Меню

Рубрики

Как се наказват проблемните деца у нас?

Как се наказват проблемните деца у нас?

"Проблемните деца са деца в риск и най-често постъпките им са вик за помощ, тъй като те са били жертви на насилие, тормоз, неглижиране, живот в крайна бедност. Някои от тези деца (които често нямат подкрепата на семейството си за излизане от трудната ситуация) са наказвани за прояви, за които в повечето случаи възрастните не търпят санкции: бягство от дома, скитничество, просия, кражба на хранителни продукти…" Това са част от думите, с които Национална мрежа за децата  започнаха кампания за промяна не само на нагласите в обществото към проблемните деца, но и за промяна на санкциите към тях. Такива проблемни деца не само не са приети в обществото, но и попадат в поправителни интернати, биват нагазвани по силата на действащ от 1958 година закон!  Това ги "белязва" да бъдат отхвърлени , но не поправя един основен проблем – първопричината за тяхното проблемно поведение. 

 

 

Кампанията настоява пред институциите за реформа в системата за детско правосъдие, отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, действащ от 1958 г., закриване на поправителните интернати и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с децата извършители. 

"Всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви. Тези деца са изключително уязвими и на практика имат нужда от помощ, а са третирани като престъпници и са допълнително наказвани за тежката си съдба с налагане на неадекватни възпитателни мерки или настаняване в интернати, познати като поправителни домове. Така те не стават по-добри хора, а напротив –  често са жертви на насилие. Битовите и хигиенните условия са нечовешки, по-лоши от тези в затворите. В интернатите децата са лишени от качествено образование и адекватна медицинска грижа.

Национална мрежа за децата разказва за жестокостта на системата към „ничиите“ деца във видео, заснето с родители:

 

С кампанията “За по-човечно детско правосъдие” апелираме децата с проблемно поведение да да получават социална подкрепа от професионалисти и специализирани услуги така, че наистина да променят себе си и своя живот към по-добро. Защото всяко дете заслужава човешко отношение“ - коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Той призова институциите и най-вече Министерството на правосъдието да дадат ход на реформата в системата на детското правосъдие, тъй като от повече от година има изработен нов законопроект, който е важно да влезе за обсъждане в Парламента. „Детството на тези 10 000 деца, които остарелият 60-годишен закон засяга, минава. Животът им не може да се върне назад. За тях всеки ден е важен и всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство“, допълни Георги Богданов.

 

Вижте повече за кампанията „За по-човечно правосъдие“ на Национална мрежа за децата на www.endviolence.nmd.bg и www.nmd.bg

#НеМеСъдиЧовече

 

 

 

 

Още по темата

Публикации

Харесай ни във Facebook