Меню

3 месеца

Какво може детето на 3 месеца? 

За постигането на посочените в стандартите умения и постижения e важно осигуряването на добро здраве, подходяща среда и стимули на детето да се развива и учи. 

Какво може детето на 3 месеца? 

Според най-новите български стандарти и показателите за развитие и учене детето може:

 1. Да повдига и задържа за кратко главата си, а впоследствие и горната част на тялото, когато е поставено по корем. 
 2. Поставено по гръб, да прави опити да се обърне настрани. 
 3. Придържано в изправено положение, да държи главата си стабилно и да стъпва с крачета върху твърда повърхност. 
 4. Да свива длан при поставяне на малък предмет в нея. 
 5. Да суче енергично до достигане на 15-минутно сукане без да се уморява. 


Показатели за добро здраве


Ръст и тегло – наддава с общо от 1800 до 2700 г и увеличава ръста си с общо около 9 см;

Режим – увеличава времето, в което е будно: от 30 минути до 1 час; самò се събужда около 15-20 минути преди часа за хранене;

Хранене – засуква между 30 до 60-та минута след раждането; при сучене на поискване – установява 6-7-кратно хранене на сравнително равни интервали;

Безопасност – дава сигнали, когато изпитва дискомфорт (колики, глад, болка, несистемно подсушаване, охлаждане, прегряване). Сигналите са: плач, хапане на ръце, присвиване, търкане на крака един в друг;

Хигиена – привиква с ежедневните хигиенни бани и тоалет. При поддържане на добра хигиена, кожата му е розова, без зачервявания, обриви и подсичане в гънките на тялото; носът и очите не секретират; 

Здраве – успокоява се и спи добре при ежедневните разходки на открито, след масаж и гимнастика; Изхожда се до 4-5 пъти в денонощие (може да са и по-малко на брой, през по-дълги интервали от време). Изпражненията са златистожълти с гъстокашава консистенция.

Детето развива умения и в още много посоки – като личност, емоции и общуване, игра, учене, познание на света, език. Прочетете за тях в Стандартите и показателите за развитие и учене от 0 до 3 месеца

Как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 3 месеца прочетете.

Съвети за стимулиране потенциала на детето от 4 до 6 месеца

За стимулиране на потенциала на детето и за създаване на благоприятна среда за учене и развитие се препоръчва:

1. Осигуряване на удобно място и широко пространство на детето, за да усъвършенства своите движения.

2. Поставяне на бебето на гръб и по корем, докато започне самò да се обръща и да заема едната и другата позиция.

3. Стимулиране и помагане на детето да се обръща по корем, чрез едновременно държане на единия крак и срещуположната ръка и повдигане на ръката нагоре до главата му.

4. Стимулиране на детето да пълзи, като се постави да легне по корем и с длан се подпрат стъпалата му, а краката му са свити в коленете и тазобедрените стави. Пред него се поставя играчка в ярки цветове, за да се привлече вниманието му, и се изчаква самò да се опита да пропълзи към нея. Добре е да се знае, че не всички деца се научават да пълзят.

5. Детето да се премества на различни места в стаята, в дома, градината, парка и пр., за да се стимулира зрителното възприятие и координацията между зрителния, двигателния и слуховия анализатор.

6. Да се привлича вниманието на детето към играчки, издаващи приятен звук, като се стимулира интересът му и опитите да се протяга и хваща с ръка.

7. Детето да се поставя по корем (в тази поза е по-лесно то да контролира движенията си), като в пространството около него се разполагат играчки, леки и удобни за хващане с двете ръце (с кръгла, овална и пр. форма), за да посяга към тях, да ги придърпва към себе си и да ги хваща.

8. Да се подава играчка на детето за стимулиране протягането на ръцете му към предмет и хващането. Ако то по някаква причина не реагира, с играчката се докосват пръстите на ръката му, а след 2– 3 неуспешни опита може да се постави в дланта му или да се приближи дотолкова, че самò да може да я хване без никакво усилие.

9. На детето да се предоставят барабанче или малки гумени топки, по които да удря с ръце.

10. Да се стимулира интересът на детето към всичко, което го заобикаля — предмети, хора, животни и пр.

11. Игра с разнообразни играчки, но не много на брой, желателно от една категория: например животни (птичка, риба, куче), дрънкалки, музикални играчки и т.н. Добавяйте нови и интересни играчки, предмети от бита с различни цветове, форми и материали (като се съобразявате с техниките за безопасност).

12. Организиране на игри, които са подходящи за възрастта на детето, например „Боц“, игра на криеница „Къде е бебето“, „Хей ръчички, хей ги две“ и т.н.

13. Разказване на кратки приказки и разкази, рецитиране на стихчета и пеене на песнички.

14. Насочване вниманието на детето към прости причинно-следствени закономерности от всекидневието, например „Виж, играчката падна“.

15. Окуражаване на детето от майката (грижещия се) с похвални думи и позитивно емоционално отношение, особено в присъствие на непознати възрастни, което му създава чувство за сигурност.

16. Да се осигурят възможности за общуване на детето с познати и заслужаващи доверие възрастни.

17. Детето да се успокоява с позитивно поведение и думи, ако проявява безпокойство дори и при кратка раздяла с майката (грижещият се).

18. Във взаимодействието с детето е необходимо да има редуване, синхрон и повторяемост – реакцията или отговорът на майката (грижещия се) да следва движенията, изразите и вокализациите му, а след това отново да се изчаква неговата реакция, и т.н.

19. Активно поддържане на общуването, като майката (грижещият се) застава лице в лице срещу детето и му говори с нежна интонация, бавно и отчетливо.

20. Детето да се предразполага с игра и закачки към позитивни емоции — радост, смях, да гука, да прави повече движения.

21. При всекидневните грижи за детето, например при преобличане, майката (грижещият се) да придружава действията си с говор и обяснения.

22. Майката (грижещият се) да отговаря на звуците, които детето произнася (лепет), с кратки думи, подобни на детските срички, и да включва детето в „разговор“ – сякаш детските безсмислени звуци и срички значат нещо и са „реплики“ в диало- га с него.

 

Тези съвети са част от СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Логопедът обяснява

От 3 до 4 месеца

периода между навършването на 3 и 4 месеца или т.нар. четвърти месец

През четвъртия месец комуникативният репертоар на бебето достига все по-широки граници. То започва да се смее с глас, а освен гърлените (к,г,и х) звуци се чуват и излизащи през мехурчета от слюнка подобия на „ф“ и „в“. Положителните реакции на възрастните предизвикват такива и у детето и това го стимулира да комуникира. Освен озвучаването, усмивката е съпроводена с оживен поглед и раздвижена мимика, насочени към човека, който предизвиква смеха. За разлика от един по-късен етап, смехът сега е резултат от човешко въздействие изобщо, а не е избирателна проява, т.е. реакция спрямо конкретен човек или стимул.  

Често ще чуете бебето да „играе“ с гласа си, дори когато е самó или когато пъха в устата си играчка. В този етап бебетата са доста по-умели в това отношение – могат да хванат предмет и да го поднесат към устата си. Не бива да ги спираме, защото освен че това усъвършенства координатията ръка-уста, която само след няколко месеца ще им е нужна, за да могат да се хранят самостоятелно (като поднасят лъжичка до устата си), различните предмети дават различна сетивна информация на детето за света около него. Разбира се, трябва да се уверим, че предметите, които даваме няма да навредят на здравето му. Това може да са всякакви чесалки и играчки, с които изобилства пазара. В този период бебетата се впечатляват от различни неща, като това често са най-обикновени шарени кутии.

Ако бебето е физически здраво и няма някакъв физиологичен дискомфорт, причините за липсата на тези умения би следвало да ни притеснят. Децата с нарушения на психичното развитие, както и тези с ограничени социални контакти, изостават в развитието на тези умения.

Бебето расте, съответно и нуждата от внимание към него расте. Често то ще предпочете да наблюдава какво прави майка му, отколкото да бъде оставено само в кошарката и това е съвсем нормално. За да можете хем да вършите започната дейност, хем бебето да е спокойно, поставете го така, че да наблюдава какво правите и не пропускайте да обяснявате действията си.

Гергана Димова, логопед

За какво служат графиките на растежа

Растежът на децата може ефективно да се следи чрез кривата на растежа. Измерените стойности на ръст и тегло и обиколка на глава се нанасят върху нея и се следят темповете на нарастването им. Желаната цел е детето да следва една и съща, предварително начертана на графиката крива нагоре, което означава, че расте в норма. Бъдещият ръст на детето е генетично заложен и може приблизително да се проследи по растежната крива. Той е осреднена стойност между ръста на майката и бащата.

Как да изчислите бъдещия ръст на детето ви?

формулата на д-р Хоукър, Mayo Clinic:

ОР момче (cm) = (ръст на бащата + ръст на майката): 2 +6,4;
ОР момиче (сm) = (ръст на бащата + ръст на майката): 2 - 6.4

ОР - Очакван Ръст

Какво ни казват графиките на растежа

Растежните криви се отбелязват в графики (growth charts). Те следят темповете на нарастване на ръста, теглото и мозъка на детето. Ръстът се унаследява генетично и се влияе основно от храненето и някои заболявания и състояния на детето. Мозъкът се следи чрез измерване на обиколката на главата, което помага за навременна реакция в случаи на известни или неизвестни проблеми. За теглото имаме голямо влияние. Понякога то може да насочи към здравословен проблем или неправилно хранене.

При раждането се определя началната точка върху графиката. Мястото на следващите зависи от мястото на първата. Всяка трябва да бъде по-висока от предишната – но точно колко е определено в нормите – това са сантиметрите или килограмите, с които трябва да нарастнат ръста, обиколката на главата и теглото до следващия период на измерване. Учените са свързали началните и следващите точки на голям брой здрави деца и така са получили техните графики с линиите на растежа. Открили са, че след като тръгнат от началната си точка, тези деца следват една и съща линия. Можем да я оприличим с бягане в една и съща лента. Стига да е на основната писта, всяка лента дава равни шансове на бегачите да стигнат до финала. Недоносените и родените с ниско тегло се "състезават" с гестационната си възраст, докато догонят останалите. Някои специални деца като тези със синдром на Даун следват различен темп на растеж.

През 2006 г. Световната здравна организация (СЗО) публикува нови норми и графики на растежа, валидни за целия свят. Те се основават на изследване сред кърмени деца от шест страни и доказват, че независимо къде са родени, децата имат потенциала да достигнат един и същи ръст и тегло до пет годишна възраст, стига да им бъде даден оптимален старт. Измерените стойности са представени в графики като точки, свързани помежду си в общо 100 линии. Линиите се наричат персентили. Ако отбележите ръста на вашето дете върху 25-ия персентил, това означава, че ако подредите по височина 100 деца, вашето ще бъде 25-то по ред. Ще има още 75, които са по-високи от него. Повод за тревога е прескачането на две и повече линии – например от 50-ия персентил да мине на 20-ия. Това би могло да е предизвикано от различни медицински състояния или фактори на средата. Колкото по-рано бъде забелязано и бъде оказана подкрепа, толкова по-благоприятно ще се стекат нещата.

Ако някоя точка от показателите се окаже на петия персентил, важно е да се проследи назад дали винаги е била там. Това би означавало, че детето се развива нормално. Например, ако родителите са ниски, нормално е линията на растежа да е в долната граница. Ако има обаче спад до петия персентил, това е тревожен сигнал и трябва да се вземат мерки. 

Ако имате притеснения, че детето е с наднормено или поднормено тегло, това се следи в отделни графики на растежа. На тях се отбелязва съотношението между ръста и теглото – индекс на телесна маса, което е значим показател след 2 годишна възраст. 

Можете да свалите английската версия на съвременните графики на растежа от тук или да ползвате готови приложения. За някои деца със специални нужди за изготвени отделни графики на растежа, които може да се използват от специалистите, работещи с тях.

Какво не ни казват графиките на растежа

Дали бебето ще се роди малко или голямо зависи не само от гените, но и от това дали майката е имала наднормено тегло – тогава и то ще бъде по-голямо. Ако пък тя е наддала малко на тегло – и бебето ще се роди по-малко. Вътреутробният му растеж може да е бил ограничен от пушене или прекалена употреба на кофеинови напитки. Жените с някои хронични заболявания като диабета раждат по-едри бебета.

Дали бебето ще порасте малко или голямо пък е комбинация от гените и размерите му при раждането. Дете с гени на висок родител, което е родено малко за възрастта си, може да стане по-голямо от едро родено бебе с гени на нисък родител.

Темпът на растеж е важен и графиките на растежа ни помагат да го следим. Но освен криви на растежа, през цялото детство има и кризи на растежа, които е важно да разбираме. Периоди на бърз растеж. Умственото (наричано по-често психическо) развитие е в непрестанна игра с природата на физическото израстване и това е една от възможните причини. Макар да остава незабелязано при някои деца, при други е истинско изпитание и за тях, и за родителите. При всички случаи, важно е да не гледате нито само цифрите, нито как растат другите деца, а да знаете какво се случва с вашето и да следите растежа му в партньорство с личния лекар по време на профилактичните прегледи при него.

Гимнастика, закаляване, чист въздух

 

Масаж и гимнастика

Бебето ви вече издържа по корем между 3 и 5 минути. Може да се подпира, да повдига и задържа по-продължително главата си, като върти, за да гледа и в двете посоки с повдигната глава.

Продължавайте тренировките с поставянето по корем :-) След като усетите, че има  достатачно контрол на главата, можете да играете и на самолет. Как? Легнете на пода и огънете краката си. Поставете корема на бебето на краката си, главата му – на коленете. След това свийте краката, докато държите здраво бебето. Гледайте се в очите през цялото време и се забавлявайте. Докато не започне да се обръща по гръб – продължавайте с тренировките по корем :-)

Освен масажите, пасивната и активна гимнастика от първото тримесечие, можете да започнете и още упражнения, сред които и сядането с ваша помощ. Схемите за масаж и гимнастика ще намерите във вашата книжка Дневникът на мама и татко.

Закаляване

Закаляването и чистият въздух са гаранция за по-здраво дете. Разходките и престоят на открито всеки ден са част от закаляването. Знаете, че поне 2 часа навън са нужни всеки ден, освен при лошо време. Знаете също, че претоплянето и охлаждането са еднакво опасни. Повече за облеклото в студените месеци тук.

А сега е време е и за въздушни бани – това е да бебето да постои с вас съблечено за известно време. Прави се в стая с температура около 23 градуса и затворен прозорец, ако е зима, отворен или навън – ако е лято, като постепенно увеличавате времето от 5 минути до 30 минути. Можете да започнете и с частично събличане на детето, особено през зимата. Разбира се, в жегите търсете възможно най-сенчестите и прохладни местенца (не по-студени от 23 градуса, климатиците не са добър избор).

Чист въздух

Закаляването и имунитетът се постигат и с чист въздух. Той има пряко отношение към достъпа на патогени в нашето тяло. Защо е така? Защото вирусите и болестотворните бактерии попадат в нашето тяло през лигавиците (вътрешното покритие на устата, носа, червата) на дихателния и храносмилателния тракт. Лигавиците ни образуват секрет, слуз, за да изхвърлят с тях патогените. Здравите лигавици се справят по-успешно с тази задача. При чист въздух носна лигавица лигавица получава достатъчно кислород, за да се поддържа здрава.

Това може да се постигне чрез:

 1. Ежедневна грижа за достъп до чист въздух. 
  Проветряване на стаите и повече време навън. Чистият въздух изпълва носните кухини, затопля се, осигурява оптимално кръвоснабдяване на носната лигавица и поддържа оптимален състав на секрета.
 2. Ежедневна грижа за влажността на въздуха.
  Влажният въздух поддържа оптимален слой на секрета върху епителните клетки. Когато въздухът е сух, водата от секрета се изпарява и слоят се втвърдява и изтънява. При попадане на патоген в „суха“ носна лигавица се увеличава възможността той да се задържи и директно да увреди епителните клетки.
 3. Овлажняване на носната лигавица
  Носната лигавица може да се овлажни с няколко капки стерилен физиологичен разтвор. Може да се използват и апарати-овлажнители, както и обикновена купа с вода, поставена върху радиатора. Необходимо е обаче водата да се сменя всеки ден, да е чиста и прясна, за да няма растеж на плесени и гъби в нея. Трети алтернативен вариант преди лягане е да пуснете топла вода в банята до образуването на пара – поседете в помещението с детето за няколко минути.
 4. Ограничаване на продължителен престой в помещения с голяма концентрация на хора
 5. Миене на ръцете ви след продължителен престой на обществени места
 6. Ограничаване на дълъг престой навън при много студено време
  При минус 10-20°С се блокира движението на власинките на епителните клетки и се увеличава възможността частици или бактерии да проникнат директно в белия дроб.

По текстовете работиха: Стефан Валюков, доц. Петя Димитрова, Елена Бачева

 

 

Родилни петна

При много бебета, особено когато плачат, ще забележите оцветени в червеникаво участъци от кожата. Това са най-често срещаните родилни петна - появяват се при раждането. Дължат се на разширени капиляри в близост до повърхността на кожата. Оприличават ги с ангелски целувки, щъркелов клюн, петна от сьомга - заради различната им форма. Най-често се намират по челото, клепачите или тила на бебето - между косичката и вратлето. Не изискват специално внимание и с изключение на тези на тила (приличащи на боцнати от щъркелов клюн), избледняват и изчезват до около 2 годишна възраст.

 

 

Ако петната са плоски, но имат цвят на кафе с мляко, това са петна "кафе с мляко" – "кафе о ле". Остават за цял живот, растат с нас, но не изискват специално внимание, освен когато са повече от 6. С израстването броят им може да нарастне, затова, следете ги.

Обърнете се към лекаря, ако петната са повече от 6.

 Ако са повече от 6, това е знак за генетично състояние, наречено неврофиброматоза, свързано и със затруднение при ученето. 

 

 

При около 5% от бебетата на различни места по тялото можете да откриете издигнати петна – хемангиома. Ако са по-дълбоко в кожата може да имат син или пурпурен цвят. През първите 6-12 месеца нарастват, но това е нормално. После постепенно започват да намаляват и изчезват около 7-10 годишна възраст. 

Възможно е да нарастват твърде бързо или да са повече от едно (=съмнение за вътрешни хемангиоми, които може да застрашават някой орган). В близост до очите могат да затруднят виждането, в гърлото - дишането, в устата - храненето. Разраняването им може да е опасно. 

Обърнете се към лекаря за проследяване на хемангиома.

Снимка: www.nhs.uk

 

Ако забележите петна, наподобяващи излято вино - това са портвайн петната – спомнете си тези на Михаил Горбачов. При бебетата те са по-червени, с възрастта потъмняват, стават по-големи, понякога грапави. Ако са в близост до очите или бузките могат да се свържат с проблеми със зрението (глаукома) или със забавяне в развитието (синдром на Sturge-Weber). 

Обърнете се към лекаря за проследяване на хемангиома.

Снимка: wiki

 

Понякога бебето може да се роди с бенка. Бенките са родилни петна известни още като невуси. Нарастват, а могат да увеличават и броя си с растежа на детето. Когато детето има бенка по рождение, има по-голяма вероятност тя да се трансформира в меланома, ако кожата изгаря редовно на слънце. 

Как можете да разберете дали една бенка може да се изроди в меланома? По-податливи са бенки с по-голям размер, цветът на които прелива от светло към тъмно кафяво, ръбовете са неправилни, а повърхността – неравна.

Тъй като меланомата е най-смъртоносната форма на кожен рак, вижте в снимки как изглеждат опасните състояния, както и какви са превантивните мерки при меланома. 

Изисквайте проследяване на бенката от лекаря.

На снимката – 6 годишно дете с бенка по рождение.

 

 

Прегледи и имунизации на 3 месеца

 1. Измерване на ръста и теглото
 2. Оценка на психическото развитие
 3. Измерване на обиколката на главата и гърдите
 4. Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б

Наддаването спада? Не бързайте да се тревожите!

Вашето бебе започва да опитва нови неща – водеща тема през този месец ще е все по-голямата подвижност на детето. Новото на кърмаческия фронт е спадането на наддаването, което често изненадва и притеснява не само майките, а и медицинските специалисти. Не бързайте да се тревожите – спадането на наддаването на кърмените бебета в този период е нормално и очаквано. Ако вашето бебе наддава по около 100-120 грама на седмица, значи е точно в границите на нормалното и няма защо да се притеснявате, независимо че първите три месеца наддаването е било много повече от това.

Въпреки това е добре да огледате организацията на кърмене за някои подводни камъни. В този период някои деца спят толкова добре, че може да не искат хранене по 8, а понякога и повече часа през нощта. Това може да допринася за по-слабо наддаване – важно е да помните, че паузи по-големи от 6 часа между храненията, може да намалят кърмата.

Въпроси, които може би си задавате

 • Ако иска да се храни скоро след последното кърмене, да предложа ли?

отговор от Христина Янева

Да – и на тази възраст продължава да е важно детето да се храни на поискване. Децата преминават през периоди на бърз растеж, когато имат нужда от често хранене. Бебето може да иска да суче и по различни други причини – утеха, успокоение, приспиване. Всички те са напълно валидни основания да търси гърдата.

Задайте въпрос на нашия имейл адрес като посочите възрастта на вашето дете. Ако вашият въпрос бъде публикуван тук, ще спечелите подарък - книга за отглеждане на детето от някой от нашите партньори. 

 

Харесай ни във Facebook