Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 10 до 12 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 10 до 12 месеца – за родители

На 12-месечна възраст детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да пристъпва, водено за ръце или като се подпира, да прави първи самостоятелни крачки.
 2. Да стои изправено, без да се подпира.
 3. Да пълзи, да кляка и да се изправя, да играе с топка.
 4. Да поставя един предмет върху друг (ако му се покаже „кула“от две кубчета, може да построи също такава кула от два елемента), да пуска предмет, за да вземе друг.
 5. Да дъвче храната (коричка хляб, сварен зеленчук и др.).

 

Показатели за добро здраве

Ръст и тегло  – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000 г и увеличава ръста си с общо около 4,5 см.;

Хранене – дъвче храната (коричка хляб, бисквитка и др.), поставя самò лъжица и чаша в устата си.

Безопасност – разпознава някои опасни предмети (вентилатор, ютия, печка и др.), от които се отдръпва. Реагира на сигнали на забрана.

Хигиена – проявява интерес към гърнето и към четката за зъби като се опитва да я поставя в устата си.

 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да разбира, че името му се отнася само до него.
 2. Да реагира с интерес при възприемане на образа си в огледало.
 3. Да иска самó да прави някои неща – да се храни с лъжичка, да пие от чаша, да се съблича.
 4. Да се радва, когато играе с майка си и да изпитва страх, да плаче и да протестира при раздяла.
 5. Да съпреживява състоянията й – весело е, когато е радостна и т.н.
 6. Да се радва на присъствието на други деца, например да лази към тях, да им дърпа косите и др.
 7. Да комуникира като сочи с „виж“, дава целувка, прави жест за довиждане, пляска с ръчички.
 8. Да посочва „Къде е мама?“, „Къде е топката?“. 
 9. Да реагира на „Дай!“,„Вземи“,„Виж“, „Браво“, „Не!“, „Недей!“ и т.н. и да повтаря действие, което е предизвикало смях у другите.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да играе по различен начин с различните играчки.
 2. Да разглежда с интерес книжки с ярки картинки и по-големи изображения.
 3. Да повтаря едно и също действие с различни предмети, които си приличат по форма (например бутане на пръчка топка, балон, колелце).
 4. Да поглежда в кутия, за да види какво има в нея, да поставя кубче в контейнер и т.н.
 5. Да следи действията и речта на възрастните, често – да се опитва да ги възпроизвежда.
 6. Да свързва познати обекти с техните названия – например показва котето и казва „мяу“.
 7. Да помни нови обекти и събития за около един месец и да разпознава познати предмети, независимо от мястото и положението им (преобърнати или на необичайно място).  
 8. Да бута механична играчка, за да я задвижи, да разопакова играчка, за да я види и т.н
 9. Да отделя играчките по видове – например, играчки кучета от играчки котки.

 

Развитие на езика

 1. Да произнася различни срички: „ма-ма-ма“, „ба-ма“, „та-та-ба“, „пам“.
 2. Да се опитва да имитира, когато бавно произнасяте „па-па“, „буу“, „пи-пи“, „бау-бау“, „мама“, „баба“.
 3. Да иска желана играчка с жест и „Ъ-ъ!“ и т.н.

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook