Меню

Рубрики

Програма „Ранна Интервенция“ на Карин дом - Варна

Програма „Ранна Интервенция“ на Карин дом - Варна

Услугата на Карин дом по програма „Ранна Интервенция“ е насочена към бебета и малки деца от 0 до 3 години, които са в риск от изоставане в развитието си или са с диагностицирано състояние. Консултантите на Карин дом работят със семейството и детето у дома. В екипа са включени: рехабилитатор, логопеди, специални педагози, психолог, социален работник и консултанти по кърмене. Услугата подпомага родителите да развиват потенциала на своите деца, да намали притесненията им и да им вдъхне кураж и надежда при отглеждането на дете със специални потребности.  Екипът на Карин дом вярва в силата на семейството и му подава ръка в най-трудния етап от неговия живот. Услугата се предоставя безплатно и се осъществява в рамките на град Варна, като родителите сами заявяват желанието си за включване в Програмата. В повечето случаи това става, след като са били насочени от техните педиатри или други специалисти.

Специалистите на Карин дом са убедени, че децата със специални потребности трябва да се обучават заедно със своите връстници. Но за 50 % от децата, които ежегодно ползват услугата Ранна интервенция, това е голямо предизвикателство. Това са деца, които проявяват поведенчески проблеми и аутистичен спектър, с езиково-говорни нарушения и изоставане в познавателното развитие.

За да успее едно детето да се адаптира и интегрира успешно в масова детска градина, е необходимо да се подготви с определени умения. Включването на детето в програмата на Карин дом „Ранна Интервенция“ увеличава възможностите на детето да  изгради ключови умения и успешно да се адаптира в яслената група и детската градина. Специалистите в програмата работят в посока на изграждане на:  умения за общуване с връстниците и хора извън семейната среда, адаптирането към промяната в средата, самоконтрол, игрова дейност, умения за разбиране, следване на групови правила, подобряване на концентрацията на детето, умения за автономност ( като самостоятелно хранене, преобличане и др.)

Практиката на Карин дом показва че от 156 деца на възраст от 2 до 4 години, с които екипът е работил през последната година, 64 % са интегрирани успешно в детско заведение. За 50% от семействата, с които Карин дом работи през изминалата година, това са били реални предизвикателства. Много от родителите не вярват, че могат без терапевтична и външна намеса да се справят у дома. Стъпките, през които минават с помощта на консултантите от Ранна Интервенция им помагат да подготвят децата си за първия учебен ден. За част от децата, това е успешната адаптация в детска ясла, а за други интегрирането в масова детска градина, с или без ресурсно подпомагане. За най-малките деца от 9м.-30 м., програмата предлага включване и в Група за игра. Тази група подготвя децата за социалната среда, като развива у тях нужните умения. Децата имат възможност да играят и опознават света, заедно със своите родители. Обменя се информация, опит и идеи. Създават се познанства и приятелства.

Ранната терапевтична работа на специалистите с детето със специални потребности увеличава възможностите му за включване в образователната система. Забавянията в развитието могат да се видят още от раждането и родителите не трябва да губят ценно време,  а да се консултират със специалистите. Много добра идея е да се правите скрининг на развитието на детето на всеки 6 месеца, така родителите ще могат да забележат евентуални забавяния в развитието веднага. “Въпросниците по възрасти и етапи“, които Карин дом адаптира е нещо, което родителите могат да попълнят, опирайки се на наблюдения над детето си, а също така могат да се допитат и до педиатъра. При интерес от страна на семействата такъв въпросник може да им се предостави на място в Карин дом.

Доклад за оценка на Програма Ранна интервенция на Фондация Карин дом 2016

Програма "Ранна интервенция"

Повече за програма „Ранна интервенция“ на Карин дом можете да намерите ТУК:

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook