Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 10 до 12 месеца - пълна версия

Здраве, физическо и двигателно развитие

Груби двигателни умения

 1. Детето ходи, водено за ръце, и впоследствие прави първи самостоятелни крачки, присяда и става.
 2. Задържа се изправено, без да се подпира.

Фини двигателни умения

 1. Детето се опитва да използва лъжичка и чаша по време на хранене, като успява да достигне устата си с нея.
 2. Започва да координира движението на ръцете си – пуска един предмет, за да вземе друг, поставя го върху друг.

Сензорно-двигателни умения

 1. Детето съгласува добре действията на ръцете и очите си (например поставя лъжицата в устата си, контролирайки действието с очи).

Физическо развитие и активност

 1. Детето увеличава телесната си маса средно с около 1000 грама, а ръста си – с около 4,5 см за възрастовия период.
 2. Детето участва в двигателни дейности (например пълзи по гладка и неравна повърхност, ходи самостоятелно или с опора, играе с топка, кляка, изправя се).

Хранене

 1. Детето постепенно започва да приема „преходна“, непасирана храна, като се храни пет пъти дневно. Суче по-малко (един-два пъти дневно).
 2. Започва да дъвче храната (коричка хляб, бисквитка и др.).
 3. Опитва да се храни самò и да пие вода или сок от чаша.

Безопасни практики

 1. Детето разпознава някои опасни предмети (вентилатор, ютия, печка и др.), от които се отдръпва.
 2. Реагира на сигнали на забрана от страна на лицето, полагащо грижи за него.

Поддържане на личното здраве и хигиена

 1. Детето проявява интерес към четката за зъби и се опитва да я поставя в устата си.
 2. Детето може да прояви интерес към гърнето и той следва да се стимулира от родителя (грижещия се), като наблюдава по-внимателно биологичния му часовник и познава ритмичността на физиологичните нужди.

Социално развитие. Себепознание

Ранна комуникация в семейството

 1. Детето активно търси контакт с майката (грижещия се), съпреживява състоянията ѝ (му).
 2. Преживява раздялата с майката (грижещия се) – проявява страх, плаче и/или протестира.
 3. Проследява погледа на майката към различни обекти и предмети от обкръжението.
 4. Използва по-активно комуникативни жестове и насочва вниманието на възрастния към нещо, което го интересува (например „виж“, дава „целувка“, прави „здрасти“).

Взаимодействие с връстници и други деца

 1. Детето се радва на присъствието на други деца, например лази към тях, дърпа им косите и др.
 2. Имитира някои действия на други деца.

Овладяване на правила и норми

 1. Детето възпроизвежда поредица от две прости действия, които му показва майката (грижещият се).
 2. Опитва се да съобрази някои свои действия с изискванията и действията на околните.

Познание за себе си. Себеоценяване. Развиване на самостоятелност

 1. Детето разбира, че името му се отнася само до него.
 2. Прави опити за осъществяване на действия, без да съобрази дали са в границите на неговите възможности.
 3. Иска самò да прави някои неща – да се храни с лъжичка, да пие от чаша, да се съблича.
 4. Реагира с интерес при възприемане на образа си в огледало.
 5. Проявява предпочитания към някои от своите играчки.

Емоционално развитие

Емоционален опит. Изразяване на чувства

 1. Детето разбира страха на лицето на майката като сигнал да не приближава непознат обект, а изненадата и усмивката – като израз на позитивна оценка.
 2. Радва се при съвместни занимания с майката (игра на криеница или други занимателни игри), прегръща я, гали се на близки и познати хора.
 3. Изразява радост при похвала, недоволство при забрана.
 4. С емоционален израз на лицето и с вокализации детето подава сигнали към майката, като очаква тя да им отговори.

Познание за емоции

 1. Детето разграничава изразите на страх от израза на гняв на лицето на майката (близък възрастен).
 2. Разбира по емоционалния израз и по осъществените от майката предварителни действия какви ще са следващите ѝ действия (например, ако тя гледа с интерес една вещ, то ще вземе тъкмо нея, а не друга).

Емоционална регулация

 1. Ако е разстроено, детето се опитва да се пренасочи към друго занимание с позитивен изход.
 2. Активно търси подкрепата на възрастния и сигнализира за своя дискомфорт (плаче, мръщи се).

Учене, игра и активност

Любопитство и интерес

 1. Детето по-целенасочено и с интерес наблюдава предмети и извършва действия с тях.
 2. Проявява интерес при разглеждането на книжки с картинки, с ярки на цвят, обемни и достъпни за възприемане изображения.
 3. Реагира с интерес при възприемане на образа си в огледало.

Активно проучване на средата

 1. Детето пробва да изследва някои свойства и функции на обектите.
 2. Показва познати образи в книжки с картинки.
 3. Търси контакт с майката /близък възрастен и взаимодействия с други деца, като се опитва да се приближи до тях.
 4. Предвижда някои прости събития, които могат да се случат в близко бъдеще (например мама излиза, за да се върне с храна).

Постоянство и адаптация на опита

 1. Детето насочва вниманието си към различни предмети със сходни свойства (бута с пръчка топка, балон, колелце) и извършва едни и същи действия с тях.
 2. Повтаря многократно едно и също действие, за да постигне желан резултат/ефект.
 3. Следи внимателно действията и речта на възрастните, често се опитва да ги възпроизвежда.

Игра и креативност

 1. Детето използва познат способ на действие върху нови обекти, както и нови способи върху познати обекти.
 2. Играе по различен начин с различните играчки.
 3. Повтаря действие, което е предизвикало смях у другите.
 4. Включва се в нови дейности и игри, които му се показват за пръв път.
 5. Разпознава предмети, независимо от мястото и положението им (преобърнати или на необичайно място).

 

Познавателно развитие

Внимание и памет. Разбиране на причинно-следствени връзки

 1. * Детето помни нови обекти и събития за по-дълго време (до месец).
 2. Разбира връзката между причини и следствия на повече събития от всекидневието (ако не постигне желан резултат, повтаря действията си до успешен завършек).
 3. Започва да разбира събития, свързани с вместимост (например поглежда в кутия, за да види какво има в нея, поставя кубче в контейнер).

Наивни теории за света. Знание за одушевеност – неодушевеност и физически закономерности

 1. Детето хвърля предмети по различен начин и ги наблюдава как падат.
 2. Опитва се да намери скрит предмет на правилното място.
 3. Започва да разбира свойството прозрачност на предметите.

Познание за количество и числа

 1. Разграничава един от два елемента (ако му се покаже „кула“ от две кубчета, може да построи също такава кула от два елемента).
 2.  * Разграничава големи броими количества, когато разликата между тях е много голяма (в съотношение 1:2)

Символни функции

 1. Детето може да свързва познати обекти с техните названия или с междуметия (например показва котето и казва „мяу“).

Решаване на проблеми

 1. Детето може да имитира прости действия, които наблюдава непосредствено и чиито цели е разбрало.
 2. Решава по-голям брой познати проблеми, като извършва манипулации с обектите от средата (например бута автомобил, за да го задвижи, разопакова играчка).

Категории и класифициране

 1. Детето сортира познати обекти по един признак.
 2. Групира обекти, които си приличат (разпознава екземпляри от една категория животни, например, които имат четири крака или имат криле).

Езиково и комуникативно развитие

Рецептивна реч (разбиране): речник

 1. Детето разбира значението на думи, които назовават лица, животни, предмети, имена на играчки, части на тялото, като: мама, тате, мечо, коте, кукла, ръка, крак, нос, очи и др.
 2. Разбира значението на думи, които назовават някои действия и състояния, например глаголите ям, пия, спя, седя, давам, вземам, искам, пея, скачам, отивам и т. н.
 3. Разбира значението на някои названия на признаци, места др. – например голям, хубав, добър, лош, там, това, и др.
 4. Разбира значението на междуметия, свързани с животни, предмети или действия, например: бау-бау, мяу, ко-ко, пи-пи, муу, ам-ам и т. н.

Рецептивна реч (разбиране): граматика (морфология и синтаксис)

 1. Разбира прости команди като: „Донеси мечо!“, „Дай ръчичка!“, „Покажи нослето!“, „Виж куклата!“, „Вземи книжката!“ и т.н.
 2. Разбира прости въпроси, например: „Къде е топката?“, „Какво е това?“, „Кой е там?“ и т.н.
 3. Разбира изречения, които съобщават нещо, като: „Мама идва“, „Диди пие вода“ и т.н.
 4. Разбира изрази за притежание: например „обувките на мама“, обувките на... (името на детето), „твоите обувки“.

Експресивна реч (говорене): речник

 1. Детето употребява думи, включително междуметия, които назовават лица от близкото обкръжение, животни, предмети, играчки, например „мама, тате, бау-бау, бу-у“. Звукоподражателните междуметия се употребяват както за назоваване на животни и обекти, така и на техните действия, като: „Какво е това?“ –„Бау-бау“; „Как прави кучето?“ – „Бау-бау“.
 2. Употребява някои местоимения и частици, като: там, това, ето, ало, дай и т. н.
 3. Употребява думи, които се отнасят до цели ситуации, например произнася „са“ или „са-са“, когато вижда някой да сяда или когато то самото иска да седне; казва „пъ-пъ“, когато вижда шишето или когато е жадно и иска да пие и т. н.

Умения за общуване

 1. Детето разбира и отговаря на прости въпроси, като посочва назовани обекти или участва в разговора с отделни думи, например: „Къде е мечо?“ – (посочва и казва): „Там“, „Кой взема чашката?“ – „Чечо“.
 2. Разбира и изпълнява някои инструкции, например „Покажи/посочи... Вземи...“ и т.н.
 3. Осъществява някои действия „науж“, например: показва как се пие вода, как се говори по телефона и др.

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Към кратката версия ►►

Още по темата

Харесай ни във Facebook