Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 13 до 18 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 13 до 18 месеца – за родители

На 18-месечна възраст детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да ходи самостоятелно, все още нестабилно, да се придвижва умело и бързо чрез пълзене.
 2. Да се изкачва и слиза по стълби с помощ.
 3. Да се накланя, върти, присяда, кляка и прекрачва невисоки препятствия.
 4. Да хвърля или търкаля голяма топка с две ръце.
 5. Да реди кули, да поставя предмети един в друг, да слага и изважда играчки от кутия, да прелиства страници, да държи молив и да драска безразборно.
 6. Да разпознава и изразява предпочитание към различни материи, вкусове, миризми, форми, големини, мелодии и т.н.
 7. Да дъвче, да пие от чашка и да се опитва да се храни самостоятелно.

Показатели за добро здраве

Ръст и тегло
 – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000–1200 г и увеличава ръста си с общо около 5–6 см.

Хранене – приема разнообразна „преходна храна“ на по-едри парчета, привиква с вкуса на ястията, научава се да дъвче, да пие от чашка и опитва да се храни самостоятелно. Регулира и контролира храненето си, проявява избирателност към храните, може да се противопоставя на принудително хранене.

Безопасност – избягва някои опасности (например, горещи печки, остри прибори и др.), но не може да се пази самò.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си с помощ, а също и да се съблича и събува; 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да посочва части на своето тяло и да разграничава своите вещи.
 2. Да иска да прави нещата самó и да се разочарова, ако не стигне целта си.
 3. Да ви дава целувка и прегръдка и да се ръководи от вашата реакция, за да прецени непознат предмет, ситуация или човек.
 4. Да реагира на различни сигнали с радост, тъга, страх, плахост, раздразнение.
 5. Да наблюдава други деца, да повтаря действията и игрите им, но все още да играе отделно от тях; да проявява съчувствие към други деца.
 6. Да формира първоначални представи за добро и лошо чрез оценка на герои на приказки и разкази.
 7. Да се включва активно в съвместни действия и игри с майката (грижещия се), в които има редуване и последователност на участието им.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да достигне до това, което го интересува, дори да има препятствие – например, да вземе столче, за да достигне играчка.
 2. Да прави неща „наужким“ (хранене, обаждане по телефон), да използва кутия като легло на кукла и др.
 3. Да извърши няколко последователни действия, например: отваря чекмедже, изважда молив, затваря чекмедже, носи молива на масата.
 4. Да помни обекти и събития за около два месеца.
 5. Да разбира, че лъжичката служи за хранене, топката – за търкаляне и т.н.
 6. Да разбира значението на думи за количество (например  размера на нещо „голямо“ и нещо "малко").

 

Развитие на езика

 1. Да разбира значението на думи, които назовават лица, животни, предмети, имена на играчки, части на тялото, като: мама, тате, мечо, коте, кукла, ръка, крак, нос, очи. 
 2. Да разбира значението на думи, които назовават някои действия и състояния, например глаголите ям, пия, спя, седя, давам, вземам, искам, пея, скачам, отивам. 
 3. Да разбира значението на някои названия на признаци, места др., например голям, хубав, добър, лош, там, това, и др.
 4. Да употребява думи, включително междуметия, които назовават лица от близкото обкръжение, животни, предмети, играчки, например „мама, тате, бау-бау, бу-у“. 
 5. Да употребява думи, които се отнасят до цели ситуации, например да произнася „са“ или „са-са“, когато вижда някой да сяда или когато то самото иска да седне.

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook