Меню

Разпространение на аутизма

Разпространение на аутизма

Има различни спорове за това колко хора имат аутизъм и дали нарушението е станало по-широко разпространено или не. Все повече деца се диагностицират сега в сравнение с миналото, но много специалисти вярват, че това може да се обясни и с нарастващия обществен интерес към това нарушение, както и с по-прецизната и по-точна диагностика в сравнение с преди години“. (Melinda Smith, M.A|Jeanne Segal, Ph.D., Helpguide)

По данни на СЗО се среща при 1 до 6 на 1000 случая. Епидемиологични проучвания в Европа и САЩ показват следната честота: за 2008 г.- 1 на 150 деца, за 2010 г. - 1 на 110 деца, като броят им продължава да нараства, по последни данни средно до 1 на 88 случая (по данни на Центъра за контрол и превенция на болестите, САЩ), като са засегнати деца от всички етнически и социални групи, във всички региони на света. За сравнение, преди 20 години данните сочат 1 на 10 000 деца.

Според Център по конрол на заболеваемостта, САЩ, (Center for Disease Control and Prevention USA, 2009), на всеки 21 минути едно дете получава диагноза за разстройство от аутистичния спектър, 1% от населението на планетата Земя е засегнато от някаква форма на аутизъм. Среща се четири пъти по-често при момчетата.  

Ще цитирам част от интервю с Красимира Костадинова, главен асистент по клинична детска психология в сектор „Детско здраве” към Националния център по обществено здраве и анализи, от 2012 г. е национален координатор на регионална Мрежа на Югоизточна Европа за аутизма:

– Има ли данни с каква честота при българското население се срещат разстройствата от аутистичния спектър?
– Официални статистически данни за броя на засегнатите у нас от аутизма хора, както и за разпределението им по възрасти, няма. Според официалните източници на информация (НЦОЗА), броят на децата с генерализирано разстройство на развитието е 409 за 2009 г., 411 за 2010 г., 436 за 2011 г., 447 за 2012 г. Съгласно нормативен документ на Министерство на здравеопазването тези деца подлежат на диспансеризация, като данните за 2011 г. сочат брой на диспансеризираните деца до 14- годишна възраст с тази диагноза  398, като не е известно колко от тях са с аутизъм. Важно е да се знае броят на засегнатите от аутизма деца у нас, за да се планират и разкриват необходимите за посрещане на специалните им потребности услуги и за да се направи финансов разчет на нужните за това средства. (личен архив www.puls.bg)

Фактът, че у нас липсват точни данни за честотата на аутизма у нас и колко са засегнатите от състоянието, не е основание да мислим, че България прави изключение от световните тенденции.

Още по темата

Публикации

Харесай ни във Facebook