Меню

Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“

Наръчник за родители на първокласници „Добре дошли в училище, родители!“

Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. Може да се ползва и от начални учители и други специалисти – социални работници, педагогически съветници, психолози, възпитатели, ресурсни учители.

Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Книжката е авторски продукт на Асоциация Родители.

Книжката можете да изтеглите от тук: Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас" - електронен вариант

Наръчник за родители „Добре дошли в 5-и клас!“ - електронен вариант

 

 

Как можете да го получите? 

Изданието излиза в актуализиран вид всяка година от 2009 година насам. Актуалното издание е налично през месец септември.

Изданието може да се получи при заявка от страна на училище или организация, работеща с родители и/или деца в начална училищна възраст.

Можете да подадете заявка на office@roditeli.org, като задължително посочите: броя на заявените наръчници, точен пощенски адрес на училището или организацията, име и телефон на човек за контакт.

Наръчниците са безплатни, заплащате само доставката (куриерската услуга).

 

Ето избрани акценти от наръчника за 1ви клас:

Колко голям е малкият ученик?

И ето че нашето довчера малко дете днес прекрачва училищния праг. Ние, родителите, сме изпълнени с гордост, но и сме малко объркани – голямо ли е, малко ли е това сладко човече, нарамило тежката раница? Въпросите са много: какво да очакваме, какво да изискваме, за какво да имаме търпение? Тук на помощ ни идват специалистите по детско развитие, които могат да ни разкажат как порастват децата в тази възраст и кои са характерните трудности, с които се сблъскват. Представяме ви в обобщен вид характерните особености на 9 основни сфери на детското развитие. Описаните особености са изявени в различна степен при различните деца. Тази информация ще ви помогне да се ориентирате къде е необходима подкрепа за вашето дете и как бихте могли да му я окажете.

На какво ще се научим в първи клас?

Нека си го кажем направо – основното, което децата трябва да научат в първи клас, не са уменията за четене, писане и смятане сами по себе си.
Знанията не са целта – целта е създаването на умения за усвояване на знания. Основната цел е детето да изгради навици за учене през останалата част от живота, а не просто да ходи на училище по задължение. Ползата, която училището носи, не е в самите знания, а най-вече в развиването на навици за усвояването им.

Силата на общността

Когато тръгне на училище, детето ни попада в среда, в която не само се учи да чете, пише и смята, но и да изгражда своите отношения с голям кръг хора – деца и възрастни. Тези уроци са не по-малко важни за успеха му в живота. За да помогнем на детето да се справи по-добре в тези сложни взаимоотношения, самите ние трябва да сме наясно, че училището е нещо много повече от място за учене: то е сложна общност, изградена от множество по-малки общности – на деца, на родители, на учители; на класове, випуски, етапи; на общности по интереси и професионални
гилдии. Интересите на тези общности понякога са очевидно общи, понякога видимо се разминават, а понякога изглеждат непримиримо различни. Как да помогнем на детето да се ориентира в този сложен свят, да научи повече за хората и за себе си и да излезе по-силно, по-знаещо и по-можещо от училище?

Детето ни сред другите деца

Една от най-важните задачи, които стоят пред малкия ученик, е да намери своето място сред другите деца, с които ежедневно общува в училище. Това съвсем не е лесно – уменията на децата
в тази възраст да изграждат отношения не са на високо ниво и те все още имат нужда от много подкрепа от страна на възрастните.

Добрата самооценка

Най-ценният дар, който майката и бащата могат да дадат на своето дете, е добрата самооценка. Помогнете на детето си да се почувства ценено – общувайте с него, играйте заедно, четете или просто го слушайте. Също толкова важно е да научим децата да се справят с неуспеха, загубата, срама, трудностите и поражението. Когато усещат, че са достатъчно силни, за да се справят с
емоциите си, децата добиват вътрешната сила да приемат света около себе си.

5 основни правила за изграждане на добра самооценка

  • Не забравяйте, че детето научава повече, когато се поощрява за постиженията, отколкото, когато се санкционира за неуспехите.
  • Поощрявайте детето за конкретни постъпки – веднага след като е направило или казало нещо хубаво.
  • Вярвайте в детето. Когато то вижда, че родителите са убедени в способността му да овладее някое умение, то също вярва, че може да успее.
  • Поставяйте ясни граници. Не давайте награди, за да прекратите лошо поведение. Това е подкуп. Детето започва да очаква винаги награда, за да престане да се държи зле.
  • Помогнете на детето да изгради кураж да прави грешки, да ги поправя и да върви напред.

Как можем да бъдем наистина полезни за детето, да подкрепяме усилията му, без да прекаляваме?

  • Научете детето да планира домашната си работа: помогнете му да прецени коя задача ще отнеме най-много време и усилия, кога да предвиди кратка почивка, как да раздели сложните задачина малки стъпки, които да премине по-лесно. Това е дълъг процес, но навиците, които детето ще изгради, ще са му полезни за цял живот.
  • Откликвайте винаги, когато детето потърси помощ, но не бързайте да давате готово решение. Помогнете на детето да премине през процеса и самостоятелно да стигне до решението. Това щему даде увереност да опита да се справи без помощ следващия път.
  • Имайте търпение да обяснявате едно и също нещо няколко пъти. Децата бързо забравят, ако не са преминали през някоя тема няколко пъти по различни начини.
  • Отбелязвайте постиженията, не обръщайте голямо внимание на неуспехите. Грешките са естествена част от процеса на учене. Ако детето се страхува от грешки, то ще стане пасивно и неини-циативно. Търсете заедно правилните решения отново и отново, не бързайте да ги поднесете наготово.
  • Помагайте на детето да гледа реалистично на нещата, напомняйте му, че ученето изисква много време и труд, преди да се научи да се справя бързо и лесно. Избягвайте да показвате нетър-пение или раздразнение, дори само с поглед или тежка въздишка. Това обезсърчава децата.

 

 

Още по темата

Смяна на фокуса ►►►

Откъс от книгата на Шефали Тсабари "Осъзнатост в семейството. Как да отгледаме силни, устойчиви и самоуверени деца".

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook