Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 7 до 9 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 7 до 9 месеца – за родители

На 9-месечна възраст детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да сяда и да се задържа в това положение без да губи равновесие.
 2. Да се изправя самó, хванато за опора, да пристъпва встрани, а после и напред.
 3. Да достига самó желаната играчка и да я взема в ръце.
 4. Да хваща малък предмет между палеца и показалеца, да го прехвърля от една ръка в друга и да го пуска.
 5. Да опипва предмет с ръцете си, да чука две кубчета едно в друго.
 6. Да реагира по различен начин на шум и на музика.

Показатели за добро здраве

Ръст и тегло – за периода от 7 до 9 месеца наддава на тегло с общо около 1350 гр и увеличава ръста си с общо около 4,5 см;

Хранене – предъвква, без да има храна в устата, като се подготвя за прием на нови, по-твърди храни; 

Безопасност – плаче при неволно удряне, падане и др.

Хигиена – подава ръцете си, когато възрастният му ги мие.

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да реагира оживено на името си.
 2. Да отстоява желанията и предпочитанията си – например, да отказва храна, ако не я харесва.
 3. Да се с радва, когато играе с майка си (на „боц“, „криеница“ и т.н.) и да се разстройва от раздялата с нея.
 4. Да реагира емоционално, като например: с радост, ако види други деца, с плач, ако види непознат, с безпокойство, ако е свидетел на конфликт.
 5. Да показва предпочитания към определени хора или към някои играчки.
 6. Да подражава на жестове като „чао“, „браво“ и да участва в диалог като „отговаря“ със срички като па-па-па, та-та, ба-ба-ба.
 7. Да насочва вниманието си към предмети, посочени и назовани от майката/грижещия се.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да се съсредоточва върху интересна играчка за около 10 минути.
 2. Да изследва формата и начина на работа на играчка или предмет, като се съобразява с някои от характерните им свойства (поклаща дрънкалка с ръка, за да чуе звука).
 3. Да търси с поглед скрита играчка или играчка, издаваща звук.
 4. Да играе с интерес с близък възрастен или с дете.
 5. Да изследва лицето и части на вашето тяло (докосва уши, коса, ръце).
 6. Да се заслушва в познати думи и изрази.
 7. Да разпознава повече животни и да ги сравнява.
 8. Да решава проблеми на принципа опит–грешка (например натиска всички копчета на играчката, докато уцели копчето, което произвежда звук).

 

Развитие на езика

 1. Да реагира на названието на някои близки лица или предмети.
 2. Да реагира с интерес и действия на фрази като: „Пляс-пляс ръчички“, „Дай целувка“, „Довиждане“, криеница, придружена с „Ку-ку-бау“.
 3. Да произнася спонтанно срички – единични или повторени два-три пъти, като „ба“, „ба-ба“, „ма-ма-ма“, „та-та“.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook