Меню

Кърменето – ключ към устойчиво развитие

Кърменето – ключ към устойчиво развитие

Съвместно изявление на Изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк и генералния директор на Световната здравна организация

Вижте най-новия доклад на УНИЦЕФ "От първия час на живота"

Има причина, поради която на практика всяка страна по света отбелязва Световната седмица на кърменето ежегодно: кърменето е един от най-ефективните и евтини начини да спасим и подобрим живота на децата навсякъде по света, което води до дългосрочни ползи за здравето както на бебетата, така и на техните майки.

Все по-често се среща разбирането, че кърменето е не само ключ за здравословно развитие на отделното дете, но е и основата за развитието и на цели държави. На практика подкрепата за кърмене е една от най-разумните инвестиции, която всяка една страна може да направи, за да подсили благосъстоянието на гражданите си – и по този начин да подсили и собствените си устои. В страните с ниски, средни и високи доходи ползите от кърменето за гражданите, семействата и за целите общества включват: край на предотвратимите случаи на смърт при децата, подобряване на майчиното и детското здраве, увеличаване на образователните постижения и укрепване на продуктивността.

Това са някои от заключенията в последните публикации на медицинския журнал „Лансет“, които показват категорично, че подобряването на практиките за кърмене превръщат света в по-добро, по-разумно и по-справедливо място*. Публикациите, заедно с категоричните доказателства, подчертават връзката между инвестициите в кърменето и постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие. Целите за устойчиво развитие бяха приети от световните лидери през септември 2015 г. и са фокусирани върху изкореняване на бедността, справяне с неравенствата и с климатичните промени до 2030 г.

Например кърменето е ключов фактор за постигане на Глобална Цел №2 „Край на глада“ и Глобална Цел №3 „Добро здраве“.

Кърменето е един от основните инструменти за намаляване на смъртността сред децата под 5-годишна възраст. Увеличаването на практиките за кърмене до желаните нива всяка година би могло да спасява животите на 820 000 деца под 5 г. – 87% от които новородени на възраст до 6 месеца. Това представлява около 13% от всички случаи на смърт при децата под 5-годишна възраст.

Кърменето подобрява здравето на децата в дългосрочен план, намалява рисковете от незаразни болести като астма и затлъстяване. То би могло да намали опасността от развитие на диабет и сърдечно-съдови проблеми по-късно в живота. А по-дългото кърмене се грижи и за здравето на майката, като помага да се намали рискът от развитие на рак на гърдата или яйчниците.

Кърменето също така би могло да допринесе за постигането на Глобална Цел №4 „Качествено образование“, в която се включват приобщаващото образование и ученето през целия живот. В значителна степен Глобална Цел №4 превръща именно ранното детско развитие в решаващ период за цялостното устойчиво развитие. Кърменето е съществено важен момент за здравословното ранно детско развитие – подкрепящо едновременно физическото и когнитивното развитие на детето. То е свързано с по-високи познавателни умения, повишен коефициент на интелигентност и по-добри обучителни и образователни резултати – които биха могли да бъдат свързани с по-добра продуктивност и по-добри шансове за реализация по-късно в живота.

Всички тези доказани резултати в здравето и ученето подкрепят постигането и на други цели – включително Цел №1 „Изкореняване на бедността“, Цел №8 „Сигурна работа и икономически растеж“ и Цел №10 „Намаляване на неравенствата“. Кърменето е евтин начин да се повиши човешкия капитал и да се стимулира икономическия растеж. В световен мащаб цената за занижените когнитивни способности, свързана с отсъствието на кърмене, възлиза на около 300 милиарда долара годишно, което представлява 0,49% от световния брутен вътрешен продукт. Здравните ползи, свързани с оптимално кърмене, биха могли да спестяват милиарди долари на системите за здравеопазване, като намаляват драстично случаите на хоспитализация вследствие на инфекциозни заболявания.

Освен всичко друго кърменето би могло да изиграе роля в постигането на равенство между половете, което е фокус на Цел №5. Например ексклузивното кърмене би могло да насърчава отлагането на раждането, което от своя страна позволява на жената да отложи следващата бременност и я овластява, за да има по-голяма репродуктивна автономност, особено в страни и общности, в които жените имат ограничен достъп до качествена информация и грижа за контрацепция. Това от своя страна би могло да даде по-голям шанс на жените и момичетата да се върнат в училище или да работят извън дома си, за да подкрепят по-добре семействата си.

Доказателствата, че кърменето носи ползи за жените, децата, а също и общностите и обществата, никога не са били по-силни и категорични – и въпреки това равнищата на практикуване на кърменето остават непроменени за последните 20 години. Твърде много деца пропускат огромните ползи от кърменето по отношение на здравето и благосъстоянието си. Твърде много жени не получават информацията и подкрепата, от която се нуждаят, за да кърмят успешно.

Можем да постигнем по-бърз напредък в посока постигане на всички Глобални цели за устойчиво развитие с по-добро разпространение, закрила и подкрепа на кърменето. Сега, когато правителствата по света разработват бюджетите и плановете си за действие, за да постигнат Глобалните цели за устойчиво развитие – кърменето трябва да се превърне в приоритет на политиките, програмите и публичните разходи. Защото само сериозният политически ангажимент, подплатен с практически действия, може да превърне кърменето в част от здравословния старт на живота на всяко дете и на всяко общество – а това ще допринесе за по-справедливото и следователно по-устойчиво бъдеще!

Антъни Лейк,                                                                                     Маргарет Чан,

Изпълнителен директор на УНИЦЕФ                                    Генерален директор на СЗО

Още информация за кърменето и Глобалните цели за устойчиво развитие вижте и на страницата на Ла Лече Лига

За УНИЦЕФ:  
УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

За повече информация:   
Жаклин Цочева, Директор Комуникации, УНИЦЕФ България   
Тел.: 02 9696 208 
е-mail: jtzocheva@unicef.org 

Още по темата

Публикации

Харесай ни във Facebook