Меню

Проучване относно ефективността на процедурата Бебешки Боуен при бебешки колики

Приложението на процедура Бебешки боуен срещу бебешки колики е добре известно сред боуен терапевтите по цял свят, като повечето данни сочат относително бързо отшумяване на симптомите при колики. Това проучване цели да предостави по-подробна информация относно приложението на Боуен® в този аспект и да даде обяснение относно неповлияващите се случаи.

Бебешките колики обикновено се появяват от първите седмици след раждането до около третия месец, в много редки случаи могат да персистират до шестия или осмия месец (някои източници съобщават и за случаи на колики до края на първата година). Обикновено те се проявяват с остра и силна коремна болка и силни спазми на гладката стомашно-чревна мускулатура. За родителите е трудно да установят реалната причина за плача на детето, тъй като бебето не може да обясни каквo всъщност го притеснява.

Съществуват множество тези относно причините за бебешките колики, но няма конкретна и научно обоснована теория, която да обединява експертите. Доказано е, че причините за бебешките колики варират при различните бебета. Най-често коликите се обясняват с незрялата храносмилателна и нервна системи на бебето, които буквално се „учат” как да функционират. Също така някои храни, които кърмещите майки консумират, могат да причинят образуване на газове, подуване и коремен дискомфорт у новороденото. Състоянието допълнително може да бъде обострено от поглъщането на много въздух от кърмачето по време на хранене. Психоемоционалното състояние на майката също оказва съществено влияние, особено при бебетата на кърма – напрежението безпокойството и други сходни негативни емоции могат лесно да се предадат на бебето и да причинят колики. Други фактори като например приемът на антибиотици също биха могли да се вземат предвид.

През юни 2015 г. Българската асоциация по боуен терапия (БАБТ) започна проучване относно ефективността на процедурата Бебешки Боуен срещу бебешки колики. В проучването, което се проведе за период от една годинa (от юни 2015 до юни 2016 г.), взеха участие 15 боуен терапевти и 170 бебета (78 момчета и 92 момичета), от които най-малкото бе на 7 дни, а най-голямото – на 8 месеца.

В проучването бяха взети под внимание няколко фактора – тип раждане (фиг. 1), тип хранене (фиг. 2), прием на медикаменти против колики (фиг. 3).

 

b1

Фиг. 1. Разпределение според типа раждане.

 

b2

Фиг. 2. Разпределение според типа хранене.

 

b3

Фиг. 3. Разпределение според прием на медикаменти срещу колики.

Боуен процедурите се прилагаха на всеки 4-7 дни. Средният брой приложени Боуен сесии на бебе е 2.44. По-голямата част от бебетата, участвали в проучването, имаха нужда от само 1-3 сесии. Някои бебета обаче (макар и по-малко от 1/5 от общия брой) имаха нужда от 5-6 сесии (фиг. 4).

b4

Фиг. 4. Разпредление според броя проведени Боуен сесии

 

Използваната основна процедура Бебешки боуен се състои от четири боуен движения по гърба на бебето и три боуен движения по корема в областта на диафрагмата. При необходимост към основната процедура бяха прилагани и допълнителни процедури – ДБО 3, Дебело черво и Псоас.

Резултатите бяха класифицирани по скалата от 1 до 5, както следва: 1 – няма подобрение; 2 – слабо подобрение; 3 – временно подобрение; 4 – много добро подобрение с остатъчни леки и инцидентни прояви на раздразнителност; 5 – напълно възстановяване.

В резултат от прилагането на Боуен® се постигна: пълно възстановяване при 63% от бебетата, при 24% значително подобрение със съвсем леки и периодични остатъчни прояви на безпокойство (но не типичните за коликите симптоми), при 7% – само временно подобрение (коликите изчезват или значително намаляват за 2-3 дни, след което се появяват отново), при 6% – леко подобрение или липса на подобрение (фиг. 5).

 

b5

Фиг. 5. Резултати от прилагането на Боуен®.

В западната медицина най-широко разпространен е конвенционалният метод за третиране на коликите чрез медикаменти. Тъй като понякога резултатите и ефективността на Боуен® терапията се поставят под съмнение поради паралелния прием на медикаменти против колики, за нас включването на фактора „прием на медикаменти“ в проучването бе от изключително значение. Оказа се, че от всички бебета, които постигнаха пълно възстановяване (оценка 5), 51 са били на медикаменти, а 55 изобщо не са приемали такива. Това  без съмнение потвърждава, че Боуен терапията наистина е ефективна и далеч не е плацебо.

Сред бебетата с оценка 4, процентът с прием на медикаменти е по-висок – 24 са били на медикаменти, 17 – не са приемали такива. Въпреки това при тях симптомите не изчезват напълно, което обясняваме с по-големия брой бебета, родени секцио в тази категория.

От особен интерес за нас бе групата от бебета с леко повлияване или с липсата на повлияване (оценка 1-2), които формират 6% от всички изследвани кърмачета. Както ясно се вижда от Таблица 1, по-голямата част от тези бебета са на естествено хранене (8 от 11) или родени секцио (7 от 11). От трите бебета на изкуствено хранене, две са родени секцио. Освен това, въпреки че 7 от 11 бебета са приемали медикаменти против колики, симптомите им не са се повлияли.

Таблица 1. Разпределение на бебета спрямо основните фактори, взети под внимание в проучването, и получената оценка

ОЦЕНКА

1 – 2

3

4

5

Брой бебета

11

12

41

106

Естествено раждане

4

6

16

58

Секцио

7

6

25

48

Кърма

8

9

35

89

Изкуствено хранене

3

3

6

17

Прием на медикаменти

7

9

24

51

Без медикаменти

4

3

17

55

Според нашето обяснение, естественото хранене се явява ключов фактор при бебетата с ниски оценки, тоест хранителният режим на майката е най-вероятната причина за коликите на бебето. Със сигурност храната, която майката консумира, е от голямо значение за преодоляване на бебешките колите. Чрез кърмата следите от плодове, зеленчуци и други газообразуващи храни могат да постъпят в бебешкия организъм и да предизвикат газове и/или подуване.

Също така бебетата, родени секцио, са предразположени към по-продължителни и по-трудни за преодоляване колики. Обяснението за това се корени във факта, че поради начина си на раждане, тези бебета не са преминали през родовия канал и не са имали възможност да придобият така полезните за новороденото вагинални и ректални бактерии, които впоследствие спомагат за сформирането на по-здравословна и по-разнообразна собствена гастроинтестинална бактериална флора. Също така трябва да се има предвид и това, че пълната миелинизация на вагусния нерв завършва едва през последните две до три седмици преди раждането. Бебетата, родени секцио и особено тези, родени преди датата на термина, често страдат от липса на пълна миелинизация на вагусния нерв, водеща до по-слаба от оптималното инервация на храносмилателната система. Най-вероятно има и други фактори, които оказват влияние на тези неповлияли се бебета, които не са били включени в това проучване като например приема на антибиотици.

Групата с оценка 3 също предоставя интересни данни – 9 от 12 бебета тук са на майчина кърма, въпреки че 9 от 12 са на медикаменти, симптомите им не се повлияват трайно. Това още веднъж потвърждава значението на хранителния режим на майката.

Заключение

Боуен® може успешно да се прилага за лечение на бебешки колики. Няма нежелани странични реакции или противопоказания. Пълно възстановяване и значително подобрение се наблюдават при повечето бебета, участвали в проучването. Резултатите показват, че обикновено са достатъчни от една до три сесии за намаляване или напълно отшумяване на симптомите на колики.

Резултатите от проучването показаха, че естественото хранене и кърмата значително влияят на продължителността на симптомите що се отнася до наличие на неправилен хранителен режим или негативно емоционално състояние. Установи се още, че бебетата, родени секцио, са предразположени към по-продължителни колики и може да се нуждаят от повече Боуен процедури.

Според нашите данни приемът на медикаменти не спомага за по-бързото и качествено отшумяване на бебешките колики. Ние силно препоръчваме Боуен® като основен терапевтичен метод срещу бебешки колики. Приложена от специално обучени кинезитерапевти/рехабилитатори процедурата Бебешки боуен може да стане част от програмите за ранно детско развитие и ранна детска интервенция.


Библиография

Илчев, Г. Бебешки колики. http://georgiilchev.com/%d0%b1%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8/

Терапията Боуен. bowen.bg

Sachis, P.N., Armstrong, D.L., Becker, L.E., Bryan, A. Myelination of the human vagus nerve from 24 weeks postconceptional age to adolescence. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7086467

Graven, A. Children born by Caesarean section start life with insufficient intestinal bacteria flora. http://sciencenordic.com/c-section-infants-don%E2%80%99t-get-enough-good-microbes

Още по темата

 • Колики

  Коликите протичат с различна тежест и продължителност, но могат да достигнат и до 3-4 часа. Бебетата на кърма са с по-леки колики с по-малка продължителност. Кога започват...

 • Методът на д-р Карп – бебетата все пак се раждат с „копче“ за успокояване

  Опиталите методите на д-р Карп го наричат вълшебник, който може да „изключи“ задавящия рев на бебето и да включи благословено спокойствие и тишина просто за секунди. И как...

 • Повръщане при бебетата

  Бебетата повръщат лесно. При повръщането, храната излиза с по-голямо или по-малко усилие от устата, често и от носа на бебето. То става неспокойно, плачливо и уплашено.

 • Оригване и връщане на храна

  След всяко хранене е добре е да помогнете на бебето да се оригне и така да отдели погълнатия по време на храненето въздух. Хранените с биберон имат нужда да се оригват...

 • Гастроезофагеален рефлукс

  Необясним плач и раздразнимост, хълцане и нарушение в съня, увреждане на зъбния емайл могат да са свързани с гастроезофагеален рефлукс. Какви са причините, симптомите и...

 • Хранителните алергии

  Хранителната алергия представлява повишена чувствителност на организма към определени хранителни вещества. Добре е при захранването на алергичните деца да се подхожда...

Харесай ни във Facebook