Меню

Описание Програма "Детско здравеопазване" НЗОК

Описание Програма "Детско здравеопазване" НЗОК

 

Здравните осигуровки на децата до 18-годишна възраст се заплащат от държавния бюджет.

За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се дължи потребителска такса.

Националната здравноосигурителна каса е разработила за децата от 0 до 18-годишна възраст програмата “Детско здравеопазване”.

Тази програма се изпълнява от личния лекар на детето или от лекар специалист по детски болести.

Тя определя всички профилактични дейности  (прегледи, изследвания, имунизации), които са задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето – от раждането до 18-годишната му възраст.

 

Роди се дете!

 • В родилния дом за него се полагат всички необходими грижи - прегледи, изследвания, манипулации.
 • След 12-ия час новороденото се ваксинира против хепатит В, а 24 часа след раждането – и против туберкулоза. На децата, родени извън стационар, задължително се прави ваксинация против тетанус.
 • По преценка се провежда и ваксинация против полиомиелит (нулев прием).

 

Детето е изписано от родилния дом

 • Родителите трябва да изберат личен лекар за своето дете. Това може да бъде ВСЕКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР. За целта родителите трябва да попълнят регистрационна форма за първоначален избор на личен лекар - взема се от районната здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или се попълва в интернет. Личният лекар трябва да има сключен договор с НЗОК. Формулярът заедно с Обменната карта трябва да се предостави на лекаря, избран от родителите да се грижи за здравето на детето.
 • По желание на родителите за наблюдение по програма “Детско здравеопазване” може да бъде избран специалист по детски болести срещу  едно направление (за целия срок на наблюдение), издадено от общопрактикуващия лекар на детето. Независимо, че в този случай детето се наблюдава от специалист по детски болести, имунизациите се извършват от личния (общопрактикуващ) лекар на детето.

 

Избраният от родителите лекар посещава детето вкъщи

 • Той извършва обстоен преглед на новороденото в първите 24 часа след изписването му от родилния дом и оценява психическото и физическото му състояние, съобразно възрастта му.
 • Към избрания лекар на детето родителите трябва да се обръщат винаги, когато то има здравословен проблем или се нуждае от консултация, изследване, домашно или болнично лечение, рехабилитация, както и за предписване на лекарства.
 • Родителите трябва да спазват дадените от лекаря указания по отношение на хигиенно-хранителния и двигателен режим на детето.
 • Наблюдаващият лекар (личен лекар или специалист по детски болести) консултира родителите по всички въпроси, свързани със здравословното състояние на детето и води неговото медицинско досие.
   
До навършването на 18-годишна възраст наблюдаващият лекар извършва профилактични дейности по програма “Детско здравеопазване” на НЗОК.
 • Периодично, в съответствие с програмата, лекарят извършва необходимите прегледи и изследвания.
 • Общопрактикуващият лекар (личният лекар на детето) провежда имунизациите и реимунизациите, съобразно Имунизационния календар на Република България. Той уведомява родителите на децата, подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации, за вида и за датата на поредната имунизация.
 • Ако установи отклонения във физическото или психическото развитие на детето, наблюдаващият детето лекар по програма “Детско здравеопазване” го насочва своевременно към консултация с лекар специалист от съответния профил, или към извършване на допълнителни изследвания или лечение.

Прегледи, изследвания и имунизации по програма "Детско здравеопазване" от 0 до 3 г

Тези изследвания и имунизации се провеждат съгласно програма "Детско здравеопазване" на Националната Здравноосигурителна каса. Това означава, че разходите по тях се покриват от държавния бюджет. Следете и изисквайте посочените в списъка прегледи. 

Последна актуализация: февруари 2021

 

 1. В първите 24 часа след изписването на детето от родилния дом:        
 • Обстоен преглед на здравословното състояние
 • Имунизация против хепатит Б
   
 1. От 48-ия час след раждането

Имунизация против туберкулоза

 

 1. Между 14-ия и 20-ия ден след изписването на детето от родилния дом:

Обстоен преглед на здравословното състояние        

 

 1. 1 месец        
 • Измерване на ръста и теглото
 • Оценка на психическото развитие
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Изследване за луксация на тазобедрените стави

 

 1. 2 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Оценка на психическото развитие
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите                         
 • Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б*, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б (I прием)
 • Имунизация против пневмококи (I прием)

 

 1. 3 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Оценка на психическото развитие
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите  
 • Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б*, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б (II прием)

 

 1. 4 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Оценка на психическото развитие
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Изследване за луксация на тазобедрените стави            
 • Имунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б*, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б (III прием)
 • Имунизация против пневмококи (II прием)

 

 1. 5 месеца
 • Измерване на ръста и теглото
 • Оценка на психическото развитие
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите

 

 1. 6 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Оценка на психическото развитие
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Обща оценка на зрението
 • Обща оценка на слуха        
 • Изследване на кръв: (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCN, MCHC);
 • Изследване на урина (седимент)
 • Изследване за албумин в урината    
 • Ехография на коремни органи

 

 1. 7 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Оценка на психическото развитие
 • Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту.
 • Отрицателните се имунизират с БЦЖ

 

 1. 8 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Оценка на психическото развитие     

 

 1. 9 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Оценка на психическото развитие  

 

 1. 10 месеца    
 • Измерване на ръста и теглото
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Оценка на психическото развитие
   
 1. 12 месеца (1 година)
 • Измерване на ръста и теглото
 • Измерване на обиколката на главата и гърдите
 • Оценка на психическото развитие
 • Преглед за обща оценка на зрението
 • Преглед за обща оценка на слуха         
 • Изследване на кръв: (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCN, MCHC).
 • Изследване на урина (седимент)
 • Изследване за албумин в урината
 • Реимунизация против пневмококи (III прием) – не по-рано от 6 месеца след предишния прием

 

 1. От 1 до 2 години – четири пъти годишно (на всеки три месеца)
 • Измерване на ръста, теглото и обиколката на гърдите
 • Оценка на психическото развитие            

 

 1. 13 месеца
 • Имунизация против морбили, паротит и рубеола

 

 1. 16 месеца
 • Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием)

 

 1. От 2 до 7 години    
 • Обстоен преглед на здравословното състояние – два пъти годишно (на всеки 6 месеца)
 • Измерване на ръста, теглото и обиколката на гърдите – два пъти годишно (на всеки 6 месеца)
 • Оценка на психическото развитие – един път годишно
 • Изследване на физическото развитие – един път годишно         
 • Изследване за чревни паразити (Ентеробиус вермикуларис, Аскарис  лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана) – един път годишно.

 

 1. 3 години
 • Изследване на кръв (хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCН, MCHC, хематокрит, СУЕ)

 


*Ако хепатит Б ваксината не е в състава на многокомпонентна ваксина, втора доза се прилага от първия месец и трета доза от шестия месец.

Смяна на личния лекар

Личният лекар може да бъде сменян два пъти в годината,  през месец юни и през месец декември, като за целта родителите (настойниците, попечителите) трябва да попълнят Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. В нея те трябва да впишат данните на детето и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния му лекар, както и на неговата практика. От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и данните на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която е направен новия избор на личен лекар за детето. Смяната на личен лекар може да станеи извън определените за това месеци, ако обстоятелствата налагат това (смяна на постоянния адрес, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар или др.).

 

Временен избор на личен лекар

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, родителите могат да направят временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор за работа с НЗОК. с попълване на Регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В нея трябва да се посочи причината за временната промяна на личен лекар. Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане детето автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с вашия термин или възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook