Меню

Изберете възраст

Защита на вашите данни

ПОЛИТИКА НА „РИМЕМБРАНД“ ЕООД

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми потребители,

Важно е да знаете, че за да ви предоставяме нашите съдържание и услуги, ние използваме ваши лични данни. Такива са както данните, които попълвате и качвате в профилите си при регистрация за нашите услуги, така и данните, които ние автоматично събираме при посещението ви в сайта. Лични данни ни предоставяте и когато водите с нас имейл кореспонденция или попълвате различни наши форми, включително на хартия. Личните си данни можете да предоставите лично или чрез ваш представител.

Настоящата Политика за поверителност се отнася до всички гореизброени ваши лични данни. В нея се обяснява как "Римембранд" ЕООД, собственик на запазената търговска марка „Дневникът на мама и татко“, събира, обработва и гарантира защитата им с цел да ви предоставя информация и услуги в своите платформи, които са:

В настоящия документ ще прочетете:

 • Какви са принципите ни при събиране, обработване и съхранение на вашите данни
 • Защо и за какви цели събираме вашите лични данни
 • Какви видове лични данни използваме за всяка отделна услуга
 • На кого предоставяме личните ви данни
 • Къде събираме и защитаваме личните ви данни
 • В какъв срок съхраняваме личните ви данни
 • Какви са правата ви във връзка с вашите данни и как можете да ги защитите
 • С кого да се свържете при наличие на въпрос или ако считате, че правата ви са нарушени.

Обяснения на използваните юридически термини в този документ можете да откриете в качения тук речник.

Ако не сте съгласни да ползваме или събираме ваши данни, не създавайте профили, не ползвайте услугите ни или не посещавайте нашия сайт.


Имайте предвид, че е възможно да актуализираме тази Политика за личните данни. Ще отбелязваме датата на последна актуализация най-горе в документа. Ако вие не сте съгласни с нейната най-актуална версия, молим да изтриете своите профили и данни и да не ползвате услугите ни.

Съдържанието на настоящия документ е създадено на основание Общ регламент (ЕС) № 2016/679 относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.


Принципи при събирането, обработването и съхранението на лични данни
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност;
 • спазване на журналистическа етика и морал при използване на личните данни за целите на журналистиката и в обществен интерес.

Защо използваме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание?

Ние използваме и обработваме данните ви, за да ви предоставяме желаните от вас услуги.

Главната ни цел със сайта, приложението и онлайн магазина е да информираме и подкрепим настоящите и бъдещите родители в отглеждането на техните деца. За да имате достъп до различните ни услуги е необходимо да ги посетите (сайт) и/или да се регистрирате като си създадете профил (сайт, приложение, онлайн магазин).

Докато достъпвате съдържанието в сайта и магазина, ние събираме автоматично Ваши лични данни, които не Ви идентифицират пряко, като Вашия IP адрес, но ни помагат да анализираме и изготвяме статистика за посещаемостта на всяка страница в сайта и времето прекарано в нея.

При регистрация на личен профил в уеб сайта, уеб приложението и онлайн магазина, Вие ни предоставяте Ваши лични данни, които използваме, за да ви предоставим желаната от Вас услуга.  

Важно е да знаете

Общите условия за използване на сайта и приложението „Дневникът на мама и татко" и общите условия за ползване на електронния ни магазин представляват договор между Вас и „Римембранд" ЕООД. С посещението на нашия уеб сайт и регистрация в уеб приложението и в електронния магазин, Вие заявявате, че сте запознат/а и се съгласявате с нашите с тях и се задължавате да ги спазвате. Законността на обработването се основава на чл. 6, пар.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Събираме и обработваме Ваши данни, свързани с използването на определен, предоставян от нас Продукт и/или Услуга, с цел изпълнение на нашите задължения съгласно приетите от Вас Общи условия, включително спазване на националното законодателство, както и други задължения, произтичащи от извършване на проверки и разследвания от компетентните държавни органи. (чл.6, пар.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679).

 

Цели на събиране

 1. На основание на нашия легитимен интерес – чл. 6, пар.1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – събираме и обработваме данните Ви за следните цели:
 • За вътрешни анализи

За да създаваме ново съдържание, функции и услуги, ние анализираме Вашето поведение в уеб сайта и уеб приложението ни – като например кое съдържание се чете най-много, по колко време четете нашите статии, от кои градове са нашите читатели, отваряте ли изпратените до вас бюлетини и т.н.

При използване на уеб приложението „Дневникът на мама и татко“ ние ще изготвяме и общи статистики на данните, свързани с датите на добавяне на съответния „стикер“ с цел разширяване функционалностите на нашата услуга и по-конкретно актуализиране на публукуваната информация, свързана с очаквания период на придобиване на определени навици от страна на децата при наблюдаване на тяхното развитие. Тези данни ще бъдат използвани след предварителното им анонимизиране.

 • За отчети пред рекламодатели

Благодарение на нашите рекламодатели, ние си набавяме финансов ресурс, за да поддържаме и развиваме нашите продукти. За рекламодателите е важно колко пъти са показани техните реклами и дали сте кликнали на тях, за да получите допълнителна информация. Това става посредством вашето идентифициране по IP адрес, където не Ви идентифицираме лично, но отчитаме Вашето уникално посещение на уеб сайта, посетените страници, престой на уеб сайта, местонахождение и др. Тъй като в нашите възрастови бюлетини Ви изпращаме реклами, използваме данните в профила Ви, за да отчетем рекламите, изпратени до Вас по този начин.

 • За показване на реклами, подходящи за Вас

Възможно е да споделяме част от информацията, събрана чрез Вашия IP адрес (прочети повече) с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да Ви показваме подходящи за Вас реклами в сайта.

 • За показване на услуги, свързани с Вашето местонахождение

Възможно е да използваме вашия IP адрес, за да установим Вашето местонахождение и да Ви предоставим услуги или реклами, свързани с него.

 • За интегриране с приставки на социални медии

В уеб сайта, включително когато си създавате профил, сме интегрирали приставки на социални медии. Използваме Вашата регистрация през Вашия Facebook профил единствено за по-бърз лог-ин в профила Ви на нашия сайт. Използваме бутоните „Харесвам“ и „Споделям“, както и свързаните с това функционалности на съответната социална медиа.

 • За да защитим Наш легитимен или Ваш жизненоважен интерес

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще разясним правата Ви. При използването на основание „легитимен интерес“, всеки път вземаме предвид въздействието върху интересите, правата и свободите на субектите на данни и оценяваме дали те нямат преимущество над нашите легитимни интереси чрез осъществяване на задълбочен анализ и тест-баланс. 

Имате право да възразите срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате, че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, като ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.
 

 1. На основание на Вашето съгласие – чл.6, пар.1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679 – събираме и обработваме Вашите лични данни за следните цели:

Извън случаите, в които събираме лични данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето изрично съгласие за конкретната цел. Такива цели могат да бъдат:

 • Получаване на възрастов бюлетин
 • Получаване на наши маркетингови съобщения
 • Ползване на приложението
 • Покупка на наша услуга или продукт в онлайн магазина
 • Представяне на ваши продукти и услуги на сайта (ако сте наш партньор)
 • Попълване на анкети
 • Използване на Ваши данни с цел популяризиране на нашите услуги в медийни и рекламни кампании

При организиране на игри и конкурси за всяка кампания ще Ви бъде предоставена отделна информация как ще бъдат използвани Вашите лични данни и при какви условия посредством публикуването на допълнителни правила за конкретното мероприятие.

 

Какви видове лични данни събираме и обработваме?

 1. Лични данни, обработвани при използване на уеб сайта www.namama.bg/www.namamaitatko.bg  и Уеб приложението https://dnevnikatnamamaitatko.bg  

Лични данни

Правно основание

Цел

Забележка

Данни за Вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.), включващи IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките Ви за език

Легитимен интерес

Изготвяне на вътрешни анализи, показване на услуги, свързани с Вашето местоположение

Данните се отнасят за всички посетители, които нямат регистрация. Същите са анонимни и не позволяват идентифициране.

Регистрация чрез използване на профил във Facebook – имейл адрес, снимка, възраст и др.

Договорно основание – общи условия

Създаване на профил

Имайте предвид, че ние събираме тези данни само при положение, че Вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове.

Абониране за Възрастов бюлетин (подробно описание по-долу)

Изрично съгласие

Получаване не ежемесечен бюлетин

Услугата е достъпна само за регистрирани потребители

Логове (Log files) – дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.

Легитимен интерес

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта

Логът за влизане в акаунт дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Бисквитки и други пасивни технологии

Легитимен интерес

Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта и уеб приложението, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт и уеб приложение. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на нашите сайтове/приложение.

Политиката ни за бисквитки можете да откриете тук.

Други действия, при които се записват автоматично Вашия IP адрес, дата и час (timestamp)

Легитимен интерес

Действия: публикуване на коментар под статия; препоръчване на статия; гласуване за анкета; оценка/докладване на коментар; предложение на тема/кауза/дебат/анкета; споделяне на статия в социална мрежа изпращане на лично съобщение чрез имейл.

Извършването на тези действия е изцяло доброволно.

 Час на клиентския достъп

 

В приложението използваме информация за часа на клиентския компютър, за да запишем часа на кърмене и други дейности в тракерите. Часовете се пазят в базата данни в "неутралното" UTC време (съвпадащо до части от секундата с времето по Гринуич - освен през лятото, когато се разминават с 1 час). Информация за часовия пояс на клиента в момента на въвеждане на записа на кърмене не се записва в базата – а се използва за момент, за да се изчисли "неутралното" UTC време.

Ползването на тракерите е изцяло доброволно.

 

Обработване на лични данни на лица под 14 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. По тази причина деца под 14 годишна възраст нямат право да  създават свои лични профили в нашите платформи без изричното съгласие на свой родител/настойник. „Римембранд" ЕООД ще изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Други източници

Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че Вие сте дали съгласието си), публично достъпна информация. Тази информация включва данни за осъществяване на контакт с Вас и публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че Вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

Трансфер на Лични данни

Трансферираме Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство, единствено за целите на използването на облачни услуги. Наш външен доставчик е Amazon Inc., с който в качеството му на Обработващ лични данни, сме предприели допълнителни мерки, за да гарантираме, че той осигурява адекватно ниво на защита на данните Ви, съобразно европейските изисквания. Такива мерки са  например сключването между нас на Споразумение, инкорпориращо стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската Комисия, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021 година относно стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Вашите лични данни не подлежат на обработване посредством профилиране или автоматизирано вземане на решение съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Лични данни, обработвани при създаване на профил в уеб сайта www.namama.bg (namamaitatko.bg)

Лични данни

Правно основание

Цел

Забележка

Идентификационни данни – имена, имейл адрес и парола

Договорно основание – общи условия

Създаване на профил в уеб сайта

Задължителни за регистрация

Данни за местоположението – населено място

Договорно основание – общи условия

Използваме въведения от Вас град, за да Ви показваме събития и инициативи, които се провеждат в него

Видими за Вас са единствено събитията и инициативите, в посочения от Вас град

дата, час и IP адрес

Договорно основание – общи условия, легитимен интерес

информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване

Необходимо е изричното съгласие с общите условия, за да се създаде профил

Съгласие за получаване на възрастов бюлетин, малко име на детето/децата Ви, термин/дата на раждане

Изрично съгласие

Получаване на Възрастов бюлетин

Незадължителни данни, които се обработват единствено, когато заявите, че желаете да използвате Услугата.  Можете да оттеглите съгласието си за получаване на Възрастов бюлетин по всяко време.

 

 1. Лични данни, събирани и обработвани при създаване на профил в уеб приложението „Дневникът на мама и татко“ с адрес https://dnevnikatnamamaitatko.bg и при неговото използване. За краткост, същото по-долу ще бъде наричано „Дневника“ или „уеб приложението“

 

Лични данни

Правно основание

Цел

Забележка

Идентификационни данни на родител – име, имейл адрес и парола

Договорно основание – общи условия

Създаване на профил в Уеб приложението

Задължителни за регистрация

Идентификационни данни на дете – малко име, дата на раждане, пол, дали е родено в термин

Договорно основание – общи условия

Създаване на профил в Уеб приложението

Задължителни за регистрация и използване на функционалностите на Уеб приложението

Данни за местонахождение

Договорно основание – общи условия, Легитимен интерес

Създаване на профил в Уеб приложението

Задължителни за регистрацията

Данни за здравословното състояние и развитие на детето – растеж, умения, поведение, хранене, режим, отзивчиви грижи, консултации, спомени и др.

Договорно основание – общи условия

Попълване на информация в Дневник на уеб приложението

Незадължителни данни. Те се въвеждат от Вас доброволно при избор на функционалност на Уеб приложението.

Данни „Моите специалисти“ – Име, Специалност, Имейл адрес, Телефон

Договорно основание – общи условия

Създаване на списък и записки с лекари и специалисти и споделяне на линк от Дневник с тях

Незадължителни данни, които се въвеждат по преценка на всеки родител и се събират от публични източници. В графата „Записки“ Вие можете да въведете доброволно всякакви данни.

Качване на изображения в Дневника

Договорно основание – общи условия

Попълване на информация в Дневник на уеб приложението

Незадължителни данни. Те се въвеждат от Вас доброволно при избор на функционалност на уеб приложението. Можете да качвате всякакви изображения – напр. документи, фотоснимки на детето Ви и др. В този случай ние ги обработваме само с цел да я организираме за вас и да ви предоставим достъп до нея.

Въвеждане на свободен текст

Договорно основание – общи условия

Попълване на информация в уеб приложението

Незадължителни данни. Те се въвеждат от Вас доброволно при избор на функционалност на уеб приложението. Можете да записвате всякаква информация. В този случай ние я обработваме само с цел да я организираме за вас и да ви предоставим достъп до нея.

Дата, час, продължителност, съдържание на събитие в тракери (ред. 1.01.22)

Договорно основание – общи условия

Използване на функцията Засечи тракер

Незадължителни данни. Те се въвеждат от Вас доброволно при избор на функционалност на уеб приложението. Ние само я обработваме с цел да ви предоставим достъп до нея.

Всякакъв вид друга информация за Вашето дете/деца, представляваща лични данни, Вие предоставяне по Ваш избор доброволно, включително информация за неговия статус на развитие, включващ обозначения („стикери“), поставени на специално предвидените за това места в нашето Уеб приложение, както и попълването на Записки. Към тези лични данни ние прилагаме същите високи мерки за сигурност при осъществяването на процесите по обработване, но тези данни не подлежат на използване по никакъв начин друг от нас или за друга цел, освен изрично посочената основна цел в настоящата Политика. Горепосочените лични данни са налични само във Вашия профил и са достъпни само за Вас.

 

 1. Лични данни, събирани и обработвани при извършване на покупка от онлайн магазина www.shop.namama.bg

Лични данни

Правно основание

Цел

Забележка

Идентификационни данни – ме и Фамилия, имейл адрес, телефонен номер

Договорно основание – общи условия

Обработване на поръчката

Задължителни за обработване на поръчката

Данни за местонахождение

Договорно основание – общи условия

Адрес за доставка

Задължителни за обработване на поръчката

Финансови данни – данни, изисквани от платформатана партниращата финансова институция, явяваща се Обработващ личните данни

Договорно основание – общи условия, Задължение по закон

Заплащане за използване на услугата

Плащанията се извършват посредством наши партньори – платежни платформи като Shopiko в качеството на Обработващи личните данни или самостоятелни администратори, в зависимост от това дали сами определят целите си. Вие предоставяне Вашите лични данни на Обработващия/ Самостоятелния администратор с цел обработка на поръчката и транзакциите.

Данни за кореспонденция – данни, изисквани от партнираща ни куриерска фирма, явяваща се самостоятелен администратор на лични данни

Договорно основание

Доставка на поръчката

Данните се използват с цел обработване на поръчката.

Относно политиките на личните данни при покупка през нашия онлайн магазин е в сила отделен документ, качен на официалния му сайт shop.namama.bg: https://shop.namama.bg/politika-za-poveritelnost.html

На кого се предоставят личните Ви данни?

„Римембранд" ЕООД разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • на наши партньори, които работят по възлагане на „Римембранд" ЕООД на основата на договорни отношения и ни помагат да Ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни. Предоставяме Вашия адрес за доставка на нашата партньорска куриерска фирма, само в случаите, в които сте заявили доставка до личен адрес.
 • Позволяваме на наши рекламодатели и партньори да събират информация, свързана с посещенията ви в сайта и онлайн магазина (например за вашия браузър, устройство, IP адрес, час на посещение и др.), непозволяваща лично идентифициране от браузъра или устройството ви, за да измерят сами ефективността на рекламите им, показвани на нашия сайт.
 • на посочените от Вас специалисти, посредством изпращането на имейл с линк към дневникът на Вашето дете/деца, находящ се в профила Ви в уеб приложението „Дневника на Мама и Татко“. Тази опция е достъпна само и единствено от конкретния титуляр на профила чрез използване на функционалностите на уеб приложението "Дневникът на Мама и Татко“. „Римембранд" ЕООД не носи отговорност в този случай за споделянето на данни, съдържащи се в дневника, тъй като същото се извършва само по Ваше желание. NB! В момента е налична само бета версия на уеб приложението, към настоящия момент не е предвидена опция за прекратяването на този достъп до Дневника Ви от избрания от Вас специалист, ако веднъж сте заявили, че искате данните да бъдат споделени с него.
 • Мненията и Вашите лични данни, предоставени от Вас по имейл или през нашите профили в социални медии могат да бъдат предадени на наши служители или професионалисти, които имат квалификацията да отговорят на зададените въпроси. Целта на комуникацията ни чрез имейл и социални медии е диалог с потребителите на уеб приложението „Дневникът на Мама и Татко“ и заинтересованите лица с цел подобряване на нашите услуги или отговор на Ваши въпроси. Данните, които въвеждате при харесване, оставяне на коментари под статии, споделяне в социалните мрежи са публични и Вие носите отговорност за споделянето им.

„Римембранд" ЕООД предприема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на „Римембранд" ЕООД за защита на личните данни. За нас е от изключителна важност да използваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

Как защитаваме Вашите данни?

„Римембранд" ЕООД събира, обработва и съхранява личните Ви данни добросъвестно при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност. В ролята ни на администратор, ги събираме за изрично посочени и легитимни цели, свързани с предоставянето на конкретни услуги, за всяка от които сте се съгласили поотделно. Сведени са до минимално необходимото за всяка отделна цел. Поддържаме ги в актуален вид и предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме защитата им. Своевременно изтриваме или коригираме неточности, ако това е необходимо.

Всички данни са защитени с технологията SSL (Secure Sockets Layer), която представлява криптографски протокол за връзка клиент-сървър за предаване на данни в Интернет.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните Ви данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация, анонимизация и други.

Личните данни при регистрация за възрастов бюлетин и в онлайн магазина ни, които подлежат на обработка от нас, се съхраняват на сървър, чието местоположение е установено в Република България. Данните при регистрация в приложението се съхраняват в база данни на сървър, чието местоположение е в чужбина. Също така, при логин (вход) в приложението пазим локално (в браузъра на съответния потребител, не на сървъра ни), неговотo име и имейл - но не в cookie, а в local storage на браузъра. Local storage на браузърите е по-модерна алтернатива за пазене на данни на устройството на потребителя от пазене на данни в cookies.
 

В какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, „Римембранд" ЕООД приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Без списъкът да е изчерпателен, ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

Срокове, за които съхраняваме ваши данни

Вид данни

Срок на съхранение

Трафични данни при ползване на уеб сайта (Това са данни, обработвани за целите на преноса на едно съобщение по електронна съобщителна мрежа или необходими за таксуването му)

Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца

Бисквитки при ползване на уебсайта и онлайн магазина

За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър.

Данни, попълнени от Вас с цел получаване на възрастов бюлетин (имена, имейл, термин или дата на раждане на детето)

2 години от получаването на последния възрастов бюлетин едновременно с 2 години от последно ползване на сайта през профила. Това означава, че ако са изтекли 2 години от ползването на последния бюлетин, но потребителят продължава да влиза в сайта през профила си, последният няма да бъде изтрит.

ИЛИ

до момента на изтриването им от Вас.

*Внимание:  изтриването на профила Ви за приложението не изтрива абонамента ви за възрастов бюлетин. Последният се изтрива през профила Ви на сайта namama.bg

Данни, попълени от вас с цел създаване на профил и ползване на приложението, (имена, имейли, термин или дата на раждане на дете, записки, данни от снимки и др.

За срок от 6 месеца след навършване на 1 година на детето, съответстващ на 4 месеца от изпращане на последно напомняне по мейл за изтегляне на дневника и предупреждение, че профилът Ви ще бъде изтрит. Валидна е актуалната възраст към момента на изтриване.

Внимание: Политиките ни относно този срок подлежат на промени.

Данни, попълнени от Вас с цел поръчка през онлайн магазина

Данните от направените поръчки – за срок от 5 години, а в случай на създаден профил – данните в профила се изтриват заедно с изтриването му от вас. Подробности в политиките за онлайн магазина ни. (Линк)

 

Как можете да проверите, промените или изтриете вашите данни?

По всяко време имате право на достъп до личните си данни, които вие сте въвели при създаването на профилите си, както и право да ги коригирате или изтриете.

Приложение

В случай, че желаете да изтриете Вашия профил за ползване на приложението в периода на използването му, следва да заявите изтриване от функционалностите на уеб приложението. Ще получите линк, от който да изтеглите попълнения до този момент Дневник, включително в отделни електронни папки ще Ви бъдат изпратени на посочения в профила имейл качените от Вас изображенията. Линкът за свалянето им е достъпен за период от 14 дни, след изтичането на които е невъзможно възобновяване на информацията в Дневника за повторно сваляне. Ние също няма да имаме достъп до Вашите данни след този момент.

Анонимизиране на данните в профила – при изтриване на профила ви всяко поле с лична информация бива анонимизирано – оригиналните данни, въведени от вас в полето се заменят с фиктивни данни. Това анонимизиране се прави за следните полета в профила: имейл, имена, при което те вече не могат да бъдат свързвани с въведените от вас дати, които остават налични за статистически цели. Качените от вас снимки и записки се изтриват. Датите на добавяне на съответния „стикер“ се анонимизират с цел използването им за статистически цели.

(Отпаднало: Ако при създаване на профил в приложението сте направили отметка за получаване на възрастов бюлетин, ние ще ползваме вашите данни (име, имейл, дата, град), за да ви направим отделен профил за получаване на възрастов бюлетин, достъп до който ще имате през сайта. Промяната на данни в приложението няма да промени данните в профила ви за възрастов бюлетин. Изтриването на профила ви в приложението няма да доведе до изтриване на профила ви за получаване на бюлетин.)

Датата на раждане на детето, неговият пол и дали е родено 4 седмици преди термин ще могат да бъдат редактирани от вас в срок до 2 години от датата на създаване на профила ви в приложението.

Сайт (Възрастов бюлетин)

Можете да направите промяна или да прекратите получаване на бюлетин като изтриете само данните за дата на термин и раждане в меню Моите деца на вашия профил в сайта namama.bg или като изтриете целия си профил – през функционалностите в профила на сайта namama.bg. При изтриване на профила, данните ви се анонимизират като се заменят с фиктивни данни.

Онлайн магазин

В случай, че желаете да изтриете профила си в онлайн магазина, можете да го направите през менютата в него. За осъществяване на онлайн поръчки не е необходимо създаването на профил. Подробности – в политиките за поверителност на онлайн магазина ни. (Линк)

Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните

Регламент (ЕС) 2016/679 и Законът за защита на личните данни Ви дават определени права като субект на данни, които са изброени по-долу. За да упражните някое/и от тези права, Вие трябва да ни изпратите „Искане за упражняване на права като субект на данни“, което се подава лично или от изрично упълномощено от Вас лице чрез нотариално заверено пълномощно. Образец можете да откриете тук.

Можете да подадете Искането на място или ни го изпратете чрез куриер на адрес: гр. София, ул. „Горски пътник“ № 40, вх.Б, ап.602 или на следния имейл адрес: dpo@dpa.bg

Ако имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, ние можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността.

 1. Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме. С настоящата Политика за защита на личните данни  Ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме. Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във Вашия профил функционалности или като ни изпратите Искане за упражняване на Вашите права. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

 1. Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате „Римембранд" ЕООД да коригира всякакви неточности в личните Ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния Ви профил. За въпроси и уточнения, моля пишете на dpo@dpa.bg

 1. Право да бъдат изтрити Вашите лични данни (право "да бъдеш забравен")

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

- личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

- в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни;

- ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;

- в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;

- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраняваме Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да ги изтрием от нашите системи.

 1. Други права като субект на данни

- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

- да възразите срещу обработването;

- преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

Обърнете се към нас, в случай че имате въпроси на имейл dpo@dpa.bg . Ние ще Ви съдействаме при упражняването на Вашите права и ще Ви информираме допълнително за всяко едно Ваше право.

 1. Право на жалба

В случай на нарушение на Вашите права от наша страна, може да се свържете с нашето "Длъжностното лице по защита на данни", което на разположение на имейл: dpo@dpo.bg

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление:  гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, адрес за кореспонденция:  гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, телефон: 02 915 3 518, интернет страница:  www.cpdp.bg

Данни за контакт

Администратор на Вашите лични данни е „Римембранд" ЕООД с ЕИК: 175359720. В случай, че възникнат въпроси, свързани с ползваните от нас лични данни или ако смятате, че вашите права са нарушени, можете да се свържете с определеното от нас длъжностно лице за защита на данните или с местните органи по защита на личните данни, както следва:

За контакт с длъжностно лице за защита на данните: dpo@dpa.bg

За контакт с Комисията за защита на личните данни: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, електронна поща: kzld@cpdp.bg , интернет страница: www.cpdp.bg

Актуализации

„Римембранд" ЕООД си запазва правото еднолично да изменя, допълва и отменя настоящата Политика за защита на лични данни. При всяка последваща промяна Администраторът в най-кратък срок ще оповестява публично субектите на данни за влизането в сила на нова политика чрез качването й на сайта www.namama.bg

Предходни актуализаци: 25.05.2018  и 11.04.2022 г

Последна актуализация: 04.01.2023 г

Харесай ни във Facebook