Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 4 до 6 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 4 до 6 месеца – за родители

На 6-месечна възраст детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да опитва да пристъпва и подскача, придържано от възрастен.
 2. Да се обръща от гръб по корем и обратно. 
 3. Да повдига глава, да хваща крачета и да рита, легнало по гръб.
 4. Да хваща играчка в обсега на ръцете си, да я прехвърля от една ръка в друга,  да я поставя в устата си.
 5. Да поема храни от лъжичка при захранване.

Показатели за добро здраве

Тегло
 – за периода от 4 до 6 месеца наддава на тегло с общо около 1800 г и увеличава  ръста си с общо около 6 см.;

Режим – будно е по-продължително време (няколко пъти в денонощието по 1,5-2 часа) и има добра двигателна активност – например рита, маха с ръце и др.; научава някои многократно повтарящи се действия в ежедневния му режим – при хранене, при поддържане на хигиената и др.

Безопасност – разграничава майката (грижещия се) от непознати, което е предпоставка за безопасно поведение в по-горна възраст; 

Здраве и хигиена – сигнализира с неспокойство и раздразнение нуждата от смяна на пелената; проявява повишена двигателна активност (движи крака, ръце, наблюдава наоколо) по време на бодърстване и при закалителни процедури (разходки, гимнастика, въздушни бани). 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да се вглежда в образа си в огледалото.
 2. Да показва привързаност: гласът ви го успокоява, иска да го гушнете, плаче, ако излезете, гука, ако му говорите нежно. 
 3. Да отличава емоциите ви (радост, тъга и гняв) и да реагира по различен начин на всяка.
 4. Да отличава познати от непознати хора, предмети, ситуации и да реагира на тях по различен начин.
 5. Да търси контакт с познати възрастни или деца чрез усмивка, гукане, обръщане, протягане на ръце.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да се съсредоточи върху интересна играчка за около 5 минути. 
 2. Да изследва играчка или предмет като я опипва, удря, слага я в устата си, поклаща, дърпа я за да я задейства; изпуска я, за да падне на пода. 
 3. Да повтаря многократно движения, за да получи очакван резултат (рита дрънкалка над креватчето или я пуска на пода).
 4. Да се обръща по посока на очакваната ви поява, ако се движите ту наляво, ту надясно.
 5. Да се заслушва и реагира различно на различни звуци – например да се движи по-активно при музика с ритъм.
 6. Да имитира звуци, изражения на лицето и някои прости движения на възрастен.
 7. Да долавя разлики между предмети, обекти и животни.
 8. Да помни някои недалечни минали събития (например посещение при лекар).

 

Развитие на езика

 1. Да отговаря с усмивка и гукане на дружелюбни интонации и с хленч или плач на груби и сърдити.
 2. Да произнася звуци, подобни на гласни (а, о, ъ) и съгласни (б, п, м, н, д, т, г, к, х), но доста неясно и нечленоразделно (понякога спонтанно, а понякога в отговор на реч, насочена към него).
 3. Да произнася случайно отделни срички (начало на лепетна реч).

Как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 3 месеца прочетете.

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook