Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 31 до 36 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 31 до 36 месеца – за родители

На три години детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да ходи по пейка и да пази равновесие.
 2. Да се качва и слиза по стълба без помощ.
 3. Да скача напред с двата крака едновременно.
 4. Да кара колело с три колела.
 5. Да рисува крива затворена линия.
 6. Да отваря и затваря врати.
 7. Да конструира, моделира от пластилин, сглобява фигури, апликира изрязани прости форми.
 8. Да се храни самостоятелно с лъжица и вилица без да се цапа.
 9. Да регулира и съобщава, когато му се ходи по малка и голяма нужда.
 10. Да се облича и съблича,  обува и събува, мие и избърсва ръцете си сам или с минимална помощ.
 11. Да съобщава, когато му е топло или студено.

Показатели за добро здраве

Тегло
 – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000 г и увеличава ръста си с общо около 4,5 см.

Хранене – приема разнообразна храна, почти еднаква по вид и консистенция с тази на възрастните. Храни се самостоятелно, помни вида и миризмата на храните, показва вкусови предпочитания.

Безопасност – обръща внимание на инструкциите за безопасност, но повтаря забранени действия, като все още не може да предвиди евентуалните опасности.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си самостоятелно. Облича се, съблича, обува и събува самó или с минимална помощ.

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да отстоява позицията си и да се опитва да я аргументира.
 2. Да казва имената на родителите си и адреса си (ако е научено).
 3. Да разбира емоциите на друг човек по израза на лицето му.
 4. Да познава причините за основните емоции като тъга, радост, страх, гняв.
 5. Да изразява съпричастност към приятели по игра и да им помага.
 6. Да употребява изрази за поздрав и сбогуване, да казва „благодаря“ и да придружава исканията си с „моля“, „може ли“ (ако е научено).
 7. Да демонстрира прояви на гордост при похвала за добре изпълнена задача и на съжаление, когато е извършило  непозволено действие.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да експериментира, когато рисува, апликира, моделира, конструира.
 2. Да разбира връзката между причина и следствие – например облаци-дъжд, падане на чаша-счупване на чаша, подарък-радостен.
 3. Да разпознава малки детайли – например кое насекомо има крила.
 4. Да брои до четири – пет и преброява до три обекта, като ги посочва (ако е научено).
 5. Да показва и/или назовава предметите по големина.
 6. Да слуша внимателно и да участва активно при четене на приказка като обсъжда съдържанието.
 7. Да сортира обекти по различни признаци (цвят, форма, големина).
 8. Да задава често въпроси (какво, кой, къде, защо) и да настоява да получи отговор.
 9. Да включва въображаеми обекти в игрите си.

 

Развитие на езика

 1. Да произнася все повече и по-сложни думи и изрази като:
 • артист/ка, певица, група, (детски) ясли, градина, (куклен) театър, цирк, компютър, диск, телевизия, спорт, език, дума, буква.
 • рисувам, танцувам, карам (колело, кола); излизам, връщам се, работя, разбирам, прекарвам.
 • красив, грозен, интересен, умен, мързелив, бял, червен, жив, умрял, светло, кръгъл, трудно, вчера, утре, довечера.
 • него, нея, вас, тях, колко, толкова, откъде, как, защо и др.
 • на масата, в стаята, при баба, за бебето; ще пеят, големи са, искам да играя, искаш ли, мама и тате и т. н.
 • „Мама и тате ходят на работа“.
 • „Вчера бяхме на куклен театър“.
 • „Казах на мама да ми купи шоколад“.
 • „Татко ще се върне от работа и ще ми донесе подарък“.
 • „Татко паркира пред къщи“.
 1. Да създава нови думи, да употребява правилно „едно“, „две“ и „много“.
 2. Да сравнява: „Татко е по-силен от Пепи“, „Мама е най-красивата“.
 3. Да преразказва приказки с ваша помощ.
 4. Да отговаря на въпроси като: „Защо вземаш молива? – (За) да рисувам“ „Татко защо пие лекарства?“ – „(Защото) има грип“ и т.н.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Харесай ни във Facebook