Меню

Дейности в помощ на лица с аутизъм и техните семейства

Дейности в помощ на лица с аутизъм и техните семейства

Налични човешки ресурси в системата от специализирана извънболнична и болнична психиатрична медицинска помощ

Основните професии, ангажирани в психиатричната система са психиатрия и общо сестринство. Професии като клинична психология, клинична социална работа, логопедия, психиатрично сестринство и психотерапия не са представени въобще или са диспропорционално представени като процент от общия брой специалисти.

През 2011 в България активно практикуват професията около 565 психиатри, което означава 7.7/100 000 или 1 психиатър на 13 хил. души население. Средна за страната осигуреност с психиатри за извънболнична медицинска помощ, утвърдена от Националния стандарт по психиатрия е 1 на 20000. От тези психиатри 79 % работят в психиатрични стационари, а 21 % в заведения за специализирана извънболнична психиатрична помощ. Броят на детските психиатри с призната специалност по детска психиатрия в страната е само 22 (4 от които пенсионери), 6 са с предстоящо дипломиране и 4 психиатри са с допълнително обучение и значителен опит в детската психиатрия при крайно неравномерно териториално разпределение. В системата на психиатричната помощ работят 1078 медицински сестри, 87 фелдшери, 111 психолози и други кадри. Редица професии, които навлизат в психиатричната система при преориентирането и към обслужване в общността като клинична психология, клинична социална работа, психиатрично сестринство и др. сега практически отсъстват от екипите на психиатричните служби или се нуждаят от обновяване на длъжностните си характеристики. (НЦОЗА, 2011 г.)

В областта на детската психиатрия функционират две университетски клиники и структури развиващи някои от формите на детско психиатрично обслужване (например центърът за деца и юноши към ЦПЗ – Русе)

През последното десетилетие се наблюдава процес на нарастващо внимание и помощ за децата със специални образователни потребности и разстройства на развитието, включително от аутистичния спектър. В този контекст детската психиатрия намери своето подобаващо място. Намаля значително възрастта на диагностициране и насочване за интервенции на децата с отклонения в нервнопсихичното развитие. Ранните (2-5 г.) прояви на широко разпространените емоционални и поведенчески разстройства, които оставени без ранни интервенции, показват тенденция към усложняване в клиничен и психо-социален план, стават в нарастваща степен обект на детската психиатрия.

Понастоящем проблемите на детско- юношеската възраст са съсредоточени в няколко центъра - София, Варна, Русе, Пловдив, Търговище, Кюстендил и Плевен – без устойчива координация помежду им.

С оглед на крайно недостатъчния брой на детските психиатри работещи в публичния сектор е необходимо регламентирането на сътрудничеството и координацията с общите психиатри при юношите над 14 и особено във възрастта 16-18 г. и най-вече при тези с психотични разстройства.

 

Диагностициране

Диагнозата на аутистичното разстройство се поставя от мултидисциплинарен екип (детски психиатър, клиничен психолог, понякога логопед) при хоспитализация на дневна (дневно стационарна) форма в дневно психиатрично отделение за деца и юноши.

Във връзка със световните тенденции, целта е тя да се постави максимално рано (под 3-годишна възраст) и децата да бъдат насочвани към съответните услуги за стимулиране на развитието. Основните изисквания и правила за поставяне на диагнозата са описани в „Стандартите по детска психиатрия” и отговарят на европейските и световни стандарти за поставяне на тази диагноза.

Диагнозата „аутистично разстройство” се поставя от следните лечебни структури в РБългария, в които е налице детски психиатър и мултидисциплинарен екип:

  • ДПК „Св. Никола” УМБАЛ „Александровска” – София,
  • Детско-психиатрично отделение – УМБАЛ Св. Марина, гр. Варна
  • Център за детско психично здраве към ЦПЗ – Русе,
  • Детско-психиатрично отделение – Търговище (д-р В. Василева),
  • ЦПЗ - Плевен (д-р Л. Андреева),
  • ЦПЗ, Пловдив
  • МБАЛ Кюстендил (детско психиатричен сектор)

 

При осигурена супервизия диагнозата може да се поставя и в:

  • УМБАЛ Св. Георги в Пловдив
  • ЦПЗ, Бургас

 

Диагностицирани деца с аутизъм при наличие на определени усложнения, свързани с поведението им, могат да се приемат за краткотрайна реоценка и лечение в психиатричните отделения за деца и юноши в страната.

 

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook