Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 0 до 3 месеца - пълна версия

Здраве, физическо и двигателно развитие

Груби двигателни умения

 1. Детето, поставено по корем, повдига и задържа за кратко главата си , а впоследствие и горната част на тялото (може със и без опора на ръце).

 2. Сложено по гръб, се опитва да се обръща настрани.
 3. Държи главата си стабилно, когато тялото е във вертикално положение.
 4. Когато се държи в изправена позиция, стъпва с долните крайници върху твърда повърхност.

 

Фини двигателни умения

 1. Детето свива дланта на ръката при поставяне на малък предмет в нея.

 

Сензорно-двигателни умения

 1. Детето трепва, вслушва се при силен звук, „търси с очи” и обръща глава към източника на звука.
 2. Следи с поглед и обръща глава към движещ се предмет.
 3. Задържа поглед върху предмет, който впоследствие се опитва да хване.

 

Физическо развитие и активност

 1. За първите 3 месеца детето наддава на тегло с общо от 1800 до 2700 г и увеличава ръста си с общо около 9 см;
 2. Увеличава се времето, в което е будно: от 30 минути до 1 час в рамките на тримесечния период, като се засилва и двигателната му активност.
 3. Суче енергично около 15 минути и не се уморява.

Хранене

 1. Детето засуква между от 30 до 60-та минута след раждането (ако това предполагат условията в родителния дом).
 2. Адаптира се към ритъма и последователността на хранене; адаптира се към продължителността на сукане и количеството на приетата кърма.

 

Безопасни практики

 1. Детето сигнализира състоянието си на дискомфорт (колики, глад, болка, несистемно подсушаване, охлаждане, прегряване и др.) като плаче, хапе ръце, присвива се, търка крака един в друг.
   

Поддържане на личното здраве и хигиена

 1. Детето привиква с ежедневните хигиенни бани и тоалет.
 2. Успокоява се и спи добре при ежедневните разходки на открито, след масаж и гимнастика.
 3. При поддържане на добра хигиена, кожата му е розова, без зачервявания, обриви и подсичане в гънките на тялото; носът и очите не секретират.
 4. Изхожда се до 4-5 пъти в денонощие (може да са и по-малко на брой, през по-дълги интервали от време).  Изпражненията са златистожълти с гъстокашава консистенция.

 

Социално развитие. Себепознание

Ранна комуникация в семейството

 1. Детето започва да забелязва и насочва вниманието си към околните – майката, близките и други възрастни:

 • вслушва се в човешката реч;

 • вглежда се в лицето на майката (грижещия се), фокусира се върху очите, устата, забелязва израза ѝ.

 

 1. Отличава гласа и лицето на майката (грижещия се) от други възрастни и при взаимодествие с нея се:

 • усмихва в отговор на усмивката й;

 • реагира оживено – размахва ръце и крака, издава радостни звуци, гука, когато майката (грижещият се) го прегърне, говори му ласкаво и му се усмихва;

 • долавя, че в отговор на неговата усмивка и гукане следва реакция на майката (грижещия се) – (например майката се усмихва, повтаря неговите звуци и др.).

 

Взаимодействие с връстници и други деца

 1. Детето може да се разплаче, когато чуе плача на друго бебе.

 

Овладяване на правила и норми

 

Познание за себе си. Себеоценяване. Развиване на самостоятелност

 1. Детето наблюдава ръцете и краката си, когато осъществява движения с тях.

 

 

Емоционално развитие

Емоционален опит. Изразяване на чувства

 1. Детето проявява чувствителност както към различни емоционални сигнали от външната среда, така и към някои промени в своето собствено състояние:
 • гука и се усмихва в отговор на усмивка, ласкав говор и близост до майката (грижещия се);
 • забелязва и реагира с изненада и оживление на новост – например при по- ява на нова играчка;
 • приятно му е при масаж, баня, гимнастика като намаляват негативните реакции при определени процедури, свърза- ни с ежедневния тоалет и хигиена;
 • плаче при глад, болка и друг дискомфорт;
 • реагира с плач при много силни слухови дразнители, гневни интонации и др.;
 • реагира на приятните и неприятните вкусове и миризми.

 

 Познание за емоции

 1. Детето долавя различията в афективните сигнали при общуването с майката и другите лица и ги отразява посредством различна емоционална реакция:
 • проявява чувствителност в случаите, когато емоционалното състояние на майката е различно от обичайното (започва по-често да се вглежда в лицето ѝ, имитира израза ѝ, фокусира се в нея и др.).
 1.  В някои случаи може да се разплаче, като чуе плача на други деца („заразителен“ плач и др.).

 

Емоционална регулация

 1. При дискомфорт детето реагира с плач, избягва визуален контакт и отмества погледа си настрани:

 • спира да плаче и утихва, когато го успокояват;

 • променя плача си в зависимост от степента на подпомагане и съпричастност от майката.

 

 

Учене, игра и активност

Любопитство и интерес

 1. Детето проявява интерес и насочва погледа си към:
 • предмети/играчки с ярък цвят, осветеност, форма, движение;
 • човешко лице, с неговите основни части – очи, уста и др.
 1. Търси с поглед източника на звук.

 

Активно проучване на средата

 1. Детето започва да търси контакт с майката (грижещия се), като използва различни невербални форми на поведение – усмивка/плач и вокализации.

 

Постоянство и адаптация на опита

 1. Детето поглежда към лицето на възрастния, който му говори.
 2. Демонстрира повече внимание към някои различия и промени в обекти или явления

 

Игра и креативност

 

Познавателно развитие

Внимание и памет. Разбиране на причинно-следствени връзки

 1. Детето може да се съсредоточи върху привличащ вниманието предмет за кратко (1-2 минути) (например нова играчка, движещ се предмет, играчка с ярки цве- тове, светеща, издаваща звуци и др.).
 2. Мести поглед от един обект към друг.
 3. Помни и разпознава гласа и лицето на майка си (грижещия се), както и познати играчки, предмети.

 

Познание за количество и числа

 

Наивни теории за света. Знание за одушевеност – неодушевеност и физически закономерности

 1. Детето се заглежда по-дълго и се усмихва по-често на човек, отколкото на неодушевен предмет.

 

Решаване на проблеми

 1. Понякога детето имитира някои лицеви изрази на възрастен (например изплез- ване на език, свиване на уста).

 

Категории и класифициране

 1. Детето долавя разликата между някои познати и непознати нови обекти.

Езиково и комуникативно развитие

Рецептивна реч (разбиране): речник

 1. Детето се ориентира в звуковите сигнали, издавани от околните лица:
 • реагира на човешки глас;
 • реагира на реч, насочена към него;
 • различава гласа на майка си (грижещия се).

 

Експресивна реч (говорене): речник

 1. Появат се първите звуци, изразяващи непосредствена емоция:
 • в състояние на задоволство детето издава звуци, подобни на а, о, ъ, или гърлени звуци.

 

Умения за общуване

 1. Появат се първите звуци, които сигнализират отношение към майката (грижещия се).
 • Детето„гука” в отговор на ласкав говор, отправен към него;
 • Реагира с плач на интонации, които изразяват недоволство, напрежение или гняв.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook