Меню

Изберете възраст

Развитие

Развитие чрез творчество

В мозъка има различни центрове, всеки отговорен за различен дейност. Ние сме устроени така, че функционираме в 3 основни направления. Физически,  комуникативно и емоционално. За всяко отговаря различен център в мозъка. Развитието на определена наша дейност или способност означава стимулиране или трениране на съответния център. Различните центрове могат да се стимулират чрез определени движения и упражнения, както и с различни честоти. Движенията и упражненията можем да намерим в играта, спорта, танците, а честотите са в музиката. Така, както различни спортове и движения подпомагат развитието на мозъка, така е и с честотите в музиката. Най-богата на честоти е класическата музика.

Влиянието на музиката върху развитието и социалните умения на децата

Влиянието на музиката върху развитието и социалните умения на децата

В днешната бързо променяща се реалност все повече тежест имат качества като въображение, креативност, способност за работа в обстановка на неяснота и сложност...

Харесай ни във Facebook