Меню

1 г. и 3 м.

Развитие и учене

Възраст: 1 г. и 3 м.

Възможни отклонения от стандартите

Когато следите развитието на детето, вероятно ще си зададете въпроса какво означава и какво да направите, ако детето не умее да прави някои неща, които би следвало да може да прави в тази възраст. (виж стандарти за развитие). В процеса на развитие, придобиването на едни умения създава условие за усвояване на следващите. Много от уменията са свързани помежду си. Така например, за да придобие важното умение да комуникира, детето преди това трябва да се е научило да разбира думите. Разбирането на думите е свързано с неговото умение да посочва предметите и т.н., а всичко това е свързано с правилното развитие на зрението, слуха, моториката (движенията) на детето. Ако например детето не се обръща при повикване, специалистите препоръчват на първо място изследване на слуха. Изоставането и нарушението на езиковата система често е свързано с други нарушения.

Познаването на връзката между психомоторното развитие, зрителните функции и езиковото развитие ще ви помогне да откроите дали детето има странно поведение и не реагира адекватно.  

Предлагаме ви няколко насочващи въпроса:

 • Произнася ли детето срички като ма-ма и ба-ба?
  Това е т.нар. бъблене. Закъснение в бъбленето е характерно за случаите на моторно и езиково изоставане.
 • Експериментира ли детето с форма, големина, текстура и други качества на предмета? Например, когато вземе една непозната играчка, детето започва да я оглежда от различните страни, да я опипва, да я натиска, за да издаде звук.
  По този начин можем да се уверим и в състоянието на зрението.
 • Търси ли детето скрит предмет или човек?
  Така се изследва наличието на осъзнаване на постоянството на обектите, т.е. детето осъзнава, че предметът или човекът съществува, дори когато не го вижда.
 • Може ли да проследява с поглед и да посочва? Попитайте детето например „Къде е мама?“, „Къде е топката?“. 
  Посочването показва типа на комуникативни отношения или липсата им. То се използва за ранна диагностика на неговорящите деца. За да общуват, двама души трябва заедно да фокусират вниманието си върху едно и също нещо и да го откроят от останалите. Затова проследяването с поглед и посочването са основни механизми за привличане на вниманието в предвербалния период.
 • Може ли да разпознава различни лица? 
  Ориентацията към лица и гласове е генетично заложена у човека. Разпознаването може да е увредено следствие на мозъчно поражение или неясен, некачествен поток на информация поради липса на социални контакти, отсъствие на директно внимание към другите, нарушена зрителна система. Отсъствието на контрол на главата и общата хипотония, заедно с проблеми на лицевото разпознаване и невъзможността да се проследяват обекти, както и нарушени възприятия за бързи движения могат да доведат до нетипично развитие на социалните интеракции на децата. Те могат да бъдат симптоми на аутизъм или част от Аспергер синдром, за тях е характерна ниска сензитивност към движението на очите на събеседника.

 • Може ли да играе наужким? Например да говори наужким по телефона?
  Това не е просто имитация на възрастните, а навлизане в символната игра, което показва, че детето разпознава действието.

 

При месечните прегледи на вашето дете до 12 месечна възраст се включва оценка на неговото психическо развитие всеки месец. На 1 годинка се прави Оценка на психическо развитие, зрение, слух. От 1 до 2 г, оценка на психическото развитие се прави 4 пъти в годината. Не пропускайте посещенията при детския лекар. При съмнение за отклонения от развитието, потърсете консултация. Вижте на какви прегледи подлежи детето в "Програма Детско Здравеопазване" на НЗОК. Отбелязвайте ги след всяко посещения при детския лекар във вашата книжка "Дневникът на мама и татко."


Материалът е подготвен на база на статията на Милена Кънчева "Връзката Ранно детско развитие - нарушения" въз основа на трудовете на Росица Йосифова, НБУ, логопедичен център Ромел

Обратно към начална страница - "1 г. и 3 м.".

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook