Меню

Изберете възраст

Слънчева педагогика

Слънчева педагогика

            Идеите на Учителя Петър Дънов за възпитанието стават все по-актуални през последните години. И докато държавното образование търси пътища чрез които да отговори на нуждите на днешните деца, педагогическите идеи на Учителя Петър Дънов, известни като Слънчева педагогика, се радват на възроден интерес. Това вероятно се дължи на факта, че в основата й са залегнали непреходните принципи на Любовта, Мъдростта и Истината, на обичта към природата и силата на добрия пример.

            Целта на новата книга на Александър Ранев е да систематизира теоретичните основи на Слънчевата педагогика в светлината на съвременното им практическо приложение. Желанието на автора е да покаже, че това са  живи, действащи и изпълними педагогически идеи, чрез които децата ще развият не само своя интелект и творчески потенциал, но и морални качества, така необходими в днешното време. Слънчевата педагогика е намерила място в учебно-възпитателния процес в две учебни заведения у нас и вече дава своите резултати, подготвяйки за живота следващото поколение достойни българи.

            Проф. Силвия Николаева казва за книгата: „Увлечени от бляскавите изкушения на глобализацията, днес все по-лесно губим връзките с автентичните си корени, подменяйки ги с лесно постижимите техни сурогати. Затова всяко интелектуално усилие, което ни връща към дълбините на нашата многолика духовност, заслужава специално признание. Със своя холистичен поглед към живота, творчеството и наследството на Петър Дънов, Александър Ранев легитимира смисъла и мястото на една оригинална българска педагогика, която мнозина разпознават, но малцина познават в дълбочина.”                

            Александър Иванов Ранев е доктор по педагогика на Софийския университет. Преподавател е в катедра „Социална педагогика и социално дело“ към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“. Води лекции и упражнения по Педагогика, Теория на възпитанието, Мениджмънт на класа, Работа с деца с поведенчески затруднения и др. Практическия си опит обогатява работейки като възпитател в училище за деца с увреден слух „проф. Дечо Денев” гр.София,  работа с деца с проблемно поведение и с пълнолетни младежи от домове и институции за деца лишени от родителска грижа. Организира и провежда обучения на специалисти работещи с деца с проблемно поведение. Автор е на публикации в страната и чужбина.

           

Публикации

Харесай ни във Facebook