Меню

Рубрики

Принципи на биологичното земеделие в Европа

Принципи на биологичното земеделие в Европа

Какво означава един продукт да е Биологичен?

Определение за биологичен продукт според Европейската комисия: Биологичните (органични) храни съдържат повече от 95% съставки, които се получават и обработват според принципите на биологичното земеделие. А именно:

  • При получаването на продукта не се замърсява природата;

  • Продуктите се произвеждат по устойчив начин;
  • Производството се контролира, за да се гарантира спазването на всички правила за биологично производство и всички правила за здравето и защитата на потребителите;
  • Земеделските животни пасат свободно на открито и се третират в съответствие с подобрените условия за хуманно отношение към животните;
  • Генетично модифицираните организми (ГМО) не се допускат в биологичното земеделие;
  • За храна има строги ограничения за употребата на химически пестициди и торове, антибиотици;
  • Биологичното земеделие строго ограничава употребата на хранителни добавки и помощни средства за обработка и други материали. Допускат се изключения, но те също подлежат на стриктен контрол;
  • Повечето от суровините за земеделско производство идват от самата ферма, използвайки местни ресурси и познания на местно ниво.

Още по темата

Харесай ни във Facebook