Меню

Изберете възраст

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на сайта "Дневникът на мама и татко"
www.namama.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „РИМЕМБРАНД” ЕООД безплатни информационни услуги и ресурси посредством уебсайта www.namama.bg (накратко наричан "Сайтът") и урежда отношенията между „РИМЕМБРАНД” ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта безплатни информационни услуги и ресурси.

1. Основни понятия

Изброените по-долу понятия имат следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице и юридичестко лице, което използва една или повече от услугите и ресурсите в namama.bg

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което “Римембранд ЕООД” се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на Потребителите на сайта.

"АВТОР" е всяко лице, с което “Римембранд ЕООД” се намира в договорни отношения във връзка с публикувани на сайта тектове, снимки, видео и др., създадени от това лице.


"УСЛУГА/ И" на сайта се дефинират като:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър на информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до секциите за коментари, споделяне и харесване посредством приставките на социалните медии
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до:

- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.

- регистрация за участие в томболи и игри с награди чрез попълването на кодове, анкети или други условия, публикувани във връзка с участието на сайта namama.bg

- представяне и реклама на продукти и услуги 


"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 

2. Услуги чрез създаването на профили за представяне на продукти, услуги и събития

 (добавено на 29.03.2020)

Чрез регистрация на организации и физически лица, Римембранд ЕООД предоставя рекламно пространство в онлайн платформата си namama.bg за услуги, книги, събития и други инициативи, които отговарят на целите и задачите на създаването й. Отговорността за тяхното качество и осъществяване се носи изцяло от този, който ги предоставя или представлява. Римембранд ЕООД не носи отговорност за последвала промяна на параметрите на въведената за тях информация, ако за такава не е постъпило своевременно уведомление. С кликане върху линк, потребителят може да бъде изпратен на сайта на съответната услуга, събитие или друга инициатива, който линк не е собственост на Римембранд ЕООД.

Преценката за това кои продукт, услуги, инициативи и др. могат да намерят място в тази платформа е изцяло на екипа на дружеството. Екипът не носи отговорност за качеството на предлаганите продукти, услуги и занимания, както и за качеството на интернет връзката, свързана с използването им.

3. Съдържание на namama.bg

Целта на нашата платформа е да информира настоящите и бъдещите родители по теми, свързани с отглеждането на техните деца. За да изпълним тази цел по най-добрия начин, ние организираме информацията в статии и представяния на инициативи, продукти, услуги, реклама и др. Тази информация достига до вас по 2 начина:

Като четете съдържанието в нашия сайт – в тези случаи събираме автоматично ваши лични данни, които не ви идентифицират лично, като вашия IP адрес, но ни помагат да анализираме и изготвяме статистика за посещаемостта на всяка страница в сайта и времето прекарано в нея.

Като си създадете профил – в тези случаи ни предоставяте ваши лични данни, които ние използваме, за да ви предоставим желаната от вас услуга: абонамент за Възрастов бюлетин, Поръчка на книжка, както и за да ви показваме събития и инициативи, провеждащи се близо до вас. 

Римембранд ЕООД си запазва правото да променя, премахва или коригира съдържанието в namama.bg, в случай, че има основателна причина за това, като например открити неточности, пропуски, грешки и т.н.

АВТОРСКИ ПРАВА

Съдържанието на сайта namama.bg е предназначено за лично използване с некомерсиална цел. Всички авторски права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Може да  използвате материалите, поместени на сайта само за Ваша лична информация и употреба, както и да споделяте адреса на публикациите в социалните мрежи и блогове, без да ги публикувате наново.  Ако желаете да ползвате текстове, снимки, видео или друго от съдържанието на namama.bg за други цели, моля, свържете се с нас.

Информацията, поместена на сайта namama.bg има за цел да обогати познанията ви в определени области, свързани с бременността и грижите за децата, но при всеки един случай, при възникване на здравословен или друг проблем, потърсете съвета на квалифицирани специалисти преди да предприемете каквито и да е било други действия.

“Римембранд ЕООД” не носи отговорност при промяна на мястото, часа или други параметри на събитията в модул Календар на сайта namama.bg, в случай, че не е постъпила информация за това от организатора (партньора).

4. Лични данни и конфиденциалност

"Римембранд" ЕООД, посредством сайта namama.bg, е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и предоставените от Вас лични данни и информация са защитени по силата на закона и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

"Римембранд" ЕООД обработва личните данни на Потребителите съгласно Политиката за защита на личните данни.

"Римембранд" ЕООД има право да изготвя и предоставя статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и действията на потребителите върху техните рекламни банери, линкове и статии, както и за целите на директния маркетинг, без да нарушава разпоредбите на закона за защита на личните данни и посочения по-горе Общ регламент за защита на личните данни.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Римембранд на официалните контакти.

Възможно е да използваме вашите данни, за да ви изпратим техническа информация, свързана с използването на сайта или нови услуги в него, като получаване на такива мейли можете да откажете по всяко време като се свържете с нас на контакти.

5. Игри, конкурси и томболи

Нашата аудитория има възможност да участва в организирани от нас и наши партньори конкурси и томболи с награди. Понякога желаещите да участват ще могат сами да изберат наградите, за които играят. За всеки конкурс или томбола на сайта namama.bg се публикуват допълнителни правила и механизъм на награждаване. Настоящите Общи условия са неразделна част от тези правила.

Римембранд ЕООД си запазва правото и да не връчва награди на победители в конкурса, в случай, че са установени явни несъответствия между целите и правилата на конкурса и реалността, констатират се невярно декларирани данни, както и по всякаква друга причина.

Като изпращате свои материали за участие в игрите, конкурсите и състезанията, които организираме на платформата, Вие прехвърляте своите авторски права върху конкретните произведения на Римембранд ЕООД (издателя на Дневникът на мама и татко и сайта namama.bg), който може да ги използва, както намери за добре.

6. Промени

Римембранд ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

 

Харесай ни във Facebook