Меню

Фактори за успеха на кърменето

Фактори за успеха на кърменето

В модерния свят майчинството се разбира като лична отговорност на майката, а същевременно е обект на публично обяснение, намеса и оценяване. Различни експерти и обществени политики класифицират „добри” и „лоши” практики на родителство, изказват мнения, оказват влияние. Данните от съвременни проучвания показват, че ключов фактор за успеха на кърменето е увереността на майката – увереност в самия процес на кърмене (умение, което се научава) и увереност в себе си и в способността на жената да кърми по принцип. За да бъде успешно кърменето, жената трябва да научи това умение.

В редки случаи кърменето протича в началото съвсем без никакви проблеми. Това, че кърменето е естествен процес, не означава, че е автоматичен процес. Кърменето се учи. То е научено, а не придобито умение. Нужна е много подкрепа и адекватни съвети в първите дни и месеци след раждането. Без такава подкрепа много жени не успяват да продължат да кърмят. Това, от своя страна, им носи чувство на вина, усещане за провал, губят идентичността си на „добра майка”.

За много жени кърменето не е привлекателно. Те го възприемат като трудна и тежка работа, свързана с много ограничения. Несъмнено, кърменето предполага майката да бъде наоколо, докато при храненето с адаптирано мляко тя по-лесно може да бъде заменена от друг човек. Разбира се, има много възможности кърмещата майка да предостави грижите за бебето и дори някои от храненията на друг човек. Може да се изцеди кърма и да се предложи с лъжичка или с биберон, може майката да си почива от грижите за бебето между кърменията. Оказва се обаче, че повечето кърмещи майки рядко правят това (по предварителни данни от провеждано в България изследване на дълго кърмещи майки). Вероятно повечето от тях предпочитат наистина да бъдат близо до детето си през по-голямата част от времето.

Майките, които имат различен опит с кърменето на децата си – дете, което не са кърмили или са кърмили кратко и дете, което е кърмено или е кърмено дълго време – са удовлетворени в много по-голяма степен от опита си като кърмещи майки. Много от тях споделят чувства на болка, вина и желание да бяха кърмили и другото си дете (което обичайно е по-голямото). А майките, които имат опит с продължителното кърмене, обикновено биха кърмили поне толкова дълго и следващото си дете.


От какво зависи изборът на една жена да кърми или да не кърми детето си?

Малко майки решават предварително, че няма да кърмят детето си. Само 1% от 194 майки, участващи в изследване за нагласи към кърменето (Атанасова, А., 2011), са взели предварително решение, че няма да кърмят. Осемдесет и три процента от майките в това изследване са взели решение още прeди ражднето, че ще кърмят децата си. Останалите не са взели категорично решение преди раждането. Оказва се, че 51% от всички майки кърмят децата си по-малко от 6 месеца. Защо толкова голям процент (50%) от майките не кърмят децата си по-дълго време, въпреки че не са взели категорично решение за това?

Причините за този все още нисък процент на продължително кърмещи майки са многобройни:
 

 1. Медикализацията на кърменето

Това е една от основните причини в исторически план за намаляването на продължителността на кърменето. Разделянето на майката и бебето в периода след раждането (честа болнична практика); възприемането на кърменето предимно като механичен процес на хранене, който трябва да бъде консултиран от здравни специалисти (т.е. предоставянето на грижите около раждането и кърменето на здравните специалисти), много често нарушават възможността да се установи успешно начало на кърменето.
 

 1. Неувереността на съвременните майки и липсата на успешен опит, свързан с кърменето

Професионалистите по физическо и психично здраве имат основен принос в продължителния процес на обезвластяване на майките. Отправяни са многобройни препоръки и обвинения към майките – да не бъдат толкова позволяващи, строги, „студени”, „меки”, свръхконтролиращи, отзивчиви или неотзивчиви спрямо нуждите на децата. Наличната днес „специализирана” информация от различни източници, не винаги достатъчно достоверни, допълнително объркват и подкопават увереността на жената във вродената й способност да намери правилния начин за хранене и грижа за детето си.
 

 1. Липсата на социална подкрепа

Това също се оказва важна причина за неуспешното и/или краткотрайното кърмене. Кърменето на по-голямо дете (след 12-месечна възраст) обикновено се прави на непублични места, тъй като все още не е достатъчно социално приемливо. Освен широката обществена подкрепа, е изключително важна подкрепата от партньора. Според едно изследване на Анн Синнотт (Sinnott, 2010) в извадката на семействата с дълго кърмени деца процентът на бащите, които също са кърмени, е много по-висок от средностатистическия. Авторката на изследването разсъждава, че е възможно жените, които кърмят продължително, несъзнателно да избират за свои партньори мъже, които са кърмени като деца. Вероятно алтернативното обяснение е, че именно позитивните нагласи на бащите към кърменето (когато самите те са кърмени като деца) са причина за продължителното кърмене на техните деца. Когато партньорът не е подкрепящ по отношение на кърменето, много жени отбиват децата си преждевременно. Вероятността кърмените мъже да са подкрепящи по отношение на кърменето е четири пъти по-висока в сравнение с некърмените мъже (Sinnott, 2010).

Съществуват многобройни данни от съвременни изследвания, според които нагласите и съветите на здравните специалисти са значителен фактор за успеха на кърменето. В споменатото вече изследване на нагласите към кърменето (Атанасова, 2011) се установява, че майките, които използват информация за кърменето от здравни специалисти, е по-вероятно да кърмят по-кратко време (под 6 месеца) в сравнение с майките, които не разчитат на здравните специалисти като информанти за кърменето.
 

 1. Работната заетост на жените

Работната заетост се дискутира в литературата като основен фактор за намаляване на честотата и продължителността на кърменето, въпреки че единомислие по въпроса не е постигнато.
 

 1. Сексуализацията на женското тяло и гърди

Сексуализацията измества възприемането на гърдите през тяхната биологично зададена функция – кърменето. Въпреки че в западната култура женските гърди имат предимно еротична функция, според антропологични данни това не е така в много култури по света. Понякога за мъжът от съвременната западна култура може да се окаже трудно да „дели” гърдите на жена си с кърменето дете. За други този аспект не повлиява негативно техните чувства и интимни отношения.
 

 1. Рекламите

Те присъстват активно в нашето ежедневие и несъмнено са мощен изтоник на влияние върху многобройни аспекти от живота ни, дори когато не си даваме сметка за това. Изследвания на влинието на рекламите върху начина на хранене на бебето и детето в различни страни по света (САЩ, Великобритания и Австралия) разкриват негативните ефекти, които рекламите на храненето с адаптирани млека имат върху кърменето (Scott, 2011). Установена е взаимовръзка между броя на рекламите на адаптирано мляко и честотата и продължителността на кърменето.

Все повече майки днес искат и успяват да кърмят децата си, въпреки многобройните негативни фактори и обществени влияния. Майките, които кърмят децата си по-дълго, възприемат кърменето като процес, който създава близост между майката и детето. Според много източници кърменето определено има важна роля в установяването на добра връзка между майката и детето. Кърменето е много повече от хранене. То е предимно социално и емоционално взаимоотношение между майката и детето.

Майките, които кърмят децата си по-дълго, смятат кърменето за най-естественото нещо. Кърменето е част от живота им. За много от кърмещите майки алтернатива няма, защото това е единствено правилния, възможен, естествен, нормален начин на отглеждане на бебето и детето.

 

Кърменето: психологически предимства и недостатъци

Психологически предимства на кърменето

Психологическите предимства на кърменето за майката са все още твърде малко дискутирани:
 

 1. Начинът на хранене на бебето има отношение към себевъзприятието като майка.

Начинът на хранене се преживява като мярка за майчинството, за идентичността като майка. Удовлетворението на майката, че отглежда здраво и добре растящо дете, са познати на почти всички кърмещи майки. Вярата в собствените способности да се произведе нужното количество мляко за бебето, способността да се откликне по възможно най-приятния и нужния на бебето начин – като се предложи гърда – повишава самочувствието на майката и увереността ù.

 1. Кърмещите майки са много по-спокойни и реагират по-слабо на стресови събития.

Освен доброто самочувствие и увереност в способността си да предложи най-доброто за своето дете в ежедневието, кърменето се оказва отличен начин майката да се погрижи за детето си в стресова ситуация.

Една майка, участничка в провеждано у нас изследване, споделя, че при земетресение е останала спокойна в леглото с бебето. Имала е усещането, че само трябва да го кърми и всичко ще бъде наред. Тази увереност и спокойствие на кърмещите майки се проявява и в случаите, когато детето боледува. Когато боледуват, децата често отказват да се хранят и да приемат течности. Тази ситуация допълнително тревожи майката. Майките, които могат да предложат да детето си гърда в този момент, са много по-спокойни и уверени, че правят най-доброто за детето си и то приема течности и хранителни вещества, така че неговото възстановяване ще се случи максимално бързо.
 

 1. Между кърменото бебе и майката се създава уникална връзка.

Кърменето е предпоставка за често взаимодействие между майката и детето по един приятен и за двамата/двете начин. Майката е физически близо до детето си и тази физическа близост се случва често и продължително във времето. Така майката и бебето се опознават много добре. Кърмещата майка може да разбере много деликатни сигнали от страна на бебето и вече порасналото ù дете – кога то е изморено, кога се разболява, кога има нужда от сън, храна, вода, разходка, полюшване, прегръдка, спокойствие, разнообразие. Майките, които кърмят дълго време, говорят за емоционалните предимства на кърмените им деца (Sinnott, 2010). Тези наблюдения на майките се потвърждават от допусканията на Теорията за привързаността на Боулби и Ейнсуърт. Според теорията,

когато майката реагира по подходящ начин на нуждите на детето, когато откликва навреме и това се случва продължително във времето, детето расте с усещане за сигурност.

Нормалното социално и емоционално развитие и благополучие на детето зависи от ранните връзки, създадени с грижещия се за него човек (Петров, 2010). Кърменето създава отлични предпоставки за изграждане на тези позитивни ранни връзки.
 

 1. Кърменето има позитивно емоционално влияние  върху цялото семейство.

Неспокойната семейна атмосфера, дългите периоди на плач, честото ставане нощем и други проблеми, типични за бебетата, обикновено не се срещат в семействата, в които бебето е кърмено. Освен хранене, кърменето е начин да се осигури емоционален комфорт, топлина, сигурност за бебето. Така се гарантира спокойствието и уюта на цялото семейство.
 

Психологически недостатъци на кърменето

Кърменето има всички предпоставки да осигури максимален емоционален комфорт и спокойствие за майката. За съжаление, в общество, в което кърменето не е нормативно явление, много често има външни обстоятелства, които нарушават този емоционален комфорт и спокойствие. И все пак – какви са недостатъците на кърменето? Недостатъците, които майките, имащи опит с продължителното кърмене, споделят, не са много. Повечето от майките, участващи в изследване на продължителното кърмене у нас (около 65 майки) смятат, че кърменето няма недостатъци. Тези от майките, които споделят някои недостатъци, говорят за следното:
 

 1. Трудности със самия процес на кърмене

Често срещаните в началото на кърменето неудобства и понякога проблеми, свързани с успешното регулиране на кърменето, понякога се споменават като недостатък. Тези проблеми обаче почти винаги могат успешно да се разрешат с помощта на консултант по кърмене.
 

 1. Ограничения, свързани с определени храни/напитки

Някои от дълго кърмещите майки споменават, че понякога за тях е трудно да се лишават от кафе, цигари, алкохол или някои храни, които смятат, че не е добре да се съчетават с кърменето на детето им. За много от кърмещите майки това не е проблем, защото тези ограничения всъщност са полезни и за тях самите.
 

 1. Необходимостта от прием на определени лекарства по време на кърмене

Много от лекарствата са съвместими с кърменето, но когато се налага прием на определени медикаменти, за майката може да бъде труден избора между грижата за собственото здраве и осигуряването на емоционален комфорт на детето чрез постепенно, а не рязко отбиване.
 

 1. Необходимостта да бъдеш почти постоянно с бебето

Много от дълго кърмещите майки споменават, че за някои жени това може да е недостатък, но те не го приемат така. За тях е приятно да бъдат с бебето  си. На някои майки им липсват излизанията вечер, срещите с приятели. Други успешно съчетават социалния си живот с грижите за детето, като го взимат със себе си на местата, където ходят.
 

 1. Чуждото мнение

Оказва се, чуждото мнение е може би единствен недостатък най-вече при майките, които кърмят по-дълго. Често срещаните негативни коментари от страна на непознати, близки, приятели, членове на семейството или различни авторитети – здравни работници, психолози, работодатели – „Ама ти още ли кърмиш?”, „Имаш ли още кърма?”, „Нали знаеш, че в кърмата ти няма вече нищо полезно?”, „Така вредиш на бебето/детето.” – създават негативни преживявания и напрежение за дълго кърмещата майка, независимо дали тя е склонна да се повлияе от тях или по-скоро се опитва да ги игнорира. Често това е и една от причините за отказ от по-продължително кърмене.

Според предварителните данни от изследване на 65 дълго кърмещи майки с интервюта у нас, най-често споменаваният недостатък на продължителното кърмене не е липсата на свобода, ограничения, трудности и т.н., а именно – негативното мнение на околните и социалния натиск да се преустанови кърменето на определена възраст на детето. Оказва се, че почти единствен недостатък на кърменето според кърмещите майки е чуждото неодобрение! Вероятно си струва да се доверим на този опит „от първа ръка”.

 


Източници, използвани в статиите на Анета Атанасова "Фактори за успеха на кърменето" и Кърменето: психологически предимства и недостатъци":

Атанасова, А. (2012). Предварителни данни от изследване на дълго кърмещи майки.

Атанасова, А. (2011). Кърменето и отбиването – изследвания, нагласи и практики. Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ, кн. - Психология, Том 103, С.

Петров, Д. (2010). Стил на привързаност и удовлетвореност от близките взаимоотношения. Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ, кн. - Психология, Том 101, С.

Avery, A. et al. (2009). Confident Commitment Is a Key Factor for Sustained Breastfeeding. Birth, 36, 2, 141-148.

Brynder, L. (2005). Breastfeeding and Health Professionals in Britain, New Zealend and the United States, 1900-1970, Medical History, April.

Dermer, A. (2001). A Well-Kept Secret. Breastfeeding’s Benefits to Mothers. New Beginings, 18, 4, 124-127.

Lee, E. (2008). Living with risk in the age of ‘intensive motherhood’: Maternal identity and infant feeding. Health, Risk & Society, 10, 5, 467-477.

Още по темата

 • Измервания и стандарти за ръст, тегло, обиколка от 0 до 5 г

  Кога и как се измерват теглото, ръста, обиколката на главата? Какво означават измерените стойности и как се интерпретират. Стандарти на СЗО. Прочетете...

 • Колики

  Коликите протичат с различна тежест и продължителност, но могат да достигнат и до 3-4 часа. Бебетата на кърма са с по-леки колики с по-малка продължителност. Кога започват...

 • Оригване и връщане на храна

  След всяко хранене е добре е да помогнете на бебето да се оригне и така да отдели погълнатия по време на храненето въздух. Хранените с биберон имат нужда да се оригват...

 • Ръст и тегло до 3 г - таблици

  През 2006 г. Световната здравна организация (СЗО) публикува нови графики на растежа. Те се основават на изследване сред кърмени деца от шест страни и доказват, че...

 • Какво може да ви убеди да кърмите

  Кърменето е най-естественият начин за хранене на бебето. Вашата кърма е предназначена специално за вашето бебе. Кърмата осигурява всичко необходимо за правилен растеж и...

 • Какво да очакваме от себе си и бебето си и какво може да ни помогне.

 • Закърмване на новороденото

  В началото стомахчето на бебето може да поеме едва около 10-15 мл. на кърмене, а нуждата от силна „храна” е голяма. Затова кърменето започва с коластра. Започнете да...

 • Кърмене на недоносено бебе - началото

  След всяко раждане емоциите може да са много силни и различни. След неочаквано преждевременно раждане, освен силните чувства, може да има и голяма доза объркване и...

 • Таблица: кърмене на бебето - насоки за кърмещата майка

  Според възрастта на детето се променя и необходимото му количество кърма. Колко често да го кърмите и как да разберете дали получава достатъчно мляко? Вижте в нашата...

Публикации

Харесай ни във Facebook