Меню

Рубрики

Влиянието на Слънцето и слънчевата активност върху Земята

Влиянието на Слънцето и слънчевата активност върху Земята

Земята, като част от Галактиката, се намира под постоянното въздействие на междупланетната среда. Като част от Слънчевата система тя попада под силното влияние на Слънцето. Слънчевата радиация дава енергията – топлина, светлина – необходима за живота и развитието на живите организми. В същото време, части от спектъра на слънцето, както и високо-енергетичните космични лъчи, са смъртоносни за живите организми. Земното магнитно поле се явява щит, запазващ живота на Земята от вредното влияние на космическите лъчи, Слънчевата радиация и др.

Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата система. Средното разстояние от Слънцето до Земята е приблизително 149,6 милиона километра. Светлината пътува от Слънцето до Земята за около 8 минути и 19 секунди. Енергията на тази слънчева светлина поддържа почти целия живот на Земята чрез процеса на фотозинтеза и направлява климата на планетата.

Излъчването на слънцето не е постоянно във времето и пространството. Наблюдават се редица явления – слънчеви петна, коронални дупки, ерупции (изригвания), изхвърляне на маса от Слънчевата корона (КИМ) и др., които променят енергията, която се излъчва към Земята. Потоците плазма от КИМ увличат магнитното поле на Слънцето, изкривяват формата и променят формата и големината на земното магнитно поле.

Важната разлика между прогноза на слънчева и геомагнитна активност

Знае се, че магнитните бури могат да предизвикат както проблеми с комуникациите и техниката, така и проблеми със здравето и състоянието на човека. Ето защо прогнозите за магнитните бури са добили голяма популярност. Важно е обаче да се прави разлика между прогнозите на слънчевата активност и прогнозите на магнитната активност на Земята:

 

Прогноза на слънчевата активност

Прогнозата на слънчевата активност може да бъде краткосрочна ­­– 27-дневна и 55-дневна, и дългосрочна ­­– от 11 и 22 годишни периоди. Прогнозата има отношение към геомагнитната активност.

 

Под слънчева активност се разбират промените в количеството излъчена енергия от слънцето. Едно от проявленията на слънчевата активност са КОРОНАЛНИТЕ ИЗХВЪРЛЯНИЯ НА МАСА (КИМ), при които в междупланетното пространство се отделя високо енергитичен облак от слънчева плазма. За 2-3 дни, той достига до най-външната обвивка на земята­– магнитосферата – магнитното поле на Земята. Сблъсъкът на слънчевата плазма със земното магнитно поле може да предизвика смущения в него – магнитни смущения, а при силни промени в магнитното поле – магнитни бури. Наричани са още геомагнитни (от Гея– земя).

 

Прогноза на (гео)магнитната активност

Геомагнитната активност ­­е свързана със слънчевата активност, но не винаги съвпада с нея. Геомагнитната активност е свързана с отделни събития на Слънцето.

Прогнозирането на геомагнитни смущения и бури е с най-висок процент на достоверност за тридневен период от време. Това е така, тъйкато събития и процеси, вече настъпили на Слънцето и са геоефективни, проявяват ефектите си два до три дни. Затова прогнози за периоди, по-големи от три дни са по- неточни и излизат извън рамките на прогнози с висока достоверност.

Центърът за Прогнози на Космическото Време и Космическия Климат към Българска Академия на Науките е официалният източник на краткосрочни и средносрочни прогнози за състоянието на геомагнитната активности. Неговата основна цел е предоставянето на легитимна и научно-обоснована информация. Анализите и прогнозите се осигуряват с данни от наземни измервания, спътникови наблюдения, данни от математически модели.

 

 

 

 

 

Силни вариации във формата, посоката и силата на геомагнитното поле наричаме геомагнитна буря.

Една силна геомагнитна буря има голямо влияние върху живота и дейността на хората:

Силно влияе върху електрониката на космическите апарати

Нарушава сателитните комуникации

Влияе върху електрониката и хората в самолетите

Смущава радиоразпръскването

Създават се индуциран ток в далекопроводите

Влияе върху здравето на хората

 

Отрицателните ефекти от една геомагнитна буря могат да бъдат намалени, ако за нея се съобщи своевременно и се вземат съответните предпазни мерки:

Високо-енергетични  слънчеви частици и космични лъчи могат да навредят на човешкото здраве. Космическите апарати имат специални убежища срещу космическа радиация. При геомагнитна буря астронавтите следва да се възползват от тях.

Високо-енергетични електрони могат да предизвикат къси съединения в електрониката или да повредят слънчевите панели/паметта. Изключване на всички нежизненоважни системи.

Слънчевите бури могат да предизвикат ‘подпухване на атмосферата’ и увеличаване на атмосферното триене. В някои случаи се налага коригиране на орбитата на сателити.

Слънчевите бури могат да променят структурата на йоносферата, и да влошат радио-комуникациите и намалят точността на GPS приемниците. Преминава се по възможност към алтернативни способи за навигация и комуникация.

Полети над полюсите могат да изложат пътниците на високи дози радиация по време на слънчеви и геомагнитни бури. Пренасочват се полетите по-далеч от полярните области.

Индуциран от атмосферата ток в далекопроводите може да предизвика сериозни повреди в електроцентрали и трансформатори. Намалява се до по възможност консумираната мощност, включват се предпазители.

Има риск за хората със сърдечни проблеми, високо кръвно налягане, душевни заболявания. Препоръчва се рисковите групи да остават в закрити помещения и да не се натоварват излишно.

Забавя реакциите на хората. Да се избягват дейности, изискващи повишена концентрация.

 

Снимка: http://en.wikipedia.org/wiki/Sun

Още по темата

Харесай ни във Facebook