца и възрастни;
 • дневният режим е строго регламентиран и детето има ограничени възможности за избор на занимания и игри;
 • липсва достатъчно време за отделяне на внимание към всяко дете;
 • налага да се спазват определени унифицирани правила и дисциплина;
 • времето за взаимодействие с връстниците е ограничено за сметка на групови контролирани дейности, които всички извършват заедно, независимо от индивидуалните им интереси и възможности.

Очевидно е, че такъв модел на социализация е насочен по-скоро към приучването на децата да спазват установения ред и йерархия, отколкото към изграждането на индивидуалности със способност за критическо мислене, нестандартни идеи и творчески способности. За да се избегне негативния ефект, е важно родителите да осъзнаят важността на своята роля в социализацията на детето и да участват активно в процеса.


Как родителите могат да подпомогнат социализацията на детето:

 • като подбират добре средата, в която детето прекарва голяма част от времето си и възрастните, с които то влиза във взаимодействие;
 • като прекарват достатъчно време с детето си и го използват за пълноценен контакт;
 • като изграждат мрежа от контакти с други значими възрастни и деца, от които децата им да черпят социален опит;
 • като изградят хармонична семейна среда, поддържат връзки с родинините и моделират позитивни отношения с околните;
 • като създадат разумни правила за поведение, отнасят се към детето с уважение и очакват в отговор уважително отношение към околните;
 • като работят в партньорство с учителите и възпитателите на децата си.

Важно е също детските заведения да са по-отворени за взаимодействие с родителите; да водят диалог с тях и да им дават възможност да се включват в образователния процес (един от критериите за качествена грижа за деца в Англия например е родителското участие; честа практика в много страни е родителите да дават редовни дежурства в детската градина или в училище).


Накратко:

Не пропускайте възможностите да пътувате с децата си; да ходите заедно сред природата, на театър, изложби и музеи; да поддържате социални контакти, като например да каните гости (роднини, ваши приятели, както и приятели на децата); да вършите заедно нещата, които обичате и по този начин да предавате на децата си своя опит, ценности и интереси.

Родителите са първите и най-важни учители на децата си, а социализацията е едно от основните умения, които те могат да предадат много по-добре от всяко детско заведение. 

 

За да прочетете какво още се случва през този период - първите 5 години, кликнете на линковете:

1. Изграждане на доверие към света и околните

2. Развиване на самостоятелност, увереност и самочувствие

3. Създаване на първите приятелства

4. Осъзнаване на своите и чуждите емоции

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook