Меню

Прегледи, изследвания и имунизации по програма "Детско здравеопазване" от 0 до 3 г

Прегледи, изследвания и имунизации по програма "Детско здравеопазване" от 0 до 3 г

Тези изследвания и имунизации се провеждат съгласно програма "Детско здравеопазване" на Националната Здравноосигурителна каса. Това означава, че разходите по тях се покриват от държавния бюджет. Следете и изисквайте посочените в списъка прегледи. 

Последна актуализация: април 2022
 

БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ ОТ 0 до 3 години*
 
 1. 0 месеца

В родилния дом след раждането:        

 • APGAR тест
 • Обстоен преглед на здравословното състояние
 • Имунизация срещу хепатит Б
 • БЦЖ имунизация (срещу туберкулоза)
 • Скринингово изследване за фенилкетонурия и хипотиреоидизъм

При личния лекар след изписването:

 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Съвети за грижите и кърменето на детето

Първият преглед се прави до 24 часа след изписването или избора на личен лекар. Вторият – между 7 и 14 дни след първия преглед.
 

 1. 1 месец        
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Изследване за луксация на тазобедрените стави
   
 1. 2 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Имунизация срещу ДТКаХепБПиХИБ*** (I прием)
 • Имунизация против пневмококи (I прием)
   
 1. 3 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Имунизация срещу ДТКаХепБПиХИБ*** (II прием)
   
 1. 4 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Изследване за луксация на тазобедрените стави
 • Имунизация срещу ДТКаХепБПиХИБ*** (III прием)
 • Имунизация против пневмококи (II прием)
   
 1. 5 месеца
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
   
 1. 6 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Обща оценка на зрение и слух****
 • Изследване на кръв*****
 • Изследване седимент и албумин в урината
 • Ехографско изследване на отделителната система
   
 1. 7 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст и тегло
 • При липса на белег от БЦЖ имунизацията се прави проба Манту и, ако е отрицателна, детето се имунизира отново.
   
 1. 8 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст и тегло
   
 1. 9 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
   
 1. 10 месеца    
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст и тегло
   
 1. 12 месеца (1 година)
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
 • Обща оценка на зрение и слух****
 • Изследване на кръв*****
 • Изследване седимент и албумин в урината
 • Реимунизация против пневмококи (III прием) – не по-рано от 6 месеца след предишния прием
   
 1. От 1 до 2 години – четири пъти годишно (през минимум 2 месеца)
 • Анамнеза**, обстоен преглед и оценка на развитието
 • Измерване на ръст, тегло, обиколка на глава и гърди
   
 1. 13 месеца
 • Имунизация срещу морбили, паротит, рубеола
   
 1. 16 месеца
 • Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б
  (IV прием) – не по-рано от 12 месеца след третия прием
   
 1. 2 години

два пъти годишно (през минимум 4 месеца):

 • Анамнеза** и обстоен статус
 • Измерване на ръст, тегло и обиколка на гърдите

Един път годишно:

 • Оценка на психическо и физическо развитие
 • Изследване за чревни паразити
   
 1. 3 години

два пъти годишно (през минимум 4 месеца):

 • Анамнеза** и обстоен статус
 • Измерване на ръст, тегло и обиколка на гърдите

Един път годишно:

 • Оценка на психическо и физическо развитие
 • Изследване за чревни паразити
 • Изследване на кръв*****
   

* Източници: Клинични пътеки 5.1 и 5.2 и програма „Детско здравеопазване“ на НЗОК, Наредба 15 за имунизациите
** Анамнезата е даване на информация от родителя за здравословното състояние и развитието на детето
*** Против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
**** При нужда, личният лекар насочва детето към специалист
***** Хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC, СУЕ (само на 3 г.)

Още по темата

Харесай ни във Facebook