Меню

Детето – в центъра на новото българско училище?

Знаете ли какво означава NEETs? Neither in Employment, nor in Education or Training – това са подрастващите и младежите в България, които нито работят, нито учат, нито се обучават. Според изследване на УНИЦЕФ от 2015 г, 22% от лицата на възраст между 15 и 24 г. у нас  (средни стойности за ЕС – 12.9%) са NEETs.

A  знаете ли, че на половината от учениците не им е интересно в клас? Сред най-големите проблеми в българското училище, учителите посочват незаинтересованост на учениците от учебния материал – 49%, липсата на толерантрност и разбирателство сред тях се счита за проблем от 29% от учителите.*

 

 

31 октомври 2015 г

Дали училището е само място, където се преподава? Може би деца, родители и учители са на различно мнение по този въпрос. Но истината е, че училището е средище. Тук се срещат очакванията на всички тях, дори oчакванията на цялото общество. Тук се събират деца от различни семейства; деца с различни таланти, интереси, умения или неумения. И освен това, къде, ако не в училището, излизаме от комфорта на собствената си среда и можем да се научим на толерантност... или на агресия? Именно тук би следвало деца, родители и учители да бъдат привлечени да общуват помежду си в името на успеха на всички, защото, нека си признаем, родителите могат да участват по-активно, а учителите – да бъдат не само преподаватели, но и мотиватори, и вдъхновители. Самите те да се учат от децата. Само така всяко, наистина всяко дете ще има равен шанс да открие себе си, да реализира своите заложби, да се превърне в личност. И не на последно място: децата не бива да бъдат спирани от училище. Ако то действаше като магнит, това нямаше да се случи. 

Програми и проекти и най-вече хора с кауза и визия, вече работят и носят надежда за промяна на българското училище. Общото между всички е, че поставят в центъра Детето. Надявам се това, което правят, да провокира у много от вас ентусиазъм и включване. 

 

Национална мрежа за децата

През 2014 г в 13 български училища стартира проектът на Национална мрежа за децата “Училището като център в общността”. Този модел на организация на училищния живот се различава от познатия ни тип училище по това, че се стреми да превърне училището в център, който събира в себе си целия ресурс на заобикалящата го среда. Училищата работят активно с родителите, общините, местния бизнес и неправителствени организации, съобразяват се с техните нужди и вече заедно предлагат множество инициативи, обучения и услуги, които са предназначени не само за учениците, но и за всички заинтересовани. Моделът се стреми към изграждане на лидерски умения у учителите; демократично вземане на решения за училищния живот (процес,  в който всички са поканени да участват), спомага за развиването на автономността на училището като институция, подтиквайки го непрекъснато да създава нови партньорства и проактивно да търси и оказва подкрепа. Педагогическият екип и неговите партньори самостоятелно проследяват своя напредък, благодарение на създадените 9 стандарта за качество и на база получените резултати се взима информирано решение за бъдещото развитие.

Училището предлага на своите учители, ученици и техните родители необходимата подкрепа при проблеми и предизвикателства, за които при настоящата ситуация по-трудно намират необходимото време, сили или решения за справяне. Така училището се превръща в една жива и активна мрежа и възможно най-добра среда за развитие на децата и младите хора.

В края на септемри 2015 г започна издаването на бюлетин на общностните училища, работещи по модела „Училището като център в общността“, в който можете да следите реалните дейности и инициативи по проекта.

 

 

Център за приобщаващо образование

В партньорство с 5 училища "Център за приобщаващо образование" изгражда българският модел за приобщаваща училищна среда, с подкрепата на фондация Америка за България.  “Приобщаващото образование е решение на проблемите на българското училище”  - заявиха неотдавна от Център за приобщаващо образование – неправителствена организация, която в последната година успя почти да удвои положителното отношение към него сред училищата, участващи в програмата “Едно училище за всички”.  По определение “Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал.” Според Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование, “Приобщаващото образование се случва в общообразователното училище, в класната стая. То е набор от училищни политики и от практики на училищно ниво и в класната стая, които осигуряват подходяща подкрепа за различието, така че всяко едно дете да може да развие напълно своите способности, да се чувства прието и ценено. Приобщаващото образование означава, че учители също са подкрепени и че родители са добре дошли. Приобщаващата училищна среда е онази среда, в която училищните политики, педагогическите подходи, партньорството с родителите и детската безопасност са координирани и работят в синхрон.”

Център за приобщаващо образование изгради и поддържа първия виртуален център за приобщаващо образование на български език www.priobshti.se, който събира на едно място идеи, материали и ресурси в подкрепа на всички учители, родители и специалисти в сферата на приобщаващото образование.

 

И ако все още се колебаете дали различните деца трябва да съжителстват – ето един пример - нечуващата София Калинова, завършила масово училище в Асеновград, беше избрана за една от десетте най-изявени млади личности в света за 2015 г. Благодарение на нея днес всички ученици, които не чуват, вече имат право да се явят на матура по чужд език. Не е задължително подкрепата, оказвана на такива деца от учителите, да бъде строго регламентирана, защото тя върви ръка за ръка с ценностите на учителя. А какъв по-добър пример за толерантрност от този, който самият учител може да даде?

 

 

Освен промяната в средата, която първо трябва да се случи вътре в нас, а после да се внедри успешно навсякъде, някои организации успяват да компенсират липсващото в училищното образование и да провокират любознателност у децата чрез своите програми. Така в училище влизат учителите от  "Заедно в час", програмата Jump Math, а сайтът "Уча се" е ценен помощник в подготовката на уроците. Приложим пример за обучение чрез игра дава една нова компания, която си е поставила за цел да заличи статистиките, които поставят децата ни в дъното на класации по грамотност, личностни компетенции и др. - LeadresPlay.

 

LeadersPlay

LeadersPlay е компания, създадена от млади хора, които вярват, че промяната в желанието на децата да учат, идва само тогава, когато учителят докосне сърцата на учениците. В LeadersPlay всеки час е изключително забавен, тъй като в основата му е методът на игровизацията. Така децата усвояват ключови за тяхното личностно израстване и развитие компетентности, които им позволяват спокойно да изявят себе си и да застанат зад позицията си на пълноправни членове на обществото. 

 

 

 

Тревожната статистика за NEETs говори за пълна апатия на младите българи към света, в който живеят. Незаинтересоваността към учебния материал сред половината ученици говори за същото. А може би е време всички заедно – родители, учители, директори, организации, управници ­– да повярваме, че доброто и обхващащо всички деца образование е пътят, по който всички заедно трябва да поемем, но преди да променим системата, трябва да променим себе си.

 

 

 


*Данните са от национално представително проучване сред учители от 1 до 8 клас, проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс ООД

 

 

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook