Меню

3 месеца

Развитие

Възраст: 3 месеца

За какво служат графиките на растежа

Растежът на децата може ефективно да се следи чрез кривата на растежа. Измерените стойности на ръст и тегло и обиколка на глава се нанасят върху нея и се следят темповете на нарастването им. Желаната цел е детето да следва една и съща, предварително начертана на графиката крива нагоре, което означава, че расте в норма. Бъдещият ръст на детето е генетично заложен и може приблизително да се проследи по растежната крива. Той е осреднена стойност между ръста на майката и бащата.

Как да изчислите бъдещия ръст на детето ви?

формулата на д-р Хоукър, Mayo Clinic:

ОР момче (cm) = (ръст на бащата + ръст на майката): 2 +6,4;
ОР момиче (сm) = (ръст на бащата + ръст на майката): 2 - 6.4

ОР - Очакван Ръст

Какво ни казват графиките на растежа

Растежните криви се отбелязват в графики (growth charts). Те следят темповете на нарастване на ръста, теглото и мозъка на детето. Ръстът се унаследява генетично и се влияе основно от храненето и някои заболявания и състояния на детето. Мозъкът се следи чрез измерване на обиколката на главата, което помага за навременна реакция в случаи на известни или неизвестни проблеми. За теглото имаме голямо влияние. Понякога то може да насочи към здравословен проблем или неправилно хранене.

При раждането се определя началната точка върху графиката. Мястото на следващите зависи от мястото на първата. Всяка трябва да бъде по-висока от предишната – но точно колко е определено в нормите – това са сантиметрите или килограмите, с които трябва да нарастнат ръста, обиколката на главата и теглото до следващия период на измерване. Учените са свързали началните и следващите точки на голям брой здрави деца и така са получили техните графики с линиите на растежа. Открили са, че след като тръгнат от началната си точка, тези деца следват една и съща линия. Можем да я оприличим с бягане в една и съща лента. Стига да е на основната писта, всяка лента дава равни шансове на бегачите да стигнат до финала. Недоносените и родените с ниско тегло се "състезават" с гестационната си възраст, докато догонят останалите. Някои специални деца като тези със синдром на Даун следват различен темп на растеж.

През 2006 г. Световната здравна организация (СЗО) публикува нови норми и графики на растежа, валидни за целия свят. Те се основават на изследване сред кърмени деца от шест страни и доказват, че независимо къде са родени, децата имат потенциала да достигнат един и същи ръст и тегло до пет годишна възраст, стига да им бъде даден оптимален старт. Измерените стойности са представени в графики като точки, свързани помежду си в общо 100 линии. Линиите се наричат персентили. Ако отбележите ръста на вашето дете върху 25-ия персентил, това означава, че ако подредите по височина 100 деца, вашето ще бъде 25-то по ред. Ще има още 75, които са по-високи от него. Повод за тревога е прескачането на две и повече линии – например от 50-ия персентил да мине на 20-ия. Това би могло да е предизвикано от различни медицински състояния или фактори на средата. Колкото по-рано бъде забелязано и бъде оказана подкрепа, толкова по-благоприятно ще се стекат нещата.

Ако някоя точка от показателите се окаже на петия персентил, важно е да се проследи назад дали винаги е била там. Това би означавало, че детето се развива нормално. Например, ако родителите са ниски, нормално е линията на растежа да е в долната граница. Ако има обаче спад до петия персентил, това е тревожен сигнал и трябва да се вземат мерки. 

Ако имате притеснения, че детето е с наднормено или поднормено тегло, това се следи в отделни графики на растежа. На тях се отбелязва съотношението между ръста и теглото – индекс на телесна маса, което е значим показател след 2 годишна възраст. 

Можете да свалите английската версия на съвременните графики на растежа от тук или да ползвате готови приложения. За някои деца със специални нужди за изготвени отделни графики на растежа, които може да се използват от специалистите, работещи с тях.

Какво не ни казват графиките на растежа

Дали бебето ще се роди малко или голямо зависи не само от гените, но и от това дали майката е имала наднормено тегло – тогава и то ще бъде по-голямо. Ако пък тя е наддала малко на тегло – и бебето ще се роди по-малко. Вътреутробният му растеж може да е бил ограничен от пушене или прекалена употреба на кофеинови напитки. Жените с някои хронични заболявания като диабета раждат по-едри бебета.

Дали бебето ще порасте малко или голямо пък е комбинация от гените и размерите му при раждането. Дете с гени на висок родител, което е родено малко за възрастта си, може да стане по-голямо от едро родено бебе с гени на нисък родител.

Темпът на растеж е важен и графиките на растежа ни помагат да го следим. Но освен криви на растежа, през цялото детство има и кризи на растежа, които е важно да разбираме. Периоди на бърз растеж. Умственото (наричано по-често психическо) развитие е в непрестанна игра с природата на физическото израстване и това е една от възможните причини. Макар да остава незабелязано при някои деца, при други е истинско изпитание и за тях, и за родителите. При всички случаи, важно е да не гледате нито само цифрите, нито как растат другите деца, а да знаете какво се случва с вашето и да следите растежа му в партньорство с личния лекар по време на профилактичните прегледи при него.

Обратно към начална страница - "3 месеца".

Харесай ни във Facebook