Меню

Резюме на наредбите, свързани с училищното хранене

Резюме на наредбите, свързани с училищното хранене

НАРЕДБА 37

Чл. 4. Прясното мляко, киселото мляко и млечните продукти, които се предлагат на учениците, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. прясното и киселото мляко да са със съдържание на мазнини до 2 %;

2. прясното и киселото мляко, сирената и другите млечни продукти да са без добавени растителни мазнини;      (този текст забранява масовия сладолед)

3. не се допускат подсладени пресни и кисели млека, освен когато млеката са с добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, растителни влакнини, като подслаждането трябва да е с натурални подсладители и общото съдържание на моно- и дизахариди не трябва да е повече от 15 %;

4. количеството на добавените плодове, плодово пюре, натурален плодов сок към киселото мляко трябва да е най-малко 6 %;

5. айрянът да се предлага без добавена сол.

Чл. 5. В ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки се предлагат само следните напитки:

1. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;

2. натурални 100 % плодови и зеленчукови сокове;

3. плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта;

4. мляко, млечни и кисело-млечни напитки със съдържание на мазнини до 2 %;

5. плодов и билков чай;

6. топъл шоколад.

Чл. 6. В ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки не се предлагат:

1. пържени картофени и зърнени изделия;

2. екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина;

3. пържени ядки;

4. пържени тестени изделия;

5. захарни и шоколадови изделия, с изключение на шоколад;

6. сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар - торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши;

7. сухи супи и сухи бульони.

Чл. 7. В бюфетите и в автоматите за закуски и напитки могат да се предлагат сандвичи, тестени закуски, плодове, зеленчуци, бисквити, десерти на млечна, млечно-плодова, зърнена, зърнено-плодова основа и шоколад.

Чл. 20. Бюфетите предлагат ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН асортимент минимум от храни и напитки, който включва следните групи:

1. сандвичи;

2. тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка;

3. млека - кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно-кисели напитки;

4. плодове и зеленчуци според сезона;

5. натурални плодови и зеленчукови сокове;

6. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Чл. 21. (1) В училищните бюфети, които осигуряват подкрепително хранене на учениците, ежедневно се предлага най-малко по един асортимент от трите групи сандвичи:

1. първа група - с млечен компонент;  (най-малко един такъв сандвич!)

2. втора група - с нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; (най-малко един такъв сандвич!)

3. трета група - със зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени, консервирани. (най-малко един такъв сандвич!)

(2) Продуктите от различните групи по ал. 1 могат да се комбинират.

(3) В сандвичите от първа и втора група по ал. 1 се включва компонент от пресни зеленчуци.

(4) Хлябът или питката на сандвичите са пълнозърнести най-малко в един от предлаганите асортименти от всяка група.

Чл. 22. В училищните бюфети, които осигуряват подкрепително хранене на учениците, ежедневно се предлагат най-малко по два вида от групите храни и напитки, посочени в чл. 20, т. 2 - 6.

(Наи-малко два вида тестени закуски, най-малко два вида млека по т.3, но спазващи чл.4 и чл.5, най-малко два вида плодове и зеленчуци, най-малко два вида плодови и зеленчукови сокове, но отговарящи на чл. 5)

 


 

НАРЕДБА 9

Чл. 10. (1) Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на деца.

(2) Храни, обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат за хранене на деца.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) (1) Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да са произведени по утвърдени стандарти.

(2) Храните по ал. 1, за които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по технологична документация. 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) Киселото мляко, което се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) Сиренето, което се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15:2010.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) Кашкавалът, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) Айрянът, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко и питейна вода без добавяне на готварска сол.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) (1) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово масло и зехтин.

(2) Не се разрешава предлагането на храни, съдържащи:

1. мазнини извън посочените в ал. 1;

2. хидрогенирани растителни мазнини;

3. растителни мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им.

 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) (1) Хлябът, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде тип "Бял", "Добруджа" или "Типов", произведен по утвърден стандарт, и/или пълнозърнест.

(2) Пълнозърнестият хляб, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде без оцветители. 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения могат да се предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядки и други) без оцветители.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, които се предлагат в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, не трябва да съдържат консерванти, оцветители и подсладители.

 

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлагат само 100 % плодови и/или зеленчукови сокове, плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта. 

 

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлага само "Рафинирана бяла захар" или "Екстра бяла захар" при спазване на изискванията на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 209 от 11 септември 2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлага само шоколад, отговарящ на Наредбата за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, приета с ПМС № 251 от 6 ноември 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.).

 

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

 СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Глава четвърта - КОНКУРСИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ

Чл. 52 (6) (Предишна ал. 8, изм. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.)Конкурсната комисия се състои от минимум 7 души. В комисията се включват: директорът и счетоводителят на съответното училище, двама представители на Училищното настоятелство, представител на районната администрация, юрист от районната администрация, представител на Дирекция "Образование" при СО, представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика и представител на БАБХ - специалист по безопасност и качество на храните. Училищното настоятелство може да покани и други родители като наблюдатели, без право на глас.

Чл. 53. (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 42 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.)  (1) (Предишен текст на чл. 53 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) При провеждане на конкурсите за ученическо столово хранене оценяването и класирането на предложените от кандидатите оферти се извършва по критерии и методика, които се съдържат в конкурсната документация.

(2) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В края на всеки учебен срок Управителният съвет на Училищното настоятелство съставя оценка относно качеството на предлаганата услуга от Наемателя по договора, спазването на действащите нормативни актове и изискванията по тях.

Чл. 56. (Предишен чл. 46 - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., предишен чл. 45 - Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., предишен чл. 57 - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) (1) Кметът на района и Дирекция "Образование" при СО или упълномощени от тях длъжностни лица, директорът на училището, съвместно с Училищното настоятелство извършват текущ контрол по изпълнението на договорите и спазване на предложенията в офертите, организацията на ученическото столово хранене и счетоводната отчетност.

(2) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В случай, че Училищното настоятелство установи, че в рамките на един учебен срок в стола се хранят по-малко от половината от записаните в началото на учебната година ученици, уведомява директора на училището и дирекция "Образование" при СО с оглед установяване на причините за отлива и отстраняването им.

(3) (Изм. - Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., доп. с Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г.)  В случай на констатирани нарушения, свързани с изпълнение на договора или с действащите нормативни актове, установени при две последователни проверки в рамките на един месец, договорът се прекратява след утвърден от кмета на Столична община доклад.

(4) (Нова - Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.) В случаите по ал. 3, в срок от 30 календарни дни се организира нов конкурс. Новият договор се сключва от датата на реалното предаване на обектите на спечелилия конкурса участник, а предходният е в сила до датата на подписване на новия договор.

 


 

Свали файла

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook