Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 0 до 3 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 0 до 3 месеца – за родители

  На 3-месечна възраст детето може: 

Физическо и сензорно-двигателно развитие 

 1. Да повдига и задържа за кратко главата си, а впоследствие и горната част на тялото, когато е поставено по корем. 
 2. Поставено по гръб, да прави опити да се обърне настрани. 
 3. Придържано в изправено положение, да държи главата си стабилно и да стъпва с крачета върху твърда повърхност. 
 4. Да свива длан при поставяне на малък предмет в нея. 
 5. Да суче енергично до достигане на 15-минутно сукане без да се уморява. 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да различава гласа и лицето ви, да се вглежда и да търси контакт с вас като отговаря на усмивката ви с усмивка, на прегръдката и ласкавите ви думи – с размахване на ръце и крака, с радостни звуци и гукане.
 2. Да усеща емоциите ви и да се вглежда и имитира израза ви, а при интонация, изразяваща недоволство, напрежение или гняв – да реагира с плач.
 3. Да намалява или спира плача си, когато го успокоявате, като усеща вашата съпричастност.
 4. Да използва плача си, за да ви съобщи нещо: глад, болка, дискомфорт, недоволство от силен звук и гневни интонации.
 5. Да наблюдава ръцете и краката си, докато ги движи. 
 6. Да реагира с плач при плача на друго дете.
 7. Да реагира на приятните и неприятните за него вкусове и миризми.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да задържи вниманието си върху интересна играчка за около 1-2 минути.
 2. Да насочва погледа си към предмети/играчки с ярък цвят, светещи, движещи се и др. и да се опитва да ги хване.
 3. Да мести поглед от един обект към друг. 
 4. Да изучава околните лица и звуци.
 5. Да помни и разпознава гласа и лицето на майка си (грижещия се), както и да разпознава играчки и други предмети.
 6. Да се вслушва при силен звук, като „търси с очи” и обръща глава към източника на звука. 
 7. Да забелязва и реагира на новости – например на нова играчка.

 

Развитие на езика

 1. Да издава звуци, подобни на а, о, ъ, или гърлени звуци, когато е доволно.
 2. Да реагира на реч, насочена към него.
 3. Да „гука” в отговор на ласкав говор, отправен към него.

Показатели за добро здраве

Тегло
- наддава с общо от 1800 до 2700 г и увеличава ръста си с общо около 9 см;

Режим - увеличава времето, в което е будно: от 30 минути до 1 час; самò се събужда около 15-20 минути преди часа за хранене;

Хранене – засуква между 30 до 60-та минута след раждането; при сучене на поискване – установява 6-7-кратно хранене на сравнително равни интервали;

Безопасност – дава сигнали, когато изпитва дискомфорт (колики, глад, болка, несистемно подсушаване, охлаждане, прегряване). Сигналите са: плач, хапане на ръце, присвиване, търкане на крака един в друг;

Хигиена – привиква с ежедневните хигиенни бани и тоалет. При поддържане на добра хигиена, кожата му е розова, без зачервявания, обриви и подсичане в гънките на тялото; носът и очите не секретират; 

Здраве – успокоява се и спи добре при ежедневните разходки на открито, след масаж и гимнастика; Изхожда се до 4-5 пъти в денонощие (може да са и по-малко на брой, през по-дълги интервали от време). Изпражненията са златистожълти с гъстокашава консистенция.

 

Как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 3 месеца прочетете.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook