Меню

Алтернативни терапии при работа с лица с проблеми от аутистичния спектър

Алтернативни терапии при работа с лица с проблеми  от аутистичния спектър

Музикотерапията е свързана с използването на различни музикални инструменти за себеизразяване, най-често под формата на игра.

Методът креативна музикотерапия се прилага и в България. С децата от дневния център „Дъга“ работят Марта Хрисостому и Панайотис Евангелу. Той има широко приложение и благотворно влияние върху физическите, емоционални, когнитивни и социални нужди на лица от всички възрасти. Философията не метода според един от създателите на метода д-р Робинс е: „Музиката трансформира животи“.

Звукостимулацията представлява слушане на силно филтрирана музика,   което подпомага процеса на изграждането на нервни връзки в периферната нервна система на мозъчната кора – важен фактор за  подобряване на синхронизацията и преработката на информацията.

Тhe Listening Program е средство за постигане на сензорна интеграция. Систематичното обучение се осигурява чрез слушане на психоакустична променена класическа музика, която тренира мозъка да обработва звука по-ефективно. 

Tomatis® Методът е по-стар от Listening Program. Някои смятат за недостатък това, че музиката е филтрирана само при много високи честоти и ухото не се настройва постепенно, а преминава през шок. Според други, именно тази шоковата пренастройка увеличава честотата на образуване на нервни връзки в периферната нервна система. Чрез този метод децата се научават не просто да чуват, а да слушат, възприемат и анализират.

Биофийдбек (Невротренинг) - Методът Biofeedback е създаден от НАСА за обучение на космонавти, за предотвратяване на стреса и увеличаване на способността за концентрация, от години се използва успешно за терапии на деца и възрастни с проблеми от аутистичния спектър, хиперактивност, хора с неврологични заболявания (възрастни и деца), тревожност и депресии. Методът хармонизира функциите на мозъка, позволява на човек да се научи да разпознава и да повлиява своите физиологични процеси, за да подобри своето здраве и/или постижения.

Биофийдбек методите измерват и дават обратна връзка за  физиологични потенциали като: активност на мускули, съпротивление на кожата, температура на кожата, дишане, сърдечна честота, вариабилност на сърдечната честота, кръвно налягане, кръвоток и активност на мозъка.

По време на тренинги информация за физиологичните процеси се връща под форма на картина-игра към човек, като по този начин се изостря вниманието му към тях и той се научава да ги контролира съзнателно. Универсалният характер на биофийдбек произтича от следния обективен факт: всеки процес в тялото, който може да бъде измерен чрез подходящи сензори и за който имаме данни, при какви параметри той е в норма или в патология, може да бъде повлиян и коригиран чрез биофийдбек.
(Д-р Везенков, сертифициран неврофийдбек терапевт от InstitutfurEEG-Neurofeedback в Мюнхен, Германия).

Drum терапия (барабанотерапията) - ритъмът, поднесен на детето по терапевтичен начин, връща детето към първичното, към спокойствието, когато се е намирало в утробата на майката и е било защитено.  Ритъмът е в основата на живота, в основата на доброто психично здраве. Ритмологията допринася за повишаване на мозъчната активност и ефективността на мозъка ни. Физическото пренасяне на ритмическа енергия към мозъка синхронизира двете мозъчни полукълба. Когато логичното ляво полукълбо и интуитивното дясно полукълбо започнат да пулсират в хармония, вътрешното насочване на интуитивното познание безпрепятствено прелива в съзнателна убеденост. Способността да достигнеш до подсъзнателната информация чрез символи и образи спомагат за физиологичната интеграция и реинтеграция със себе си. Свиренето на барабани също така синхронизира фронталната и по-долната част на мозъка, интегрирайки невербалната информация от по-долните структури на мозъка към фронталния кортекс, създавайки „усещания за самопознание, разбиране, интеграция, сигурност, убеденост и истина.

Неотдавнашните изследвания на Barry Quinn, Ph.D. показват, че дори и кратките сесии свирене на барабани могат да удвоят дейността на мозъчните АЛФА вълни, които значително намаляват стреса. Мозъкът преминава от БЕТА вълни (свързани с  концентрацията и дейността) към АЛФА вълни (спокойствие и релаксация), създавайки усещания за еуфория и добро физическо състояние. Свиренето на барабани създава усещане за близост със себе си и другите.  В общество, в което традиционните семейни и общностно базирани системи за подкрепа се превръщат все повече в рядкост, барабанните кръгове осигуряват усещане за близост с другите, а също така и междуличностна подкрепа. Барабанните кръгове осигуряват възможност да се свържете със себе си на по-дълбоко ниво и да осъществите контакт с група от хора, които имат сходно мислене. Груповото свирене на барабани облекчава изолацията, егоцентричността, отчуждението.  (Мартин Иванов, Либера институт)    http://libera-institute.com/rhythmtherapy.html

Пясъчна терапия - в игрови ситуации развива сензитивността и асоциативността, създава близост и възможност за диалог, за себепознаване и себеизразяване.

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) - Хипербарната оксигенация е метод, при който мозъкът се захранва с кислород под атмосферно напрежение. Ефектът й за деца от аутистичния спектър е спорен. В барокамерата, в мозъка рязко нахлува кислород, което би следвало да подобрява преноса на информация между невроните и да се намаляват аутистичните симтоми.

DAN! е съкращение за лечебния протокол, наречен Defeat Autism Now! („Победи аутизма сега!”). DAN! лекарите използват множество биохимични интервенции като малка част от тях са специфични диети, витаминни и минерални добавки, ензими, пробиотици, пречистване от тежки метали и други токсини.

Транскраниалната електростимулация е начин за комбиниране на конвенционалната и алтернативната медицина. Д-р Хари Шнайдер- лекар и сертифициран DAN! лекар използва функционален ядрено-магнитен резонанс, за да направи „карта” на центровете и пътищата в мозъка, свързани с езика и говора, в опит да разбере какво не е наред там при децата с аутизъм. Д-р Шнайдер и екипът му от медицинския център на университета „Колумбия”, правят изследвания и доказват, че центровете, които произвеждат реч, като зоната на Брока не винаги реагират на реч, но понякога откликват на музика. Другото, което са открили е, че центърът на Вернике, който отговаря за възприемането на речта, не се свързва често с зоната на Брока, която отговаря за възпроизвеждането на речта.

Транскраниалната електростимулация (TDCS) използва една милионна част от силата на тока, използвана при електрошока, няма странични ефекти. Ако част от мрежа езикови пътища в мозъка не функционира, чрез TDCS д-р Шнайдер се опитва да я накара да функционира или да създаде нова алтернативна мрежа, която да свърши работата. Невроните са пластични и могат да поемат функцията на други неврони, а бялото вещество в мозъка може да се стимулира да направи нови връзки.
(по информация на Сдружение за деца с проблеми в развитието „Бонитатис“)

 
Анималотерапията, известна още като зоотерапия, представлява диагностика или лечение на различни медицински състояния с помощта на животни.

По същество, анималотерапията е общо понятие, включващо всякакъв вид терапия, основана на ефекта на даден животински вид или животински продукт. Всяка зоотерапия може да бъде полезна за аутистичните личности.

Делфинотерапия

Техниките, които се използват при делфинотерапията, създават контакт със специално обучени делфини. Под наблюдението на лекарите и треньора на делфините, делфините разбират, че трябва да създадат контакт с пациента. Това дава възможност, каквато нито едно лечение или лекар не могат да осигурят. Делфините могат да усетят вибрациите на увредения орган, проучвайки го със своите ултразвукови вълни.. Посредством звуковите вълни гръбнакът и мозъкът влизат в резонанс, който стимулира производството на субстанция, а тя на свой ред подобрява функционирането на нервната система като цяло. Стресът, страхът и напрежението се намаляват чрез контакта с делфина, човек получава положителна енергия и се освобождава от отрицателните емоции. (http://dolphin-therapy.org/)

Хипотерапия (конна езда) е комплексен, високоефективен метод на физическа рехабилитация и социална адаптация на хора със специални потребности. Хипотерапията постига комплексна активизация и мобилизация на организма - физическа и психологическа. При ездата и при грижата за конете, се изисква концентрация на вниманието, необходимост да се запомни и планира последователността на действията, а така се активизират психическите процеси у човека. По време на езда се засилва работата на почти всички мускули у човека на рефлекторно равнище. Ездата представлява съвпадане на равновесието на ездача с това на коня, докато се постигне възможно най-пълен синхрон при движението на трите конски алюра – ходом, тръс и галоп. При хипотерапията движенията на коня се използват като стимул за отключване на комбинация от сензорни, моторни и неврологични реакции, които спомагат за лечение на широк спектър от диагнози. Движенията на коня, които са, променливи, ритмични и повтарящи се, имат оздравителен ефект. Конят представлява динамична опорна точка, което го прави отличен партньор за подобряване контрола на тялото, баланса, изграждането на правилна стойка, тренира силата и издръжливостта, сериозен стимул е за вестибуларния апарат, осезанието, зрението и други качества, необходими при лечението на нуждаещия се. Движенията на коня повлияват координацията, рефлексите, дишането и вниманието на човека.

Лечебната езда помага за развитието на паметта и концентрацията, координацията, чувството за тяло – съзнание, както и за социалната интеграция. Подобренията, които се наблюдават са на общите двигателни умения, разбирането и поведението, речта, мотивацията, вниманието, възбудата и др. (Ивайло Цанев, треньор, ЕК „Еклипс“)

Канистерапията е метод, подкрепящ основната психологическа и логопедична терапия, който засилва ефикасността на развитието на личността,  обучението и рехабилитацията. При него като мотиватор се явява специално избрано и обучено куче, притежаващо уравновесен характе. Чрез канистерапията се повлияват положително отклонения в двигателна и фина моторика, поведението,  емоционално-волевата сфера и др.  В терапията се включва и семейството в което се отглежда и възпитава детето с особености на развитието. Канис-терапия се занимава както с общи педагогични, така и индивидуални корекционни задачи, в зависимост от потребностите на всяко дете. Провеждат се индивидуални и групови занятия.

Терапии чрез движение и спортабсолютно всичко за което се сещаме- йога, зумба, стрелба с лък, бокс, източни бойни изкуства, адаптиран крикет, тенис, и детето е мотивирано да го прави е полезно.

Хидротерапията (Плуване) е най-популярният спорт с цел терапия.

Още по темата

Публикации

Харесай ни във Facebook