Меню

Рубрики

Общи условия на конкурса "Дългоочакваната Коледа"

Общи условия на конкурса "Дългоочакваната Коледа"

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОЛЕДНАТА ИГРА КОНКУРС "ДЪЛГООЧАКВАНАТА КОЛЕДА"

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Коледната игра-конкурс на „Дневникът на мама и татко“ е с период на провеждане от 14:00 часа на 12.12.2017 г. до 24:00 часа на 22.12.2017г. включително.

 

ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИГРАТА

Организатор и изпълнител на коледната игра е Дневникът на мама и татко – namama.bg

УЧАСТНИЦИ

В играта могат да вземат участие всички лица, спазили условията за участие. Ако участниците не са пълнолетни, те трябва задължително да са получили преди регистрацията си разрешение на свой родител/попечител или настойник да участват в играта при условията на тези правила.

 

НАГРАДИ

Наградите, които могат да спечелят участниците в играта и ще бъдат раздадени от Организатора, са общо тринадесет 13 бр. – Една първа награда, една втора награда, една трета награда и 10 поощрителни награди.

Всеки печеливш ще получи възможност да избере подарък от услугите, продуктите и книгите, представени в секции Продукти, Книги и Събития, на сайта „Дневника на мама и татко“ – www.namama.bg.

Първа награда – продукти на стойност 100 лева

Втора награда – продукти на стойност 70 лева

Трета награда – продукти на стойност 30 лева

И 10 поощрителни награди на стойност 10 лева всяка

В случай че избраната услуга, продукт или книга не е налична, печелившият има право да избере друга.

Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплащат в номиналната им стойност.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. Всяко лице, което отговаря на условията за участие в играта, може да избере да участва, както следва:

За да могат да се включат в ИГРАТА, потребителите трябва:

➢ Стъпка 1 – Да се регистрират за Възрастов бюлетин на сайта namama.bg

➢ Стъпка 2 – Да изпратят своята коледна история и снимка на имейл dnevnikat@namamaitatko.bg

С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма по реда, описан по горе, декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници ще бъдат определени на 23.12.2017 г. след гласуване от жури на организаторите. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Всички печеливши участници от играта ще могат да получат своите награди по пощата, след като предоставят точен адрес на Организатора от 24.12.2017 г. до 15.01.2017 г.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

С участието си в играта участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила, в това число дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на игратa.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

С участието си в играта участниците се съгласяват, историите и снимките да бъдат публикувани в сайта namama.bg и на фейсбук страницата „Дневникът на мама и татко“, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.

Организаторът на игрaта се задължава да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата на Организатора namama.bg.

.

Един участник може да спечели само една награда. В случай, че организаторът на играта открие или установи опити за манипулация или фалшифициране на личните данни на участниците с цел злоупотреба, то той има право да анулира получената награда на участника или по своя преценка да не го допусне до участие в играта.

Участниците в играта следва сами да проверяват интернет-страниците за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook