Меню

Влиянието на музиката върху развитието и социалните умения на децата

Влиянието на музиката върху развитието и социалните умения на децата

В днешната бързо променяща се реалност все повече тежест при реализацията на пазара на труда придобиват качества като въображение, креативност, способност за работа в обстановка на неяснота и сложност, възможност за критична преценка. Музикалното обучение развива не само тези качества, но и умения и навици за наблюдение, включващи всички сетива в ученето, решаване на въпроси чрез изследване, способност да се правят връзки, да се идентифицират образци, да се показва емпатия, да се създава смисъл и да се синтезират знание, разсъждение и оценка.

 

Заниманията с музика от ранна детска възраст подхранват тези навици за мислене, които са важни за успеха в глобална, базирана на знанието икономика по следните начини:

 

Развитие на оригиналността и гъвкавостта

Тези качества са ключови компоненти на креативността и иновативността. Способността да се генерират разнообразни решения и подходи,  умението да се гледа от различни гледни точки, практиката за творческо мислене – това са все модели, които, веднъж заучени, остават за цял живот. В изкуството няма само един правилен отговор, има много начини да се вижда и интерпретира света.

 

Изграждане на умения за решаване на проблеми, мислене и разбиране

Дори без да осъзнават, те се научават бързо да дефинират проблема, който им поставя музикалното изпълнение, мигновено да го анализират, да идентифицират възможни решения, да изберат най-ефикасното от тях, да го приложат, да сравнят резултата и всичко това в рамките на милисекунди и условията на стреса от сценичното изпълнение. Тези умения те по-късно трансферират във всяка една област от своя в живот.

 

Обръщане на внимание на детайлите и разширяване на възможностите

Когато за първи път хване инструмент, детето е далеч от съвършеното изпълнение на музикално произведение. Само след упорит труд, търпение, задълбоченост и постоянство се постига отличното представяне. Уменията, които се придобиват чрез дисциплината, необходима за практикуването на музика, правят трансфер и в други области – умения за учене, комуникационни умения, когнитивни умения. В един все по-конкурентен свят, където хората са призовани непрекъснато да развиват нови умения, постоянството е от съществено значение за постигане на успех. В допълнение, децата се научават да ценят своите и на останалите хора продължителни усилия за постигане на съвършенството.

 

Способността за визуално съсредоточаване и концентрация

Заниманията с музикален инструмент в ранното детство подобряват тези умения – есенциални за представянето в училище. Способността да се съсредоточаваш е ключово умение, което се развива чрез свиренето в ансамбъл. Поддържане на баланс между слушане и свирене изисква голяма доза концентрация. Тя изисква всеки участник да мисли не само за своята партия, но също и как неговата роля допринася за голямата картина. Последните проучвания показват, че участието в музикални изпълнения подобрява способностите на децата да се концентрират и фокусират в други аспекти от живота си.

 

 

 

Умение за преодоляване на нервност, страх и притеснение

Музикалните изпълнения учат младите хора как да излязат извън зоната си на комфорт, как да побеждават страха, да поемат рискове, да правят грешки и да се учат от тях. Известна нервност, свързана с публични презентации, е нещо, което се случва често в живота. Умението, което се култивира от ранни години чрез публични музикални изпълнения, за преодоляване на нервност, страх и притеснение, е ценен опит, който допринася за по-добро представяне в по-късни години. Поемането на риск е особено важно, за да може детето напълно да развие своя потенциал.

 

Умение за приемане на конструктивна обратна връзка

Получаване на конструктивна обратна връзка за музикалното изпълнение е редовна практика от всяко обучение. Децата се учат, че забележките от преподавателя не трябва да се приемат лично и не са обидни, защото те се правят с цел подобряване на уменията и оценката е включена във всяка стъпка от процеса. Критиката  е ценен опит и допринася значително за успеха на финала, когато публиката топло аплодира положените усилия.

 

Умение за работа като отбор

Същността на повечето изкуства е сътрудничеството. Чрез участието в музикални ансамбли децата се упражняват да работят заедно, споделят отговорности, правят компромиси с останалите членове на групата, за осъществяването на общата цел. Чрез тези преживявания децата придобиват увереност и започват да се учат, че тяхното участие има стойност, дори ако те не изпълняват най-важната роля. Те споделят общата цел и се стараят да достигнат своя максимум чрез общото представяне. Участниците знаят, че отличното представяне им дава чувство на гордост и се влияят от мненията на своите връстници. Допълнително, работейки заедно към обща цел чрез изкуството се учат как да подхождат към различните области на знанието като работят като отбор при различни задачи. В допълнение към принадлежността към група, ползите за учениците от социалното взаимодействие е в и извън училището. По време на репетициите учениците се учат да си помагат и окуражават един друг, което прераства в приятелства, които продължават и извън класната стая. Тези взаимодействия са продължителни и учениците често предприемат пътувания  заедно за представления извън училище, репетират в малки групи в домовете си или посещават заедно местни представления вечер или през уикенда. Участниците в музикални ансамбли развиват своите социални умения и про- социално поведение, сравнено с техните немузикални връстници. Това просоциално поведение включва желание да помогнеш на приятел в нужда, емоционална и социална зрелост, лидерство, отворен ум, състрадание, отговорност и ангажираност.

Когато децата участват в музикални изпълнения, те се научават да асоциират всеотдайността с чувство на удовлетворение. Те развиват здравословни работни навици – да са навреме за репетиции и представления. Научават се да зачитат приноса на останалите и да влагат усилия за крайния успех. Когато децата практикуват създаване на нещо съвместно, те се научават, че техните действия влияят върху други хора, че когато не са подготвени или не са пристигнали навреме, другите хора страдат. Чрез изкуството децата научават, че е важно да признаят, когато са направили грешка и да поемат отговорност за нея. Защото грешките се случват и те са редовна част от процеса на обучение в областта на изкуството. Ние ги признаваме, учим се от тях и продължаваме напред.

 

Повишаване на самоуважението и чувството за задоволство и успех

Както беше отбелязано по-горе, училищните програми по сценични изкуства са показали, че подобряват социалното развитие на учениците. В допълнение, учениците печелят от тяхното емоционално развитие чрез ангажиране в музикални изпълнения. Първо, сценичните изяви имат позитивно въздействие върху самоуважението на децата. Малките ученици, които вземат уроци по инструмент в продължение на три години имат статистически забележимо по-високо самоуважение, сравнено с техните връстници, които никога не са свирили на инструмент или са отпаднали от такива занимания. В проучванията учителите отговарят, че най-важните ползи за учениците от участието в групи за сценични изкуства е повишаването на самоуважението и чувството за задоволство и успех. Изследване в Швеция показва, че участието в училищни програми за сценични изкуства могат да донесат ползи като намалят нивата на кортизол (хормона на стреса) и оттам да намалят нивото на стреса при учениците. Само един час музика седмично намалява нивото на кортизол при ученици от пети и шести клас след музикални уроци.

Позитивните психолози гледат да насърчават благополучието като се фокусират върху силните страни и талантите повече, отколкото да търсят лек за болестта. Те се фокусират върху превенцията. Музикалното образование може добре да пасне в тази рамка като помогне на учениците да развият силните си страни, умения и компетентности. Заниманията с музикален инструмент от ранна възраст могат да дадат на нашите деца необходимите за тяхното когнитивно и социално развитие мисловни и поведенчески модели, които да им помогнат да се изградят като щастливи и успешни членове на нашето общество.

 

Дневникът на мама благодари за тази статия на Светлина Терзиева-Ангелова, директор на  “Фортисимо Фамилия”.

 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook