Меню

2 месеца

Развитие и учене

Възраст: 2 месеца

Бебето умело използва тялото си, гука и изразява радостта си

Ето, че още едно историческо откритие е направено – бебето най-накрая открива, че има ръце! И разбира се, започва да ги ползва, за да се забавлява! Вдига ги пред очичките си, разглежда ги с любопитство, опитва ги на вкус. Не го спирайте. Освен, че ще му трябват, за да чеше венците си, поставянето им в устата е знак, че е усвоило умението да реализира идеята си – искало е да си сложи ръчичка в устата и е успяло – бебето вече изгражда своята Карта на тялото. Тоест, научава кое къде се намира. И тъй като вече е по-стабилно във всички позиции – и по гръб, и по корем, усъвършенства откривателските си движения с всеки изминал ден! Девизът на децата е "Повторението е майка на знанието" :-) Те учат чрез повторение.

Детето е барометър за настроенията у дома и реагира спонтанно на чувствата и настроенията на околните. Ако майката е тревожна, то е неспокойно. Ако някой повиши тон – то започва да плаче. Това е така, защото вече близките лица вече се разпознават, предпочитат и емоционално се отразяват. 

С движения на тялото си детето подсказва на възрастните, че иска да бъде взето на ръце. Емоционалното изразяване на радостта има свои видими белези. Някои деца още от раждането си изглеждат щастливи, весели и неспособни на отчаяние.  Всъщност всички се раждаме с предразположение да изпитваме радост и това е свързано както със сетивните удоволствия, така и със задоволяване на основните физиологични потребности.

Добре гледаното и обичано дете е радостно. То бързо спира да плаче, когато му говорите нежно и го прегърнете.   Добре е да го назовавате по име. Изберете умалително име, което е благозвучно. Помнете, че това обръщение ще остане за целия последващ живот (или поне до пубертета). Не използвайте „бебчо“, „зайо“ или други подобни обръщения. Детето си има име и е време да се идентифицира с него.

Плачът също започва да става още по-емоционално оцветен. Може да изразява гняв, болка, скука, призив за внимание – постепенно се научавате да разбирате защо плаче по емоцията в плача. Този период е критичен за т.н. емоционален контрол. Детето открива, че когато плаче, възрастните удовлетворяват определена негова потребност. Изгражда се модел на поведение, който се подкрепя по пътя на условните рефлекси: когато плача – има резултат! Ще плача, за да постигна своето. 

Възприемането на стабилен дневен режим започва да играе важна роля в битието му. Създаденият физически и психичен комфорт по време на сън, бодърстване, хранене и разходка са предпоставка за добро настроение. И никога не го оставяйте само, когато е будно.


Крайна цел: Детето да се научи да комуникира.

Стъпки:


Плач

Задържане на погледа 

1. Социална
усмивка

2. Проследяване с поглед

Издаване на гласни звуци (о, а, ъ) - вокализация

Издаване на гърлени звуци (к, х, г) в комбинация с гласни – гукане (агу)

Бърборене - лепетна реч

Първи Думи

Изречения по 2 думи

По-сложни думи и изрази

 

Настоящи цели: Детето да проследява с поглед и да гука.

Какво е важно: 
Да го стимулираме да проследява с погледа си нас и различни предмети (играчки), за да се усмихва. Проследяването с поглед да стане осъзнато. Да му говорим, за да започне постепенно да ни имитира.

Защо е важно: 
Гърлените звуци са важен комуникативен признак. Само наличието на вокали (гласни звукове) не е достатъчно, тъй като според проучвания, всички деца вокализират (издават гласни звуци) без изключение. Наличието на гърлени звуци е подготовка за появата на членоразделни звуци в следващите периоди.

Как го стимулираме:
Тъй като в този период бебетата започват да възприемат най-вече със слуха си, дрънкалките и повече музикални играчки с нежни мелодии и тих, успокояващ звук са много подходящи за трениране на проследяването с поглед. Движете ги наляво и надясно на разстоянието, на което бебето фокусира.

Бебетата гукат, когато са спокойни в периода на бодърстване и това предизвиква умиление у възрастните. То е спонтанна реакция, но може да бъде предизвикана от нежно говорене или имитация на гукане от ваша страна. На тази крехка възраст, то още не е имитация, а по-скоро емоционална реакция, оживление от радостта. Важно е да не бъдем припряни в общуването си с децата и да им даваме достатъчно време за отговор! На бебето му е нужно време, за да възприеме, а после и да реагира на вашия стимул и думи. 

Проследяването с поглед

Спомняте ли си, че само преди месец важен сигнал за развитие на умението да комуникира беше социалната усмивка? А за нея беше важно бебето да се научи да задържа погледа си върху нещо интересно като играчка или вашето лице – за да му се усмихне :-) Вероятно вече се радвате на вашето усмихващо се бебе – а то не само задържа вниманието си върху вас или интересните неща, но успява да ги проследи и наблюдава като се извърта на 180 градуса. За това, разбира се, му помага и все по-острото зрение – на тази възраст бебетата фокусират на разстояние 30–40 см. Отначало проследяването с поглед е автоматично – до такава степен, че не може да откъсне поглед от движещия се предмет. То е рефлекс, известен под името „рефлекс на автоматичното зрително проследяване“. Двете очички се занимават с тази интересна дейност като се движат все по-координирано. Целта е постепенно проследяването с поглед да стане осъзнато, т.е. от рефлекс към осъзнато проследяване.

Гукането

Комуникацията на бебето с възрастните трае много по-дълго. То може да ви проследи с поглед и много внимателно да ви наблюдава. Издава гърлени звуци, които приличат на „г“, „к“‚ „х“ в комбинация с гласни – това е дългоочакваното гукане. Звуците стават по-определени от преди, а самата гласова изява става по-продължителна и напевна. Тези звуци не са истинските такива, които се артикулират на по-късен етап, но имат важно значение за упражняването и развитието на гласовия апарат за предстоящите по-сложни дейности. 

Гукането също води началото от вродените рефлекси – то тръгва от рефлексите за сукане и гълтане, с които бебето се ражда. В тази връзка  добрият синхрон между сукане-гълтане-дишане, освен че осигурява безпроблемното хранене на бебето, полага основата за добра синхронна работа на артикулаторните органи.

Започва оформянето на облика на вокалното поведение, включително и развитието на определен акцент, характерен за социалната група, към която принадлежи детето.

 

Автори: доц. Диана Димитрова, Елена Бачева


Има важни умения, които детето трябва да усвои. Някои деца ги постигат по-рано от други, но има крайни срокове. Тази таблица ще ви помогне да се ориентирате по-лесно дали нещо не е наред. 

Нормално развитие на слуха -
от раждането до 3-ия месец

До навършването на 3-4 месеца следете за описаните по-долу реакции при възприемане на звуци и говор. Те са характерни при нормално развитие на слуха:

  • Стряска се или се събужда от силен шум
  • Заплаква или спира да плаче при силен звук
  • Обръща главичката си по посока на звука
  • Реагира на звуци по време на сучене
  • Може да изглежда, че разпознава гласовете на родителите си.
Източник: "Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детска възраст", под редакцията на доц. д-р Стефан Цеков, дм, Книгоиздателство Зограф, Варна, 2015 г


Ако имате сериозни притеснения, обърнете се към детския лекар, специалист или център за подкрепа.

 

Обратно към начална страница - "2 месеца".

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook