Меню

4 принципа при планиране на успешна дейност с дете със СОТ

4 принципа при планиране на успешна дейност с дете със СОТ

За да планирате и проведете една успешна дейност в час с дете със специфични обучителни трудности, е важно да имате предвид поне две неща:

 1. Поради показаните до момента затруднения, е твърде вероятно детето вече да подхожда към ученето с нежелание и липса на увереност, затова то ще има нужда от повече мотивация и подкрепа от ваша страна, за да участва в предложената дейност;
 2. Много е важно дейността да бъде смислена и успешна за детето и то да изгражда представа за себе си на успешен ученик.

Следващите четири принципа ще ви помогнат да планирате дейността така, че да изпълните горните две изисквания.

 

Принцип 1

Започнете с личната си нагласа, че детето иска и може да учи.

Да, може би начините му на усвояване на едно умение или дадена информация, ще бъдат по-различни от общоприетите и понякога ще ни е трудно да стигаме до тези начини, но никога не бива да си мислим, че детето не може да се научи да прави едно или друго нещо. Винаги подхождайте с мисълта „да, не може, но ВСЕ ОЩЕ” и помислете кои са стъпките към „да, в момента се учи” или „да, вече може”.

 

Принцип 2

Както казахме, вероятно детето ще има нужда от подсилване на мотивацията си, за да се включи в дадена дейност, затова помислете предварително какво би могло да го мотивира.

Мотивацията за участие може да бъде разглеждана на три етапа:

 • Защо изобщо да участвам?
 • Защо да продължавам, когато ми е трудно?
 • Какъв беше опитът от това преживяване и ще участвам ли в нещо подобно в бъдеще?

За да има детето желание да участва, дейността, преди всичко, не трябва да му изглежда заплашителна – тоест да я свързва със свой предишен силно негативен опит на провал, страх, срам. И тъй като глобалната ви цел е да развиете увереността на детето, ограничете максимално фрустриращите дейности – например, четене на глас пред класа, преписване на текстове от учебника в тетрадката, кълбо напред по физкултура и др.

Второто условие детето да пожелае да участва е просто дейността да му бъде интересна – представете дейността като игра, включете нещо от интересите на детето,  покажете ентусиазъм. Мотивиращ ефект може да има и желанието за получаване на някаква награда – но този тип мотивация е външен за детето и не създава истинска мотивация за учене, а просто желание за преминаване през дейността, за да се стигне до наградата. Все пак, ако нищо друго не работи – използвайте стикери, обещайте любима дейност или желана оценка. Хубаво е да знаете, че един от най-силните мотиватори е предусещането за успех и за нещо хубаво – ако вие наистина вярвате, че детето може да се справи и му го кажете, то също ще повярва в себе си:

 • помогнете му да визуализира успеха си «Знам, че можеш да се справиш и че ще измислиш много интересна приказка».
 • направете усещането за успех осезаемо като се опрете на минали постижения на детето и реферирате към силни негови качества като постоянство, воля, въображение. «Знам, че можеш да го направиш – така, както се научи да пишеш всички букви. Не ти беше лесно, но с много постоянство, се справи»
 • помогнете му да види пътя до успеха си – «Първо, измисли кои ще бъдат героите на твоята приказка, след това имената им и какво се е случило с тях в началото, ще стане много интересна приказка, сигурна съм.»

«Защо да продължавам, когато ми е трудно?» е вторият въпрос, с който ще се сблъска детето – често когато премине първоначалният ентусиазъм, се включват заучени навици за разсейване, отказване от задачата, подценяване на собствения труд до момента и т.н. Тогава повторете думите си от началото  - но този път включете и позитивна конструктивна обратна връзка за това как се справя детето със задачата си до момента: «Много ми харесват имената, които си измислил, и добре си поработил върху описанието на героите – дори, ако затворя очи, мога да си ги представя. А сега напиши какво страшно нещо им се е случило.» 

Третият въпрос, който ще си зададе макар и неосъзнато детето, е «Какъв беше опитът от това преживяване и ще участвам ли в нещо подобно в бъдеще?» Никога не се съмнявайте, че личният успех и чувство за удовлетвореност са най-големите награди и най-силните мотивиращи бъдещи фактори – затова е много важно да структурирате дейността си така, че детето да се справи с нея. Когато детето натрупа повече увереност, превърнете успеха в публичен успех, тоест целият клас да види как детето се справя, похвалете го пред родителите му. Имайте предвид, че често децата усещат кога оценките и похвалите са заслужени и «подарените» награди ги карат да страдат дори повече.

 

Принцип 3

За да планирате една успешна дейност с детето със специфични затруднения, трябва да поставите конкретна, измерима и смислена за детето цел. Започнете от две изходни точки:

1.  Какво може да прави детето към момента и

2.  Какво е най-практично да се научи да прави сега на база усвоеното до момента.

Това, от което детето би имало реална полза, не е сравняването му с връстниците и съучениците му, а стъпването на реалните му умения и нужди към момента. При това основата наистина трябва да е стабилна – няма как да развиете нещо ново, ако тръгвате от ниска самооценка, нестабилни знания  и умения и лоша мотивация. Въпреки това обаче, понякога се налага да се прескочи или видоизмени някоя стъпка, за да не се получава омагьосан кръг и боксуване на едно място. Помислете кое е същественото нещо, което желаете да се упражни или овладее в момента, и кое може да остане на заден план за малко – дали, например, е добре да пренебрегнете правописните грешки или грозното писане за сметка на добре структурирания текст, дали е целесъобразно да разрешите смятане с калкулатор, ако логиката на решаването на задачата е вярна, дали може да проведете изпитването като задавате конкретни въпроси вместо да очаквате детето да разкаже урока, дали е полезно за детето да се научи да пише на клавиатура, преди да се е научило да пише на ръка. Понякога децата със затруднения влагат твърде много психична енергия за затрудняващите ги градивни елементи на една дейност и не успяват да се развиват в по-глобален смисъл. Все пак не бива да забравяме, че за успеха в реалния живот не трябва да сме безгрешни, а е важно да сме разбираеми, адаптивни, ориентирани за времето, пространството и социалните взаимоотношения и уверени в себе си                                                                                                             

Решете какво ще бъде новото умение или знание, което детето трябва да усвои, поставете си цел, която да бъде конкретна, измерима, постижима, реалистична и съобразена с наличното време.

 

Принцип 4

Направете дейността постижима и оставете у детето усещане за успех

 • За да бъде дейността постижима за детето, е добре да я планирате на принципа «сандвич» - започнете с нещо познато и лесно (това е един вид загряване за дейността и настройка на детето, че може да се справи), след това включете същинската част, която е нова и/или изисква повече усилия и време; накрая, завършете с нещо също лесно и приятно, за да остане у детето усещане за успех.
 • Когато планирате дейността, си представете всяка стъпка от нея и всеки детайл – обстановката, как ще създадете настройка за работа, кои са мотивиращите фактори за детето, кои са необходимите материали, как ще организирате дейността във времето и пространството, как ще заобиколите възможните «капани» - детето да се разсее или да не да не е в състояние да продължи или да довърши дейността, как ще дадете инструкцията, как ще направите демонстрацията, как ще окуражите детето да бъде по-самостоятелно, кога и как ще дадете обратна връзка, как ще стимулирате самооценка от страна на детето, как ще включите други деца, родители или колеги в подкрепата на детето. Целта ви при това внимателно планиране е детето да се почувства успешно. Често децата се провалят не заради липса на възможности или желание, а защото искаме от тях невъзможни неща в невъзможни ситуации. Затова е важно да инвестираме време и усилия именно на етап планиране.
 • Колкото и внимателно да сте планирали дейността обаче, винаги остават някакви колебания или възникват изненади, тогава е неизбежно да подходим гъвкаво към ситуацията. Може да се наложи да улесните дейността в движение или, напротив, да качите нивото на трудност и да въведете нов елемент на предизвикателство. Колкото и парадоксално да звучи планирайте дори изненадите, винаги имайте едно наум, че може да се наложи, и почти със сигурност ще се наложи, да подходите творчески към едно или друго нещо, но когато всичко останало е добре планирано, по-лесно успяваме да запазим самообладание и да извикаме на помощ въображението си.
 • Накрая, но в никакъв случай на последно място по важност, дайте възможност и свобода на детето само да предложи приятни за себе си варианти за справяне и работа. Самото дете ще ви подскаже как да направите дейността по-достъпна, разбираема и смислена. Не поставяйте детето в ролята на изпълняващ инструкции, а в ролята на партньор, на експериментатор, на изследовател, на творец, на автор...

Автор: Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование

Снимка: Виктор Троянов

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook