Меню

2 г. и 6 м.

Какво може детето на 2 години и половина?

Някои от нещата, които детето може на 2 години и половина според стандартите и показателите за развитие и учене, са:
  1. Да се катери по катерушка и да слиза с помощ, да се пуска от пързалка.
  2. Да хваща топка, хвърлена отблизо, с предварително протегнати ръце.
  3. Да изразява желанията си, да отстоява избора си (за дрехи, играчки и др.), дори и с противопоставяне на волята на възрастните.
  4. Да използва в играта някои предмети, които заместват реалните.
  5. Да разбира и произнася нови думи и изрази, които назовават: лица, животни, различни обекти от близкото и подалечното обкръжение, места, институции и т.н.
     
Показатели за добро здраве

Ръст и Тегло – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000 г и увеличава ръста си с общо около 3,5–4 см.

Хранене – приема разнообразна „преходна храна“ на по-едри парчета, привиква с вкуса на ястията, научава се да дъвче, да пие от чашка и опитва да се храни самостоятелно. Регулира и контролира храненето си,  проявява избирателност към храните, може да се противопоставя на принудително хранене.

Безопасност – избягва някои опасности (например, горещи печки, остри прибори и др.), но не може да се пази самò.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си с помощ, а също и да се съблича и събува; има готовност за приучване към гърне.

Детето се развива в още редица аспекти, като личност, емоции и общуване, игра, учене, познание на света, език. Прочетете за тях в Стандартите и показателите за развитие и учене от 25 до 30 месеца. 
 

Как да създадете благоприятна среда за учене и развитие?

С осигуряване на достатъчно време за игри, като се насърчават тези, които изискват тичане, скачане, катерене, пълзене, хвърляне, ловене на топка, каране на колело особено когато те се случват на открито.

С избор на подходящи играчки, предмети и материали, които да развиват фините движения.

С осигуряване на материали (пластилин, цветни моливи, боички, изрязани и готови за лепене картинки, лепило и пр.) за развиване на изобразителните умения на детето, демонстриране на различни достъпни техники за експериментиране и изобразяване. Тези дейности са особено подходящи за усъвършенстване на движенията на ръцете и координацията им с очите.

С осигуряване на условия детето да ползва доминантно ръката, която предпочита.

С насочване на вниманието на детето към нови причинно-следствени връзки между събитията в обкръжението на детето. Обяснение на причините за събития, от които то се интересува, стига да са подходящи за възрастта му (например как може да се поправи играчката и т.н.).

При разговор с детето вниманието му да се насочва към физическите характеристики на обектите наоколо (форма, цвят, размер) и техните функции.

С насочване на вниманието на детето към съответствието между рисунки на обекти и истински обекти (например: „Виж, това на рисунката прилича на кучето на…“).

И още много – как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 6 месеца - прочетете още съвети.

Харесай ни във Facebook