Меню

Рубрики

Медиите да зачитат личния живот на децата

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА НАСТОЯВА МЕДИИТЕ ДА ЗАЧИТАТ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ

 

17 септември 2016, София – В отворено писмо до медиите, до председателя на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, председателя на парламентарната комисия по културата и медиите Полина Карастоянова и Асоциацията на българските журналисти, Национална мрежа за децата, обединение от над 130 граждански организации, работещи с и за деца в цялата страна, за пореден път напомня и категорично настоява, че търсенето на сензация и медиен рейтинг не може и не бива да продължава се случва за сметка на правата на децата. 

Поводът за писмото е разпространяването на клип, в който две момичета упражняват физическо, психическо, емоционално и сексуално насилие върху трето дете, качен в социалните мрежи от самите деца през септември 2016 г. От появата на клипа до момента над 20 български медии – телевизии, вестници, онлайн медии – са го разпространили, като голямата част от тях прибавят информация, чрез която участниците в инцидента, включително момичето, върху което е упражнено насилие, могат лесно и бързо да бъдат разпознати. Част от медиите, разпространили клипа, включително не цензурират случващото се, и го разпространяват в оригиналния му вид. В публичното пространство за пореден път бяха разпространени данни за самоличността на дете, пострадало от насилие, включително и от национални медии.

Несъмнено, разпространеният клип показва изключително притеснителни събития от гледна точка на ситуация на насилие от деца към деца, както и повдига въпроси за факторите, които водят до подобни ситуации. Голяма част от организациите, членуващи в Национална мрежа за децата (НМД), работят в областта на предотвратяването на подобни ситуации, както и с деца, жертви на насилие, като разработват, въвеждат и прилагат различни програми и методики в училищата. За съжаление, не във всички училища такива програми са налице. 

С това писмо се обръщаме към българските медии с призив да си дадат сметка за факта, че чрез непрестанното разпространение и излъчване на клипа продължава да се създава среда за агресия и напрежение. Нека си дадем сметка, че показването на децата по телевизията и разпространението на този клип в интернет води до повторна травма от случилото се, до чувства на дълбок срам, вина и гняв. Децата, които участват в този клип, благодарение на разпространението му, могат изключително лесно да бъдат разпознати, без уважение и зачитане на тяхното достойнство. Това показване може да остави траен отпечатък върху целия живот и да има негативни последствия за психиката. И най-накрая, бихме искали да помолим българските медии да си дадат сметка за собствената си отговорност за формирането на начина, по който обществото ни възприема и реагира към насилието над деца. 

Напомняме, че и законово, и чрез Етичния кодекс на българските медии, всички български медии са задължени да отразяват събитията обективно, навременно и професионално, без обаче да прекрачват границите на журналистическата и чисто човешката етика. Законът за радиото и телевизията задължава всички лица, създаващи радио и телевизионни програми, да спазват изискванията за закрила на детето и доставчиците на медийни услуги да спазват правата на децата, като им вменява задължението да не допускат създаване или предоставяне за разпространение на предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото и/или социалното развитие на децата. Сред критериите са спазването на правото на личен живот на детето, неразгласяване на данни за детето, недопускане на участието на дете в предавания, които съдържат разголване на човешкото тяло на самото дете или на други участващи лица. 

НМД обръща изрично внимание на изискването при отразяването на събития, свързани със злоупотреби с деца, малтретиране на деца или семейни проблеми, доставчиците на медийни услуги да зачитат неприкосновеността на личния живот на децата, които са жертви на насилие или на семейни проблеми. 

Напомняме, че при установено нарушение е определена имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лева. А разпространяването на видеоклипа в нецензуриран вид може да се тълкува и като разпространение на детска порнография по смисъла на Наказателния кодекс.

С настоящия случай ние от Национална мрежа за децата за пореден път настояваме за организиране на среща с Парламентарната комисия по култура и медии, СЕМ и ДАЗД с продуцентите на най-големите телевизии, на която да бъде дискутиран въпросът за етичните норми при разпространение на съдържание, включващо деца, и на която да бъде подновен въпросът за сключването на ежегодно споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност за тях.

Национална мрежа за децата ще продължи да настоява законовите и етични норми на отразяването на въпроси, свързани с децата в медиите, да бъдат спазвани. Оставаме на разположение като коректен и предвидим партньор, който ще съдейства на всички усилия на българските медии и държавни институции за спазването на тези норми, се казва още в отвореното писмо. 

От Национална мрежа за децата изразяват готовност за съдействие при необходимост от насочване и подкрепа както на момичето, пострадало от насилие, така и на другите деца, упражнили насилие, към подходящи услуги.

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook