Меню

Въпросник за измерване на значимостта на ранното детско развитие (РДР) в родителската общност

Въпросник за измерване на значимостта на ранното детско развитие (РДР) в родителската общност

Научно изследване на тема: „РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТЕРМИНАНТА НА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“.

Попълвайки предоставения въпросник, Вие ще се включите в Национално проучване, което се провежда от изследователски екип на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет-Варна по проект на Фонд "Наука". Целта на проучването е да се установи степента на информираност в родителската общност за ранното детско развитие (РДР), да се разберат начините, по които родителите търсят помощ в грижата за детето си и нуждите им от знания и подкрепа за осигуряване на неговото благополучие през целия живот.
Събраната информация ще даде възможност да подготвим свободно достъпен инструмент, който да се ползва от родители и специалисти с цел промоция на здравето и профилактика в ранна детска възраст.
Информацията за изследването се събира чрез анкета-проучване сред родители в България. Въпросите обхващат информираността на родителите за РДР, нагласите към търсенето и ползването на подкрепа, качеството на живот на детето, демографска информация за семейството.
Анкетата използва настоящия въпросник, който е авторски продукт на екипа на научното изследване.

Каним Ви да го попълните тук.

Участието Ви в проучването е доброволно и анонимно. Необходимо е да сте навършили 18 години и да сте родител на дете от 0 месеца до 3 години и 11 месеца включително, за да участвате в проучването. Попълването на въпросника е от името само на единия родител и се отнася само за едно дете в семейството. Ако имате две или повече деца, по-малки от 3 години и 11 месеца, попълнете формуляра за по-голямото от тях. Няма идентифицирани съществени рискове или неудобства, свързани с участието Ви в изследването. Информация за Вашата самоличност не се събира и няма да бъде обработвана. Попълването на въпросника отнема приблизително 25 минути.

Събраните чрез проучването данни ще са полезни за разработването на методика за установяване, оценка и предотвратяване на рисковите фактори за РДР и благополучието през целия живот. Методиката е необходима, за да създадем стандартизиран инструмент.
Инструментът очаквано ще подпомага родителите да оценяват своите силни страни и нужди в грижата за децата им, ще повлияе обществените нагласи, родителската и експертна компетентност по оста „родител – дете – специалист”. Той ще спомогне за синхронизирането на разнопосочната информация за РДР като детерминанта на здравето и качеството на живот в съвременното общество. Успешното приложение на инструмента в практиката ще гарантира възможността за създаване и изграждане на единна профилактична среда в периода на РДР в българското общество.
Проучването е одобрено от Комисията по етика на научните изследвания на Медицински университет-Варна и се провежда под нейния надзор.

Благодарим Ви за отделеното време!
 

Ако желаете да бъдете включени в пилотното използване на бъдещия инструмент за подкрепа на родители и специалисти за ранно детско развитие, може да оставите своя е-mail в края на въпросника.


В случай, че имате нужда от допълнителна информация за проучването, моля, свържете се в работен ден с д-р Екатерина Вълчева на е-mail: Ekaterina.Valcheva@mu-varna.bg, телефон 0887 930 479 или с д-р Николай Михайлов на е-mail: Nikolay.Mihaylov@mu-varna.bg; алтернативен контакт: д-р Димитър Маринов, д.м., телефон: 0896 779 770.
Използването на информацията преди, по време и след приключване на научното изследване става с настоящото информирано съгласие за участие. Всички дейности в предложеното изследване са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД), https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991, с дейността на Комисията по етика на научните изследвания на МУ-Варна и създадените от нея документи.

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с вашия термин или възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook