Меню

Ерготерапия в подкрепа на децата с проблеми в развитието

Ерготерапия в подкрепа на децата с проблеми в развитието

Ерготерапията има особено важна подкрепяща роля по отношение на ранното развитие на децата с увреждания и забавяния в развитието.

Фокусът на ерготерапията е върху дейностите от ежедневието и преодоляване на затрудненията в тяхното изпълнение, когато има такива в резултат на увреждания, болести или психосоциални дисфункции. Целта е да бъде осигурена максимална степен на независимост при функционирането на човека в заобикалящата го среда и взаимоотношенията му с околните. Ерготерапията допринася за развиване, възстановяване, поддържане или модифициране на ежедневните умения за самообслужване и трудова дейност. Тя е насочена и към адаптиране на домашната, училищна и работна среда така че да бъде съобразена с индивидуалните особеностти и характеристики на индивида и да му позволи да функционира пълноценно, справяйки се дейностите от ежедневния живот.

За разлика от работата с възрастни, ерготерапията с деца е фокусирана върху игрите, училищните дейности и самообслужването. През ранните години се поставят основите за самостоятелното справяне с ежедневните задачи и това е периодът, в който децата учат и развиват различни умения основно през игра. Тези умения са взаимосвързани и забавянето при придобиване на някои от тях често има вторичен ефект за много други, включително за успешното включване в училище. Ерготерапията може да помогне да бъдат избегнати или преодолени тези затруднения в развитието.

 

На кого може да помогне?


При редица увреждания и състояния, като например:

 • аутизъм
 • детска церебрална парализа (ДЦП)
 • умствено изоставане
 • хидроцефалия
 • спина бифида
 • двигателни и сензорни увреждания
 • деца с дефицити на вниманието

 

С какво ерготерапевтите ще помогнат на вашето дете?

Ерготерапевтите ще помогнат на детето в усвояването на нови умения и ще му дадат своята подкрепа:

 1. да бъде по-самостоятелно в действията си
 2. да се обслужва само при хранене, хигиена, обличане
 3. да развива финно-моторните умения посредством различни играчки и специализирани уреди
 4. да развива умението си да пише и хваща правилно писалката

Ерготерапевтите ще оценят нуждите на децата от различни помощни средства – проходилки, вертикализатори, специализирани столчета, колички, шини, както и на алтернативни начини за комуникация. Ще дадат насоки как околната среда да бъде адаптирана, за да може детето да се придвижда и функционира лесно и безопасно в нея.

При деца със сензорни проблеми или с дефицити на вниманието – ще ги подкрепят да развиват своите психомоторни и социални умения.

При деца с детска церебрална парализа и други подобни – ще дадат насоки как могат да бъдат преодолявани някои усложнения, произтичащи от заболяването, например, промени в мускулния тонус. Това може да се изразява в умения за позициониране, използване на адаптирано оборудване или консултиране и работа в екип с други специалисти.


Каква е ролята на родителите

Ерготерапевтичният подход се ръководи от естествения ритъм, индивидуалните способности и нуждите на детето. Той започва със специализирана оценка на състоянието на детето и поставяне на цели, които биха могли се постигат за определен брой терапевтични сесии. В този процес на взаимодействие с детето от страна на терапевта, от ключово значение е и ролята на родителите. Те са тези, които най-добре познават физическите особености и поведенческите проявления на своето дете. Много е важно те да имат възможността да са включени и да участват в терапевтичния процес с цел придобиване на нагласи и умения за по-пълноценна и системна подкрепа за детето в домашна среда. Ерготерапевтът може да подкрепи родителите с различни насоки и информация за подходите, които следва да се използват у дома, за да може детето да затвърди уменията, придобити по време на терапевтичните сесии. От особенна важност е системната работа и съгласуване на усилията в една посока, както на еротерапевта и останали членове на екипа, така и на родителите и други близки и роднини на детето. Крайната цел е всички, които са най-близо до детето и се грижат за него, да бъдат подкрепени в усилията си да направят това по най-добрия начин.

Заедно с родителите и други специалисти, ерготерапевтът може да определи подходящи мерки и пособия за адаптиране на средата – домашната среда, външната физическа среда (например училища, паркове, детски площадки и др.), и социалната среда (социални групи, роднини, приятели). Осигуряването на благоприятни и безопасни условия в средата е от същественоо значение за правилното и спокойно функциониране и развитие на детето в нея.


Към кого да се обърнете?

Ерготерапията е сравнително нова за България здравна дисциплина, която съответства на популярната и наложила се в много развити страни occupational therapy - професионална или дейностна терапия. Специалността е създадена през 2006 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“, но през последното десетилетие набира все повече популярност поради установените и доказани терапевтични ползи в подкрепа на деца и възрастни с проблеми в развитието.

Към момента в някои градове в България функционират центрове, в които работят квалифицирани ерготерапевти, като за по-конкретна информация и контакти с практикуващи специалисти, можете да се обърнете към Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ)

 

"Дневникът на мама и татко" благодари на фондация ”За Нашите Деца” за съдействието по написването на тази статия.

 

Брошури:

Партньорство между семейството и терапевтите

Ерготерапия в училищна среда

За връзката между детето, семейството и терапевта на детето

Детето ви става самостоятелно — как да улесните важните за него дейности

 

 

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook