Меню

Изберете възраст

Естествено учене

Естествено учене

КУПИ КНИГАТА

Какво е естествено?


В тази книга определящ е въпросът: жизнеутвърждаващ ли е даден подход към ученето, или не? Има ли нещо, което е природно заложено у човека във връзка с ученето? Какво съхранява и какво потиска жизнените сили на човек? Под „живот” разбирам не просто физическото съществуване, а непринудената, непотисната изява на енергията, инициативата, радостта, способностите (физически, емоционални, рационални), потенциала на човек. Привеждам изследвания и практически примери за това какво е в хармония с така дефинирания живот, какво произтича естествено от него. Неизменна част от дефиницията за живот е движението – там, където има движение, има живот. Там, където няма живот, има стагнация и застой. Тъй че търся какво е това, което позволява, стимулира движението, развитието, ученето на човек, и кое е това, което го възпира?

Макар че в книгата се позовавам на множество научни изследвания, тя няма претенциите да е научна. Книгата цели да запълни не научната, а една друга празнина в мисленето ни като цяло – празнината на здравия разум и човечността.

 

Защо написах тази книга?


Hаписах тази книга, защото обичам човека. Човекът е красив. Но колкото е красив, толкова е и деликатен. Ето защо прекалено често не виждаме истинското му лице – защото не подхождаме към него с подходящото отношение. Тази книга е разказ за моя път в търсене на това отношение – отношение на свобода и човечност.

Първите части на книгата са посветени на културните, психологически и когнитивни измерения на ученето, които да обрисуват една подробна картина на мястото на човечността в образованието. Последната глава на книгата преминава към социалните измерения, свързани със създаването на регулаторна възможност за промяна на тази „образователна машина” и въвеждането на образователна свобода.

 

Какво е човечно?


Човечни ли са образователните отношения в конвенционалната образователна система? Какво ги отдалечава от базовото понятие за човечност, което включва съчувствие, доверие, приемане, милост, взаимопомощ?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook