Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 25 до 30 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 25 до 30 месеца – за родители

На две години и половина детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да ходи по пейка с или без помощ.
 2. Да се катери по катерушка и да слиза с помощ, да се пуска от пързалка.
 3. Да скача с двата крака на място.
 4. Да рита топка.
 5. Да хваща топка, хвърлена отблизо, с предварително протегнати ръце.
 6. Да проявява самостоятелност при ежедневния тоалет – ползване на гърне/малка тоалетна, миене, обличане, подреждане на дрехите и др.
 7. Да рисува черти, като държи молив между палеца, показалеца и средния пръст.

Показатели за добро здраве

Ръст и тегло
 – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000 г и увеличава ръста си с общо около 3,5–4 см.

Хранене – приема разнообразна „преходна храна“ на по-едри парчета, привиква с вкуса на ястията, научава се да дъвче, да пие от чашка и опитва да се храни самостоятелно. Регулира и контролира храненето си, проявява избирателност към храните, може да се противопоставя на принудително хранене.

Безопасност – избягва някои опасности (например, горещи печки, остри прибори и др.), но не може да се пази самò.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си с помощ, а също и да се съблича и събува; проявява самостоятелност при ползването на гърне/малка тоалетна.

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да казва името и фамилята си,  пола си и на колко тодини е, да използва „Аз“, да държи на личните си вещи и понякога да отказва да ги дава.
 2. Да изразява желанията си, да отстоява избора си (за дрехи, играчки и др.), дори и с противопоставяне на волята на възрастните.
 3. Да проявява инициатива за разговор по интересуващи го теми и да задава въпроси.
 4. Да разбира и назовава някои емоции като радост, обич, тъга, страх.
 5. Да оценява негативно нарушението на норми и правила (например хранене с мръсни ръце, чупене на играчки и др.), които е овладяло и да насърчава другите също да ги спазват.
 6. Да се увлича в игри с повече деца, разменя играчки с тях и участва в игри „на уж“.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да участва в творчески дейности като игра с пластилини, с боички и др.
 2. Да запомня и възпроизвежда стихчета и песнички.
 3. Да разбира физически промени като „счупен“, „скъсан“ и да ги описва с думи.
 4. Да разбира, че хората и животните порастват.
 5. Да използва в играта някои предмети, които заместват реалните.
 6. Да установи причината и следствието на някакви действия (задава въпроси – защо).
 7. Да назовава правилно един обект с „едно“ и два обекта с „две“.

 

Развитие на езика

 1. Да разбира и произнася нови думи и изрази, които назовават: лица, животни, различни обекти от близкото и подалечното обкръжение, места, институции и т.н.
 2. Да използва думи като:
 • искам, отива, носи, чупи, кара, плаче, говори.
 • хубав, добър, нов, лош, голям, добре, бързо.
 • аз, ти, тебе, ние, нас, мой, твой, кой, и т.н.
 • Да прави изречения, макар и да изпуска някои „малки“ думи – „Ванко банята“ вместо „Ванко е в банята“; „Няма каже“ вместо „Няма да каже“, „Ходим там“ вместо „Ще ходим там“ и т.н.
 • „Искам сок“, „Мама пише“, „Баба спи“. 
 • „студен сок“, „малка къща“, „голямо колело“.
 •  „Сипи сокче!“, „Отвори кутийката!“, „Искам шоколад!“.
 • „Аз гледам книжката / гледам книжката“.
 1. Да говори за наблюдавани от него минали събития: „Чашката падна“, „Мама отиде“ и т.н.
 2. Да произнася единствено и множествено число на имена и глаголи.

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook